INFORMACIJA KORISNICIMA
PROIZVODA OD ZEOLITA
-MOLIMO ZA STRPLJENJE-PROČITATI OVO!
I-ZEOLIT je firma za legalnu konkurenciju. Ona tera na bolji i kvalitetniji rad.
Konkurencija nam ne smeta, ali pod uslovom da je poštena i da se odvija u okviru
decidno ustrojenih ispitivanja i dobijanja dozvola koje važeći ZAKONI i PRAVILNICI
odgovarajuće problematike postavljaju. Međutim, u objektivnom deficitu inspektora koji
treba da kontrolišu kvalitet proizvoda i zbrci koja se stvara zbog promena zakona i
pravilnika pojavio se pored, tri dosadašnje (ozbiljne), enorman broj firmi koje prodaju
Zeolit – klinoptilolit (sigurno i nemaju pojma o tom mineralu) za pijenje (humanu
upotrebu).
Pojava nenormalno velikog broja firmi koje ugrožavaju konkurentnost već postojećih,
regularnih, stvara prostor da se pojedine firme javljaju kao dušebrižnici za zdravlje
naroda Srbije. Njihovi zeoliti navodno leče sve, pa ako ti treba poslaću ti poštom. I sve
više ide brzom poštom?! Ako njihovi zeoliti leče sve, onda će da zabrinu GALENIKU,
HEMOFARM i druge proizvođače lekova. Da bi što pre narod bio izlečen prodaje se i na
kilo u finim pakovanjima, a pri tom bez uputstva za upotrebu.
Bajke o zeolitu vrlo brzo će stvoriti kontraproduktivnu situaciju, gde će mnogi korisnici
biti razočarani jer su mnogo verovali u bajke. Website-ovi su puni bombastičnih tekstova
da je zeolit svemoguć i da leči maltene sve. A nije tako. Ni „njihov“ ni „naš“ zeolit ne leči
sve. Naš „ZEOLIT“ aktivirani i modifikovani zeolit, i slični proizvodi imaju standardno
dejstvo poznato u farmaciji i medicini. I ništa šire od toga. Postoji u svetu ovog momenta
12 lekova na bazi zeolita. Najozbiljnija i stručnija istraživanja vrše japanci, kubanci,
austrijanci, nemci i hrvati i ona su prvenstveno usmerena na formulacije sa zeolitom za
lečenje karcinoma, Parkinsonove i Alchajmerove bolesti. U Srbiji nema istraživanja i
lekova na bazi zeolita. Ima samo DIJETETSKIH SUPLEMENATA na bazi zeolita koji
moraju da prođu ispitivanja na Farmaceutskom fakultetu, VMA ili „BATUT-u“ da se
proizvodnja odvija u higijensko tehničkim uslovima i da firma ima HACCP akreditaciju.
Radi korektnosti, nećemo spomenuti nikoga, niti ćemo da ga hvalimo, niti da ga kudimo.
Šta je sada interesantno? Pošto smo dugo na tržištu i pošto izvanredno poznajemo
tržište, pokušali smo da obiđemo kolege koji nude zeolit u bilo kojoj varijaciji i bilo kom
pakovanju. U tri pokušaja da stupimo u kontakt sa firmama istovetnog programa nije
bilo uspeha! Na adresi proizvođača nije bilo nikoga i pošto ništa nismo uradili, prekinuli
smo traganje. Zašto? Na jednom mestu je registrovana firma, na drugom se pakuje, na
trećem se prodaje u maloprodaji, a na četvrtom u velikoprodaji. Uđite u trag Vi ili
inspekcija odakle je zeolit, kako se priprema, gde se mikronizira, gde se mehanički i
termički obrađuje? Ali ne mora da se pronađe gde su. Neka samo pokažu na websiteovima svojih firmi ispitivanja u našim akreditovanim ustanovama. I ništa drugo ne treba
tražiti od njih. To što se njihova prodaja zasniva na „majke mi da imamo sva potrebna
ispitivanja“ neka ostave za svoju firmu, a ne da leče narod Srbije i da brinu o njegovom
zdravlju. I da ne shvatite pogrešno, ovaj tekst nije kritika zeolita već svega onog što se
dešava oko tog stvarno čudesnog minerala koji nema premca u zemljinoj kori. Šta je
bitno da znate o zeolitu? Tri najbitnije stvari:
 minerološki sastav – sadržaj klinoptilolita, analcima, hojlandita
 kapacitet jonske izmene CEC
 specifičnu površinu upijanja BET
Dalje, zeolit je samo termin za grupu minerala koji sačinjavaju osnovni deo stenske
mase vulkanskog porekla. Pod terminom zeolit se determiniše preko 50 minerala (neki
kažu 200) od kojih su 5-6 u komercijalnoj upotrebi. Od svih koji se nalaze na teritoriji
Srbije, jedan mineral-Erionit je kancerogen i nalazi se u tragovima u ležištu zeolita kod
Kosovske Kamenice, na Kosovu.
Da li neko zna da se kod Bujanovca skladišti zeolit sa eventualno određenom količinom
erionita iz Kosovske Kamenice? To je informacija predsednika Udruženja proizvođača
zeolita. Da li neko zna koji je procenat erionita u ukupnoj masi zeolita, koji je u osnovnoj
masi sa klinoptilolitom? Ovim ne želim da eliminišem zeolit sa Kosova, ali želim da se
izvrše minerološke analize X-Ray metodom i ako ga u određenim slučajevima nema,
neka se prodaje slobodno. To je ono što želimo da iznesemo kao našu brigu za zdravlje
korisnika zeolita u Srbiji.
Ono što je svetska praksa POTVRDILA u vezi zeolita kao leka je jedna stvar, ali mi
ovde svi prodajemo DIJETESKI SUPLEMENT. Za takav proizvod se vezuju sledeća
izrazito pozitivna svojstva:










izvanredan imunostimulator
eliminiše toksine u kratkom vremenskom periodu
smanjuje povišen krni pritisak, trigliceride, holesterol, itd.
gastritis i probleme digestvinog trakta sanira (gorušica, mučnina)
sanira alkoholisano stanje i ubrzava revitalizaciju organizma
izuzetno se dobro pokazao u saniranju mnogih kožnih oboljenja
izvanredan je u kremam za lečenje psorijaze, seboreje itd.
dijareju sanira u kratkom roku
čisti kamenac, ublažava paradentozu i karijes i smanjuje upalu desni
ima elemenata da može preventivno da deluje na pojavu karcinoma u pojedinim
slučajevima
Kada se pogleda spektar navedenih zdravstvenih problema na koje DIJETETSKI
SUPLEMENTI mogu da deluju, oni se mogu grupisati u možda tri grupe.
Treba reći da kod mnogih korisnika zeolit neće delovati uopšte u pokušaju saniranja
konkretnog problema, kao što i mnogi lekovi ne deluju na svakog. Ali, širi opseg
delovanja DIJETESKIH SUPLEMENATA ne treba ni tražiti. Da li su nabrojana svojstva
dovoljna? Bolesti, prema ustanovljenim dijagnozama, leče lekovi a ne DIJETETSKI
SUPLEMENTI.
Ono što je još važnije, a to je da proizvođači treba posebno da podvuku kada korisnici
ne smeju koristiti zeolit:








bolesnici na dijalizi
osobe koje imaju problem sa osteoporozom
bolesnici na hemoterapiji treba da se konsultuju sa lekarom pre upotrebe zeolita
deca ispod 5 godina starosti
kontrolisano korišćenje kod dijareje
kontrolisano korišćenje kod sanacije kožnih bolesti
ne preterivati doziranje za poboljšanje imuniteta
praviti pauze po 10-ak dana nakon 20-30 dana upotrebe
Dovoljno za ovaj put.
Srećno,
I-ZEOLIT
Download

Korisne informacije korisnicima Zeolita