SFI PRAVILA USPEHA
GERY CARSON
Prevela: HRISTINA POPOVIĆ
Posvećeno mojoj Sponzorki CACI 
1
U zadnjih 60 godina, bukvalno milioni ljudi su uĉestovali u ovakvom poslu. I godinama, kroz mnoge
pokušaje i pogreške – i stotine milliona dolara potrošenih na to da se doĊe do zakljuĉka šta treba a šta ne
treba raditi – sada imamo jasnu sliku o tome šta nas vodi ka uspehu.
Na isti naĉin, mi smo postavili sopstveni skup pravila za uspeh koji na osnovu 14 godina iskusta i ulaganja
bukvalno miliona dolara i sati SFI i njegovih saradnika.
Mi smo izdvojili za vas u našem "SFI Rules of Success." (ulepšao sam ih nekim mojim omiljenim citatima).
Vrlo je jednostavno:
Ako želite da uspete, morate da pratite sledeća pravila. Ako želite da rizikujete neuspeh, ignorišite ih.
2
Ponašajte se prema svom poslu…kao prema poslu!
Ako kupite licencu za neki posao, da li oĉekujete zaradu nakon nekoliko sati rada nedeljno? Ili ako niste
dovoljno istrenirani? Ili ako samo pokušavate nekoliko meseci? Ili ako niste pratili smernice vlasnika
licence?
Naravno da ne! Bilo bi smešno! Zašto bi se SFI nešto razlikovao? Uspeh zahteva posvećenost.
Ja sam stalno zapanjen time koliko mnogo ljudi misle da će im novac nekako pasti s neba bez rada, bez
plana, bez iskrene posvećenosti. Svi ovi elementi (kao i drugi o kojima ćete ĉitati u sledećim pravilima)
moraju biti prisutni.
Ĉinjenica je, da je sve što nam je u vredno u životu zahteva napor i posvećenost. Kad ovo ne bi bilo taĉno,
svi bismo imali savršenu težinu, savršene veze, i svi bismo bili visoko obrazovani. Ista je situacija i kad
imate sopstveni posao.
Ukratko, ako se posvetite SFI poslu kao ozbiljnom poslu, puno radno vreme, ako uložite napor i posvetite se
uspehu, SFI će postati ozbiljan posao sa punim radnim vremenom.
"Sve dok se ne posvetite nečemu, postoje samo obećanja i nadanja, ali nema nikakvog plana."
-Peter F. Drucker
"Potrebno je da se posvetite, jednom kad to uradite, život će vam doneti neke odgovore." -Les Brown
"Ne postoji nedostatak prilika da živite život kakav volite. Postoji samo manjak odlučnosti da to ostvarite."
-Wayne Dyer
"Postoje samo dve opcije po pitanju posvećenosti. Ili ste posvećeni ili niste. Ne postoji takva stvar kao što je
život izmeĎu." -Pat Riley
3
Uradite nešto svaki dan da bi vaš posao
napredovao
Vi nećete imati uspešan posao samo razmišljanjem o njemu. Imaćete uspešan posao samo ako budete radili
nešto… ako budete radili odreĊene aktivnosti svakodnevno. Svaki dan, bez obzira na sve, potrudite se da
uradite NEŠTO da napredujete korak dalje ka uspehu vašeg posla. Ako ne postupate tako, ĉak niste ni u igri,
zavaravate sami sebe. Nema uspešnog posla bez svakodnevnog fokusa i aktivnosti. Šta je to što možemo da
radimo svakodnevno? Evo nekoliko ideja:
Proveravajte
šta
radite
od
narednih
ponuĊenih
predloga
i
radite
nešto
od
ponuĊenog:
• Pošaljite neku E-Cards.
• Postavite neki besplatni oglas ili reklamu.
• Pošaljite neku razglednicu postcards.
• Pregledajte lekcije LaunchPad Lessons.
• Pregledajte neku lekciju kursa Internet Income.
