Implantati i instrumenti za osteosintezu
šrafovi,
igle i
klinovi
NARCISSUS
Z a Vaš lakši
i l epši život
sistemi dinamičke fiksacije kuka
NAPOMENA: Pored dimenzija navedenih u tabelama, mogu se izrađivati i po posebnim zahtevima
1
sistemi
dinamičke
fiksacije kuka
DHS klasik sistem
sistemi
dinamičke
fiksacije kuka
2
DCS sistem
DHS klasik sistem sastoji se od ploče 1350,
DHS sitem sastoji se od ploče 950, zateznog i
zateznog i kompresivnog vijka.
kompresivnog vijka.
Implantat je dizajniran za fiksaciju preloma
Implantat je dizajniran za fiksaciju gornjeg
proksimalnog femura distalno od preloma.
(subtrohanternog) i donjeg (suprakondilarnog
Neophodno je aplicirati 4-6 kortikalnih vijaka
i transkondilarnog) okrajka butne kosti.
Kataloški broj
Broj otvora
Dužina L (mm)
Kataloški broj
Broj otvora
Dužina L (mm)
NA.802
2
46
NA.DCS4
4
83
NA.804
4
80
NA.DCS5
5
99
NA.805
5
97
NA.DCS6
6
115
NA.806
6
114
NA.DCS7
7
131
NA.808
8
148
NA.DCS8
8
147
NA.810
10
182
NA.DCS9
9
163
NA.812
12
216
NA.DCS10
10
179
NA.DCS12
12
211
NA.DCS14
14
243
NA.DCS16
16
275
A-10
A-14
Pločica sa kompresivnim žljebovima
1350, 1400, 1450, 1500
NAPOMENA: Pored dimenzija navedenih u tabelama, mogu se izrađivati i po posebnim zahtevima
NARCISSUS
Implantati i instrumenti za osteosintezu
Pločica sa kompresivnim žljebovima
950
NAPOMENA: Pored dimenzija navedenih u tabelama, mogu se izrađivati i po posebnim zahtevima
3
sistemi
dinamičke
fiksacije kuka
DHS klasik sistem
sistemi
dinamičke
fiksacije kuka
2
DCS sistem
DHS klasik sistem sastoji se od ploče 1350,
DHS sitem sastoji se od ploče 950, zateznog i
zateznog i kompresivnog vijka.
kompresivnog vijka.
Implantat je dizajniran za fiksaciju preloma
Implantat je dizajniran za fiksaciju gornjeg
proksimalnog femura distalno od preloma.
(subtrohanternog) i donjeg (suprakondilarnog
Neophodno je aplicirati 4-6 kortikalnih vijaka
i transkondilarnog) okrajka butne kosti.
Kataloški broj
Broj otvora
Dužina L (mm)
Kataloški broj
Broj otvora
Dužina L (mm)
NA.802
2
46
NA.DCS4
4
83
NA.804
4
80
NA.DCS5
5
99
NA.805
5
97
NA.DCS6
6
115
NA.806
6
114
NA.DCS7
7
131
NA.808
8
148
NA.DCS8
8
147
NA.810
10
182
NA.DCS9
9
163
NA.812
12
216
NA.DCS10
10
179
NA.DCS12
12
211
NA.DCS14
14
243
NA.DCS16
16
275
A-10
A-14
Pločica sa kompresivnim žljebovima
1350, 1400, 1450, 1500
NAPOMENA: Pored dimenzija navedenih u tabelama, mogu se izrađivati i po posebnim zahtevima
NARCISSUS
Implantati i instrumenti za osteosintezu
Pločica sa kompresivnim žljebovima
950
NAPOMENA: Pored dimenzija navedenih u tabelama, mogu se izrađivati i po posebnim zahtevima
3
sistemi
dinamičke
fiksacije kuka
DHS zatezni vijak
sistemi
dinamičke
fiksacije kuka
4
DKP sistem
Kataloški broj
Dužina L (mm)
NA.8065
65
DKP sistem sastoji se od ploče i dva glave-
NA.8070
70
novratna vijka.
NA.8075
75
Implantat je distanciran za fiksaciju preloma
NA.8080
80
NA.8085
85
NA.8090
90
NA.8095
95
NA.80100
100
NA.80105
105
Kataloški broj
Broj otvora
Dužina L (mm)
NA.80110
110
NA.402
2
46
NA.80115
115
NA.404
4
80
NA.80120
120
NA.405
5
97
NA.406
6
114
NA.408
8
148
NA.410
10
182
NA.412
12
216
A-4
proksimalnog femura.
