SAMONAREZUJUĆI ANTIROTACIONI KANULIRANI VIJAK
Za fiksaciju preloma vrata butne kosti i neke fiksacije u predelu kolena i skočnog zgloba.
Spoljni prečnik navoja Ø9.0 mm / prečnik jezgra navoja Ø7.0 mm
Dužina klina L (mm)
Kataloški broj
70.0
75.0
80.0
85.0
3001.02.009.070
3001.02.009.075
3001.02.009.080
3001.02.009.085
90.0
95.0
100.0
105.0
3001.02.009.090
3001.02.009.095
3001.02.009.100
3001.02.009.105
110.0
115.0
120.0
125.0
3001.02.009.110
3001.02.009.115
3001.02.009.120
3001.02.009.125
NAPOMENA: Pored dimenzija navedenih u tabeli na raspolaganju su i druge dimenzije.
Instrumenti:
Dimenzije
(mm)
R.
br.
Naziv pozicije
1.
Kanulirani T-ključ
Ø2.20
1
2.
Kiršnerova igla
Ø2.0 x L
2
3.
Vodilica Kiršnerove igle
-
1
4.
Kanulirana burgija
OK7 x L=200.0 x Ø7.20
1
ORTOKON d.o.o.
Bulevar Sv. cara Konstantina 80-86, 18000 Nis, Srbija
PIB: 102928153; SD: 3250
t: 018/550 610; t/f: 018/550 611
mob: 064/19 82 167
www.ortokon.rs, [email protected]
Kom
Napomena
Instrumenti se
isporučuju besplatno
za količinu veću od
deset zavrtnjeva.
Proizvodnja usaglašena sa
ISO9001 i ISO13485
PROIZVODNJA I PROMET MEDICINSKIH SREDSTAVA
Download

Samonarezujuci antirotacioni kanulirani vijak