• Pošaljite pismo svojim saradnicima PSA to your
PSAs i your CSAs.
• Proĉitajte SFI treninge training article koje još
niste proĉitali (ili se podsetite ako ste već to uradili
ranije).
• Contact your sponsor, kontaktirajte svog
sponzora i obavestite ga o svojim aktivnostima.
• Idite na Google i potražite ĉlanke o tome kako da
postanete bolji u ovom poslu.
• Potražite po TripleClicks sajtu nove proizvode koje ćete da preporuĉite svojim prijateljima.
• Proveravajte SFI News i SFI Power Tips blogove.
• Proveravajte svoju Genealogy i TC Member List.
• Pregledajte Hit Tracker page da biste uvećali svoja marketinška ulaganja.
• Start a co-op pokrenite svoj Co-op i pozovite svoje PSAs da vam se pridruže.
• Dodajte nove sadržaje vašoj ECA.
• Pregledajte "My Movers" izveštaj(na vašoj SFI homepage).
• Pregledajte "My Goals" (na vašoj SFI homepage).
• Pregledajte poslednje objave na SFI Forum.
4
Savet: Nemojte da zaboravite da koristite SFI Power Tools koji su vam dostupni. Iskoristite moć key codes,
hit tracking,postavite svoj co-op, PSA Mailer, CSA Mailer, premeštanje saradnika, i još mnogo toga za svoj
posao. Nemojte da koristite najbolje od najboljih alatki da vodite svoj SFI posao sa obema rukama koje su
vam vezane iza leĎa!
"Jedina razlika izmeĎu uspeha i neuspeha je da se preduzme akcija."
-Alexander Graham Bell
"Budućnostsje kupuje onime što radite u sadašnjosti."
-Nepoznat autor
"Uspeh nije ništa više nego skup nekoliko jednostavnih aktivnosti, koje se primenjuju svakodnevno, dok je
neuspeh jednostavno nekoliko greška u donošenju odluka, svakodnevno ponavljane. To je kumulativna masa
naših aktivnosti i našeg rasuĎivanja koji nas vode ka uspehu ili ka neuspehu."
-Jim Rohn
"Na početku svakog dana započnite sa nekim zadatkom i završite dan sa jednom rečju: URAĐENO"
-Nepoznat autor
"Uspeh nije magičan ili misteriozan. Uspeh je prirodna posledica upornog ponavljanja osnovnih aktivnosti."
-Jim Rohn
"Svi veliki majstori se uglavnom odlikuju snagom dodavanja drugog, trećeg, a možda i četvrtog koraka u
neprekidnoj liniji. Mnogi započinju prvi korak. Sa svakim sledećim korakom se dodaje neizmerna vrednost
prvog koraka."
-Ralph Waldo Emerson
5
Vodite ličnim primerom
Ako želite da vaši saradnici uĉlanjuju svoje
saradnike, sponsoring affiliates, referring TC
members, itd..., onda se potrudite da vi prvi radite
te aktivnosti. Vi ih prvi radite i postanite vešti u
tome tako da ćete pokazati svojim primerom
svojim saradnicima i nauĉiti ih kako da to oni
rade.
Kljuĉni deo duplikacije je ĉinjenica danas naši
saradnici posmatraju! Pokažite im svojim
primerom kako da budete snažan, aktivni sponzor i
oni će postati snažni, aktivni sponzori i pomagati
vam u vašem budućem rastu i razvoju.
Voditi primerom može biti i negativno, takoĊe.
Ako želite da vaši saradnici ništa ne rade onda
nemojte ni vi, i to ćete dobiti!
Pa…pravilo je vrlo jednostavno: Šta god da
želite da drugi rade, Vi uradite prvi, zato što će
onda drugi slediti vaš primer i vaše vođstvo!
