AGROWIN
EC-Declaration of Incorporation
AT Uygunluk Beyanı
ALPARSLAN TARIM MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1. Organize Sanayi Bölgesi Çevreli Sok. No:12 42300 KONYA
TEL: + 90 332 248 24 25 FAX: + 90 332 248 24 28
Üretici / Manufacturer…………………………………... : ALPARSLAN TARIM MAKİNALARI SAN. Ve TİC. A.Ş.
Adres / Adress…………………………………………… : 1. Organize San. Bölgesi. Çevreli Sok. No:12 42300 KONYA
Ürün Açıklaması / Production Description……………. : Pnömatik Hassas Ekim Makinası/ Precision Drill
Marka / Brand………………………………………….... : Agrowin
Tipi / Type……………………………………………….. : 4 – 5 - 6 Ekici Üniteli
İmal Tarihi / Date of Manufacture……………………... : 2013
Deklarasyon / Declaration
ALPARSLAN TARIM MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. olarak yukarıda bilgileri verilmiş olan ürünün aşağıdaki
Avrupa Birliği direktiflerine, standartlara ve bunların gerektirdiği şartlara uygun olduğunu beyan ederiz.
On behalf of ALPARSLAN TARIM MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. we declare that above information in relation
on the supply/manufacture of this in product is in conformity with the below stated standarts, EC directives and provisions of them.
Avrupa Birliği Direktifleri / EC Directives
2006/42/AT : Makine Emniyet Yönetmenliği
2006/42/EC : Safety of Machinery Directive
Standartlar / Standarts
TS EN ISO 12100:2010….. : Makinalarda güvenlik - Tasarım için genel prensipler - Risk değerlendirilmesi ve risk azaltılması
TS EN ISO 12100:2010….. : Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction
TS EN ISO 4254-1………... : Tarım makinaları-Güvenlik - Bölüm 1:Genel kurallar
TS EN ISO 4254-1………... : Agricultural machinery - Safety - Part 1: General requirements
FİRMA SORUMLUSU (GENEL MÜDÜR) ………………….. : ALPARSLAN ERDİREN ÇELEBİ
RESPONCE OF COMPANY (GENERAL MANAGER)……. :
YER-TARİH / PLACE-DATE…………………………………. :
YETKİLİ İMZA / LEGALLY BINDING SIGNATURE………………. : M.KEMAL UZUNÖZ
Download

AGROWIN EC-Declaration of Incorporation AT