AT UYGUNLUK BEYANI
EC DECLARATION OF CONFORMITY
Üretici Firma Adı Adresi
(Manufacturer Details) :
ALBİ DİŞ TiÇ .Ve.YATIRIM LTD.ŞTİ
Değirmendere Rize Cad.Bükrüoğlu
İş Hanı No:84 61100 Trabzon/TÜRKİYE
Aşağıda tanımlanmış olan ürünlerin için Avrupa Topluluğu
93/42/EEC direktifi EK VII Sınıf 1 Yönetmenliğinde uygulanabilen
gerekliliklerinin yerine getirildiğini ve sorumluluğun alınmış
olduğunu beyan ederiz.
The undersignet company certifies under its sole responsibility
that the item of equipment specified below satisfies the requirements
of the EU Council Directive 93/42/EEC Class I Annex VII
which is apply to it
Ürün
Product
:Termomesh Ozonlu Ayak Kurutma Cihazı
:Termomesh Ozone Foot Dryer
Model (tip)
Model(type)
:Duvar Tipi
:Wall Type
Harmonized Standarts
:EN 602204-1:2006 / A1:2009
EN ISO 14971:2009;EN980:2008
EN60601 -1: 2006
EN ISO 9001:2008
EN ISO13485:2003
Yetkili Kişinin adı görevi :Ali Ülvi Bükrüoğlu / Şirket Müdürü
(Name and position of authorized person)
Kuruluş Yetkilisinin İmzasi:
Signature Of Authorized Person:
Download

at uygunluk beyanı ec declaratıon of conformıty