Savet: Imati Standing Order (SO) na TripleClicks
je odličan način da se vodi primerom. Videćete
mali bedž SO pored vašeg imena u SFI Affiliate
Center (I to će vaši direktni saradnici PSA
videtie). Taj bedž će se takoĎe videti pored vašeg
imena na stranici "My Upline Support Team" za
sve vaše saradnike kojima ste Upline Team
Leader. Potrudite se da svojim saradnicima u
grupi pošaljete prave poruke!
"Lider će oblikovati one koji ga prate pokazujući im svojim primerom kako da napreduju radeći a ne
pričajući o tome šta treba da se uradi." -Nepoznat autor
"Lider je neko ko je ispred čopora. Makar to bilo i samo jedna korak. Oni rade ili su već uradili nešto što
očekuju da i drugi ljudi rade. Oni ne posmatraju ili ne čekaju. Oni preduzimaju akcije… prave akcije…
mnogo pravih akcija! I nikada ne odustaju" -Jack M. Zufelt
"Vi ne vodite rečima, već ličnim primerom." -Jim Leyland
6
Radite sa radnicima
Previše se ljudi fokusira na KVANTITET. Oni su sponzori desetinama, ĉak stotinama saradnika-što je
sjajno!-ali na kraju je ipak KVALITET kljuĉ. Jednom kad pronaĊete 3-5 kvalitetnih saradnika, koji žele da
rade, onda će se povećati vaša zarada.
Kako da vaše poboljšate kvalitet vaših saradnika? Vrlo jednostavno: radite sa radnicima!
Kada vidite da u vašem timu ima saradnika koji rade SFI, radite sa njima!
Savet: Proveravanje kartice "My Movers" na listi dnevnih aktivnosti SFI homepage ćete lako vidti koji su
vaši saradnici radnici-aktivni. Pružite im podršku i trenirajte da rade ono što vi radite, tako ćete kreirati
duplikaciju i povećaćete prihode svima.
Prirodno je da radnike ostavimo da rade sami svoj
posao. Posle svega, postali su aktivni bez da im mi
priĉamo šta da rade, već su ukljuĉili nove
saradnike, ili prodali nešto u TC. Njima nije
potrebna pomoć ili podrška - ili vi bar tako
mislite.
U meĊuvremenu, potrošićete svoje vreme
pokušavajući da doprete do ljudi koji još nisu
shvatili šta treba tu da se radi. I kao što stara izreka
kaže: Možete da dovedete konja do izvora, ali ga
ne možete naterati da pije- I vi ipak to nastavljate
da pokušavate.
Treba da znate da treba da radite upravo suprotno
od toga što radite da biste izgradili uspešan posao.
Ne kažem da ne treba da pratite šta se dešava sa
vašim saradnicima koji se nisu odmah aktivirali u
SFI. Treba. Ali nemojte da potrošite sve svoje
vreme ili veliki deo svog vremena na njih. I
DEFINITINVO NEMOJTE IGNORISATI svoje
radnike!
Zaista, naĉin kreiranja tih 3-5 "top-gun" saradnika
koji su vam potrebni je da ih tretirate KAO DA
VAŠA BUDUĆNOST ZAVISI OD NJIH!
7
Ako niste u kontaktu sa svojim najboljim, najvrednijim saradnicima bar jednom nedeljno, (email, telefonski
razgovori, priĉaonice, or kako god vam to odgovara), žao mi je, ali vi pokušavate da pobedite u ovoj trci
automobile sa samo jednim toĉkom na vašem vozilu!
Koliko saradnika treba da imate sve dok ne doĊete do onih pravih? Ovo je naravno teško da se kaže. Ono što
ja mogu da vam kažem je da su oni tamo negde (ako ne i već u vašoj grupi) i da ćete im pomoći da se razviju
tek kad budete poĉeli da pratite svoj prirodni instinkt i da se skoncentrišete da radite sa radnicima!
Kao što znate, u špilu karata ima ĉetiri asa. Ako krenete kroz svoj špil da tražite, do prvog asa će možda proći
malo vremena dok ga ne pronaĊete, ali vi znate da će se pojaviti. Sve dok tražite, dok ne odustanete, znate da
ćete već nekako naći vaših ĉetiri asa. Isti je princip i sa SFI. Asovi su tu.
