Yüksek Lisans Programları
Puan Türü
İşletme Ana Bilim Dalı
İnsan Kaynakları Yönetimi Tezli Yüksek Lisans
İnsan Kaynakları Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans
İşletme Yönetimi Tezli Yüksek Lisans
Yöneticiler İçin İşletme Tezsiz Yüksek Lisans
E-İşletme Tezsiz Yüksek Lisans
Muhasebe ve Finans Yönetimi Ana Bilim Dalı
Muhasebe ve Denetimi Tezli Yüksek Lisans
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı
Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Tezli Yüksek Lisans
Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Tezsiz Yüksek Lisans
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Tezli Yüksek
Lisans
İşletme (İngilizce) Ana Bilim Dalı
İşletme Yönetimi (İngilizce) Tezsiz Yüksek Lisans
Yöneticiler İçin İşletme (İngilizce) Tezsiz Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı
Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans
İngiliz Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı
İngiliz Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Tezli Yüksek Lisans
Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı
Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans
Özel Hukuk Ana Bilim Dalı
Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans
Psikoloji Ana Bilim Dalı
Psikoloji Tezli Yüksek Lisans
Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans
İlköğretim Ana Bilim Dalı
İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans
İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans
Drama ve Oyunculuk Ana Sanat Dalı
Tiyatro Yönetmenliği Tezli Yüksek Lisans
Görsel Sanatlar Ana Sanat Dalı
Görsel Sanatlar Tezli Yüksek Lisans
Grafik Tasarımı Ana Sanat Dalı
Grafik Tasarımı Tezli Yüksek Lisans
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Ana Bilim Dalı
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli Yüksek Lisans
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans
EA 55
EA 55
EA 55
SÖZ 55
YDS 55/ALES EA 55
YDS 55/ALES EA 55
YDS 55
SÖZ 55
YDS 70/ALES SÖZ 55
SÖZ 55
EA 55
EA 55
EA 55
EA 55
EA/SÖZ 55
-
Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı
Eğitim Programları ve Öğretim Tezli Yüksek Lisans
Eğitim Programları ve Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans
Ekonomi ve Finans Ana Bilim Dalı
Uluslararası İktisat Tezli Yüksek Lisans
Uluslararası İktisat Tezsiz Yüksek Lisans
EA/SÖZ 55
EA 55
-
Yüksek Lisans Sonrası Doktora Programları
Puan Türü
İşletme Ana Bilim Dalı
İşletme
YDS 55/ ALES-EA 55
İngiliz Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı
YDS 70 / ALES-SÖZ
55
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı
YDS 55/ ALES-SÖZ
55
Türk Dili ve Edebiyatı
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı
YDS 55 / ALES-SÖZ
55
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Lisans Sonrası Doktora Programları
Puan Türü
İşletme Ana Bilim Dalı
İşletme
YDS 55/ ALES-EA 80
İngiliz Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı
YDS 70 / ALES-SÖZ
80
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı
YDS 55/ ALES-SÖZ
80
Türk Dili ve Edebiyatı
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı
YDS 55 / ALES-SÖZ
80
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Sanatta Yeterlik Programları
Puan Türü
Grafik Tasarımı Ana Sanat Dalı
Grafik Tasarımı Sanatta Yeterlik
YDS 55
Download

ilgili puan türlerinin yer aldığı tablo linki