Distalno od preloma potrebno je aplicirati
kortikalne vijke.
kompresivni vijak
Kataloški broj
Dužina L (mm)
NA.K.8025
25
NA.K.8030
30
A-19
A-2
Pločica sa kompresivnim žljebovima
1350, 1400, 1450, 1500
NAPOMENA: Pored dimenzija navedenih u tabelama, mogu se izrađivati i po posebnim zahtevima
NARCISSUS
Implantati i instrumenti za osteosintezu
NAPOMENA: Pored dimenzija navedenih u tabelama, mogu se izrađivati i po posebnim zahtevima
5
sistemi
dinamičke
fiksacije kuka
DHS zatezni vijak
sistemi
dinamičke
fiksacije kuka
4
DKP sistem
Kataloški broj
Dužina L (mm)
NA.8065
65
DKP sistem sastoji se od ploče i dva glave-
NA.8070
70
novratna vijka.
NA.8075
75
Implantat je distanciran za fiksaciju preloma
NA.8080
80
NA.8085
85
NA.8090
90
NA.8095
95
NA.80100
100
NA.80105
105
Kataloški broj
Broj otvora
Dužina L (mm)
NA.80110
110
NA.402
2
46
NA.80115
115
NA.404
4
80
NA.80120
120
NA.405
5
97
NA.406
6
114
NA.408
8
148
NA.410
10
182
NA.412
12
216
A-4
proksimalnog femura.
Distalno od preloma potrebno je aplicirati
kortikalne vijke.
kompresivni vijak
Kataloški broj
Dužina L (mm)
NA.K.8025
25
NA.K.8030
30
A-19
A-2
Pločica sa kompresivnim žljebovima
1350, 1400, 1450, 1500
NAPOMENA: Pored dimenzija navedenih u tabelama, mogu se izrađivati i po posebnim zahtevima
NARCISSUS
Implantati i instrumenti za osteosintezu
NAPOMENA: Pored dimenzija navedenih u tabelama, mogu se izrađivati i po posebnim zahtevima
5
sistemi
dinamičke
fiksacije kuka
Beleške
glavenovratni vijak
Kataloški broj
Dužina L (mm)
NA.4070
70
NA.4075
75
NA.4080
80
NA.4085
85
NA.4090
90
NA.4095
95
NA.40100
100
NA.40105
105
NA.40110
110
NA.40115
115
NA.40120
120
NA.40125
125
NA.40130
130
NA.40135
135
sistemi
dinamičke
fiksacije kuka
6
A-8
NAPOMENA: Pored dimenzija navedenih u tabelama, mogu se izrađivati i po posebnim zahtevima
NARCISSUS
Implantati i instrumenti za osteosintezu
NAPOMENA: Pored dimenzija navedenih u tabelama, mogu se izrađivati i po posebnim zahtevima
7
sistemi
dinamičke
fiksacije kuka
Beleške
glavenovratni vijak
Kataloški broj
Dužina L (mm)
NA.4070
70
NA.4075
75
NA.4080
80
NA.4085
85
NA.4090
90
NA.4095
95
NA.40100
100
NA.40105
105
NA.40110
110
NA.40115
115
NA.40120
120
NA.40125
125
NA.40130
130
NA.40135
135
sistemi
dinamičke
fiksacije kuka
6
A-8
NAPOMENA: Pored dimenzija navedenih u tabelama, mogu se izrađivati i po posebnim zahtevima
NARCISSUS
Implantati i instrumenti za osteosintezu
NAPOMENA: Pored dimenzija navedenih u tabelama, mogu se izrađivati i po posebnim zahtevima
7
Poruka našim klijentima
Preduzeće na severu Vojvodine, na obali Tise. Malo preduzeće koje Vam može pomoći ukoliko
imate tegoba u kojima su ortopedske intervencije neophodne. Unazad 10 godina bavimo se
proizvodnjom veštačkih implantata namenjenih sanaciji preloma kostiju i zglobova - prvenstveno
zgloba kuka. Naši proizvodi pomagali su mnogim ljudima širom Srbije i Crne Gore, kao i ljudima u
zemljama okruženja. Proizvodni program, koji možete pogledati u okviru glavnog naslova, možete
nabaviti i u maloprodaji,pored asortimana humanih lekova, dečije hrane i opreme, dijetetskih proizvoda i kozmetike, u okviru naše apoteke koja je sastavni deo preduzeća. Pozovite nas i uveriće te se
da sa Narcissus-om iz Ade, dobijate pouzdanog partnera dostupnog 24 èasa, sedam dana u nedelji.
NARCISSUS d o o
24430 Ada, Srbija
Vuka K aradžića 24
tel: 024 852 359
fax: 024 854 817
tel/fax: 024 852 158
www.narcissus.co.yu
[email protected]
Download

Za Vaš lakši i lepši život - Implantati i instrumenti za osteosintezu