Nastavite da ukljuĉujete saradnike, radite sa radnicima i uspeh je neizbežan!
Savet:Ne gubite vreme na pesimiste ili na skeptike. Oni neće uspeti u SFI ili nekom drugom poduhvatu. Oni
nemaju potrebne kvalitete pobednika (ovo uključuje i posebne savetnike "rocking-chair advisors" koji samo
pričaju i pričaju, izgledaju kao da sve znaju, ali nikad ništa ne preduzmu).
"Orlovi ne lete u jatu-njih morate da naĎete jednog po jednog."
-H. Ross Perot
8
Ponašajte se prema TripleClicks kao prema vašoj
prodavnici
Kao naš saradnik, SFI i vi ste partneri. Tako da bi trebalo da o SFI proizvodima razmišljate kao o svojim
proizvodima. I o TripleClicks.com prodavnici kao o svojoj prodavnici.
Baš zato što je to vaša radnja, kada kupujete usluge i proizvode za sebe i druge, trebalo bi prvo da kupujete u
sopstvenoj radnji (TripleClicks).
Ako imate pekaru, nećete kupovati kiflice sa cimetom kod komšije na kraju ulice. Ako vam je potreban
kancelarijski material, nećete otići da kupujete heftalice ili spajalice u konkurentskoj prodavnici.
Ista je situacija i kad ste SFI saradnik, pogotovu
ako se radi o proizvodima koje već kupujete. Vaša
radnja (TripleClicks.com) verovatno ima većinu
proizvoda i/ili usluga koje vi kupujete u nekoj
drugoj radnji ili od drugog dobavljaĉa. Poĉnite da
te kupovine obavljate u svojoj radnji.
Zapamtite, mi ovde ne govorimo o trošenju
dodatnog novca, već samo o promeni mesta gde
kupujete.
Slika je samo ilustracija.
Dakle, šta tu ima za vas? Kakve koristi imate od
toga što kupujete u sopstvenoj radnji? Za
poĉetnike, vaše kupovine u TripleClicks vam
donose vredne VersaPoints, koje možete pretvoriti
u brojne pogodnosti i uvećanu zaradu. TakoĊe,
zaraĊujete
sa
svakom
kupovinom.
Ali, idemo i dalje od toga. Ĉinjenica je da je uspeh SFI i tvoj uspeh kao SFI saradnika direktno povezan sa
uspehom TripleClicks (TC). Što je TC uspešniji, to će veći uspeh vas kao SFI saradnika da bude.
Popularan i uspešan TC znaĉi:
• lakše sponzorisanje SFI saradnika
• lakše kupovine od TC ĉlanova
• Više i bolje ECA prodavnice
• Više proizvoda i bolje usluge
• Bolje nagrade
• Niže troškovi slanja pošiljke
• I još mnogo toga
...sve vodi do bolje provizije za saradnike, naravno!
9
Vi ste uspešni samo kad su ONI
Da li znate koliko smo do sad žalbi dobili? Saradnici nam govore da se njihovi sponzori/upline ne brinu o
njima, ne podržavaju ih, ne odgovaraju im na mejlove, nikad ne komuniciraju sa njima…
Razmislite o tome. Da li biste vi voleli da zaraĊujete novac za nekog ko vam ne pomaže ili vas ne podržava?
Naravno da ne. Ista je stvar i sa vašim saradnicima kojima ste sponzor. Ako oni osete da vama nije stalo do
njih, oni neće želeti da izgrade svoj posao zato što neće želeti da neko kome nije stalno ima bilo kakvu korist
od njihovog rada. Sigurno ne želite da se vaši saradnici tako osećaju !
Ako imate svoje saradnike, a onda ih prepuštate same sei da se snaĊu, bolje prestanite sad da radite ovaj
posao je osuĊujete sami sebe na neuspeh. Svaki saradnik je potencijalni rudnik zlata. Morate da shvatite da
samo ako su oni uspešni, bićete i vi uspešni! Ne mogu dovoljno da naglasim važnost ovog pravila!
