Hvala što ste odabrali mt:s mobilni internet. Pomoću
ovog USB stika možete pristupiti Internetu velikom
brzinom preko mt:s mobilne mreže.
Beleška:
U ovom uputstvu se opisuje izgled USB stika, kao i postupci pripreme, instalacije i
uklanjanja. Operativne detalje o programu za povezivanje potražite u delu Pomoć
koji je sastavni deo programa za povezivanje.
Upoznavanje sa USB stikom
Sledeća slika pokazuje izgled USB stika. Ona služi samo kao referenca. Pravi
proizvod se može razlikovati.
2
1
2
4
5
3
n USB konektor
On povezuje USB stik sa računarom.
o Otvor za traku
Pričvrstite zatvarač za USB stik tako što ćete provući traku kroz otvore da se
zatvarač ne bi lako izgubio.
p Indikator
On označava status USB stika.
z
z
z
z
z
z
z
Zeleno svetlo, trepće dva puta u 3 sekunde: USB stik je uključen.
Zeleno svetlo, trepće jednom u 3 sekunde: USB stik se registruje na 2G mreži.
Plavo svetlo, trepće jednom u 3 sekunde: USB stik se registruje na 3G/3G+
mreži.
Zeleno svetlo, konstantno: USB stik je povezan na 2G mrežu.
Plavo svetlo, konstantno: USB stik je povezan na 3G mrežu.
Tirkizno svetlo, konstantno: USB stik je povezan na 3G+ mrežu.
Isključen: USB stik je uklonjen.
q Otvor za microSD karticu
On drži microSD karticu.
r
Otvor za SIM/USIM karticu
On drži Subscriber Identity Module (SIM)/Universal Subscriber Identity Module
(USIM) karticu.
Priprema USB stika
1. Otvorite poklopac da biste ga uklonili sa USB stika.
2. Ubacite SIM/USIM karticu i microSD karticu u odgovarajući otvor za karticu, kako
je prikazano na sledećoj slici.
3. Vratite poklopac na mesto.
Napomena:
z microSD kartica je opciona dodatna oprema. Ne nalazi se u pakovanju i možete
je sami kupiti.
z Uverite se da je zarubljeni deo SIM/USIM kartice pravilno poravnat sa otvorom
za SIM/USIM karticu i da je microSD kartica umetnuta u skladu sa smerom
označenim na otvoru za microSD karticu.
z Nemojte uklanjati microSD ili SIM/USIM karticu kada se kartica koristi. U
suprotnom, kartica, kao i USB stik, mogu da se oštete, a podaci smešteni na
kartici mogu biti uništeni.
Vodič za instalaciju/uklanjanje programa mt:s mobilni
internet
Postupak instaliranja programa za povezivanje zavisi od operativnog sistema (OS)
koji je instaliran na računaru. U sledećim odeljcima se kao primer uzima
Windows XP.
Povezivanje USB stika i računara
Priključite USB stik na USB port na računaru.
Instaliranje programa za povezivanje USB stika
1. Priključite USB stik na računar.
2. Operativni sistem automatski otkriva i prepoznaje novi hardver i pokreće
čarobnjak za instalaciju.
Napomena:
Ako se program za automatsko pokretanje ne pokrene sam, pronađite datoteku
AutoRun.exe na putanji programa za povezivanje. Pokrenite npr. Windows
Explorer i pronađite ovu datoteku na spoljnom disku mts internet. Zatim dvaput
kliknite na AutoRun.exe da biste pokrenuli program.
3. Pratite dalja uputstva koja će se pojaviti na ekranu kako biste završili instalaciju.
4. Nakon što se program instalira, na radnoj površini računara (Desktop) će se
pojaviti prečica: mt:s mobilni internet.
Pokretanje programa za povezivanje
Nakon instaliranja, program se automatski pokreće. Takođe i svaki put kada se USB
stik priključi na računar, program se automatski pokreće.
Ipak, da biste pokrenuli program za povezivanje možete i dvaput da kliknete na
prečicu na radnoj površini računara.
Uklanjanje USB stika po završetku rada
1. Dvaput kliknite na
u traci za obaveštenja. Zatim se prikazuje poruka:
Isključi ili Izbaci hardver (Unplug or Eject Hardware).
2. Izaberite odgovarajući hardver, a zatim kliknite na Zaustavi (Stop).
3. Kada se pojavi poruka „Možete bezbedno ukloniti uređaj“ ("It is safe to
remove the device"), uklonite USB stik iz USB priključka računara.
Deinstaliranje programa za povezivanje
1. Izaberite dugme Start (Start) > Kontrolna tabla (Control Panel) > Dodavanje
ili uklonjanje programa (Add or Remove Programs).
2. Pronađite program mt:s mobilni internet i kliknite na Ukloni (Remove) da biste
deinstalirali program za povezivanje.
Napomena:
Napustite program za povezivanje pre nego što ga deinstalirate.
Verzija: V100R001_01
Kataloški broj: 3101****
E3251
• DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS 900/2100 MHz
• EDGE/GPRS/GSM 850/900/1800/1900 MHz
• DC-HSPA+ download protok do 43.2 Mbps
• HSUPA upload protok do 5.76 Mbps
(hardver spreman da podrži 11.5 Mbps)
• SMS servis
• microSD card slot
IMEI LABEL
size18*37mm
Proizvođač: Huawei Technologies Co., Ltd.
Naziv: Huawei E3251
Zemlja porekla/uvoza: Kina
Uvoznik: Roaming Electronics d.o.o.,
Triše Kaclerovića 27L, Beograd
Telefon: 011/3093700
Godina uvoza: 2012
EAN LABEL
size18*37mm
DC-HSPA+ Modem
• Windows XP SP2/SP3, Windows Vista SP1/SP2,
Windows 7
• Mac OS X 10.5, 10.6 I 10.7
sa najnovijom verzijom softvera
• Rezolucija: 800 X 600 ili viša
• Standardni USB interfejs
Download

Hvala što ste odabrali mt:s mobilni internet. Pomoću