I da, istina je da ne možete da vaše saradnike uĉinite uspešnim (oni to treba da požele da urade sami za sebe),
ali nikada ne treba da dozvolite da budete sponzor za koga će saradnici da kažu da nije bio tu za njih!
Poĉnite otvaranjem dobre komunikacije sa svojim saradnicima. Ovo je naĉin kako ćete nauĉiti svoje
saradnike da budu uspešni u SFI poslu i kako da oni izgraĊuju svoj tim sa svojim saradnicima (što je vrlo
važno!).
10
Prvo, trebalo bi da podesite Pozdravnu poruku za svoje saradnike, ovde HERE. Jednom, kad ovo podesite,
svi vaši novi saradnici, kad se uloguju u SFI Affiliate Center prvi put, će videti vašu pozdravnu poruku.
Kliktanjem na ovo upozorenje, oni će moći da proĉitaju vašu poruku. Ovo je lak, automatski naĉin da sa
svojim saradnicima uspostavite srdaĉnu komunikaciju.
Dalje, želećete da izgradite neki oblik redovne odlazne komunikacije da budete u kontaktu sa saradnicima, da
podelite ideje, da obezbedite treninge. Mi preporuĉujemo nedeljni ili dvo-nedeljni e-mail korišćenjem PSA
Mailer i CSA Mailer. Samo ubacite svoju poruku i kliknite na SUBMIT da bi se automatski poslala poruka
svim vašim PSA i CSA.
Sad, možete biti ovi u SFI i/ili ovom poslu generalno. Sada, možda ste novi u poslu. Možda osećate da ne
znate kako da trenirate nekog. To je ok, vremenom ćete nauĉiti i porasti u ulozi lidera. I posle svega, svi
treninzi koji su potrebni vašim saradnicima su već u SFI Affiliate Center. Ali ono što nikako ne smete da
dozvolite je da vaši saradnici o vama misle da vam nije stalo. Ako se to desi, ako ne komunicirate sa svojim
saradnicima, uspeh će biti mnogo teže održati.
Savet: Za desetine dodatnih saveta i ideja kako da povećate svoj tim proverite ovu stranicu this page.
"Vi možete dobiti sve što želite ako pomognete dovoljnom broju drugih ljudi da oni dobiju što žele."
-Zig Ziglar
"Najbolji i najbrži način da vi uspete je pomaganjem drugima da uspeju."
-Napoleon Hill
"Posao lidera je da razmišlja unapred i vidi organizaciju ne kako je, već kao što bi mogla da bude."
-Nepoznat autor
"Izuzetni lideri na svom putu povećavaju samopouzdanje svojih saradnika. Neverovatno je šta sve ljudi
mogu da postignu ako dovoljno veruju u sebe."
-Sam Walton
11
Samo od tebe zavisi! Ni od kog drugog
Ne samo da je ovo glavno pravilo u SFI, nego ja smatram da je jedno od najbitnijih lekcija u životu. Niko
drugi te ne može uĉiniti uspešnim. Sve zavisi samo od tebe! Ti si "gospodar svoje sudbine" i odgovoran za
svoj uspeh. TAĈKA.
Nasuprot tome, niko drugi vas ne može uĉiniti neuspešnim. Neće vam doneti nikakvog dobra ako krivite
ekonomiju, edukaciju ili bilo šta drugo u svom životu. Ako tako budete postupali, znaĉi da imate mentalitet
“žrtve”. NIKADA NEMOJTE TO DA RADITE. Garantujem vam da su hiljade ljudi uspele bez obzira na to
što im je bilo mnogo gore nego vama, zato nemojte da nalazite izgovore i da ubeĊujete sebe da ste nekakva
žrtva.
I trava nije zelenija u drugom dvorištu. Vi sada imate (i možete dobiti) sve što vam je potrebno da budete
uspešni. Samo zapamtite da sve od vas zavisi, ni od koga drugog! Onda izaĊite i uradite to!
Sad, za one koji možda misle, "pa, lako je tebi da to kažeš, Gery!"…ĉinjenica je, da sam ja postigao ono što
bi većina ljudi rekla da je neobiĉan uspeh, ali to mi niko nije dao. Dolazim iz male Nebraske i imao sam
skromne poĉetke. Kada sam zapoĉeo svoj posao nisam imao ni edukacije ni iskustva ni novca da ulažem. I
bile su mi potrebne ĉetiri duge godine (prve dve godine sam radio do kasno u noć, a preko dana sam imao
stalni posao, puno radno vreme), pre nego što sam imao bilo kakvu zaradu. Nisam imao mentora, nikog iznad
mene da mi pomogne i da me vodi, ili bogate roĊake da mi pomognu. Ali odluĉio sam da ću biti uspešan i
bio sam! I radio sam svakog dana zadnjih 25 godina da bih ostao uspešan.
Tako da… nije u tvom sponzoru. Nije u tvom upline. Nije u ekonomiji. Nije u vladi. Nije u kompenzacionom
planu. Nemojte da dozvolite da ništa od navedenog ili neka druga prepreka bude na vašem putu. Ako želite
da budete uspešni, možete da prevaziĊete sve prepreke, da idete iznad, ispod ili kroz njih. Uspeh je vaš ako
ga želite, ali samo vi to možete da kontrolišete. Zapamtite: Ako nešto treba da se desi, zavisi samo od vas!
(U se i u svoje kljuse!)
12
"Ja ne znam šta nosi moja budućnost, ali znam u čijim je rukama."
-Nepoznat autor
"Lakše je da postanem bogat nego da nalazim izgovore."
-Jim Rohn
"Kad je neko dobar za nalaženje izgovora, retko je dobar za nešto drugo."
-Benjamin Franklin
"Umeo sam da kažem 'stvari su preskupe.' A onda je moj nastavnik ispravio govoreći 'Problem nije u tome
što su stvari preskupe, problem je u tome što ti ne možeš sebi da ih priuštiš.' Tada sam konačno shvatio u
čemu je bio problem, problem je bio u meni!"
-Jim Rohn
"Ne čekajte da vam neko učini život savršenim. To je vaš posao."
-Nepoznat autor
13
Lideri čitaju
Potpuno je ABSURD da razmišljate o tome da li možete da uspete u SFI poslu ako ne posećujete SFI
Affiliate Center bar jednom dnevno i ĉitate sve najnovije informacije i novosti. SVAKI DAN, na kraju dana
trebalo bi da proveravate sve crvene kartice na vašoj SFI homepage (Alerts, Tips, To-Do List, TripleClicks,
Ask SC, Scoreboard, etc.). TakoĊe bi trebalo da proĉitate najĉešće objave na SFI Forum. Ako ne ĉitate sve
ovo, ili bar nešto od toga, ona niste ozbiljni u poslu SFI i nećete biti uspešni.
Savet: Ja postavljam više puta dnevno objave na
SFI Forum skorog svakog dana, uključujući
vikende. Čitajući moje objave, dobićete mnogo
uvida u pravcu moje kompanije. Lako ćete pratiti
moje objave kliktanjem na moje ime na forumu ili
kliktanjem na "Search user's posts" link. Radeći
tako automatski ćete imati sve moje poslednje
objave, složene od najnovijih do starijih (da biste
imali potpuni uvid u ceo sadržaj, kliknite na nit
naslova).
Ali, nemojte se zaustaviti ĉitanjem u SFI Affiliate Center. IzaĊite na Web svaki dan i upišite se na razliĉite
newsletters, ĉitajte poslovne blogove, itd…. Tamo imate apsolutno bogatstvo razliĉitih informacija, sada
najveći deo njih 100% besplatene zahvaljujući Internet. I naravno, ima mnogo knjiga koji vam dozvoljavaju
da doprete do ne-ĉitalaca na svetu. Sad smo ĉak poĉeli da imamo neke od tih knjiga u našoj prodavnici these
great books at TripleClicks.
Sve što vam je potrebno za vašu bolju budućnost i uspeh je već napisano. Samo pronaĊite to i poĉnite da
ĉitate. To je najlakši naĉin da se popnete na lestvicama uspeha.
"Učenje je početak bogatstva. Potraga i učenje momenat početak raĎanja čuda. Najveći proboj u vašem
životu će se desiti kada shvatite da možete da naučite sve što vam je potrebno da naučite da biste postigli bilo
koji cilj koji postavite sebi u životu. Ovo znači da nema granice u tome što želite da budete, imate ili radite."
-Albert Einstein
"Ako zaista želite da uspešni, investirajte u sebe i svoje znanje kako da pronaĎete svoju jedinstvenost.
(unique factor). Kada to pronaĎete i fokusirate se na to i istrajete u tome, onda će vaš uspeh procvetati."
-Sidney Madwe
14
Otvorite oči za vaše mogućnosti
Možda ovog trenutka niste svesni, ali u vama ima potencijala da postanete vrlo, vrlo uspešni. Uspešni izvan
vaših najluĊih snova. Pa zašto niste? Sve u svemu, zato što naše škole, vlada, nastavnici, profesori i
sveštenstvo nas nisu uĉili tome!
Naprotiv, bili smo nauĉeni da u životu prihvatimo
osrednjost, da verujemo da je prilagoĊavanje i
kompromis naĉin života i da je svaki pravi uspeh
dostižan samo pojedincima "privilegovanima."
Naravno, ljudi koji su postali vrlo uspešni, nauĉili
su da ovo nije istina i prevazišli su ova nametnuta
ograniĉinje… a to biste trebali i vi da uĉinite!
Za mene, ĉitanje knjige "Think And Grow Rich"
Napoleon Hill (Razmišljajte i odrastite bogati) kad
sam imao 22 godine i tada su mi se otvorile oĉi.
TakoĊe sam pod uticajem knjige David Schwartz,
"The Magic Of Thinking Big". Još uvek najtoplije
preporuĉujem ove knjige svakome ko želi da uĉini
nešto veliko od svog života.
U TripleClicks smo srećni zato što imamo ECA
Jack Zufelt-a, jednog od svetskih napoznatijih
autora i eksperta za uspeh.
Kao Napoleon Hill i David Schwartz, Jack je video svoj puni potencijal. Zaista, ono ĉemu nas Jack uĉi je
toliko moćno da su ga intervijuisali preko 2,000 radio i TV talk shows. PBS je radio specijalnu emisiju o
njemu, koja je putem satelita bila emitovana u 127 zemlje. Ameriĉki Senat ga je odlikovao za uĉenje
Amerikanaca kako da postignu više uspeha u svom liĉnom životu i karijeri.Ĉak je dobio i Predsedniĉki orden
za zasluge liĉno od Predsednika USA.
Jackove knjige i CD vam bukvalno mogu promeniti život i ja ih najtoplije preporuĉujem svim saradnicima!
Proverite ove proizvode na http://jackzufelt.tripleclicks.com
"Formalnim obrazovanjem učite da zaradite za život. Samostalno obrazovanje će vam zaraditi bogatstvo."
-Jim Rohn
"Sve dok ne promenite kako ste, vi ćete uvek imati to što imate i sada."
-Jim Rohn
15
Postavite ciljeve...i objavite ih!
Važeći plan za uspeh ne samo da treba da ukljuĉi ciljeve, već ti ciljevi treba da budu objavljeni. Iskoristite
ovaj link this section of our Affiliate Profile da postavite svoje ciljeve i da ih pregleĊujete ĉesto na vašoj SFI
Homepage ("My Goals" deo). Jednom kad postavite svoje ciljeve, odštampajte tu stranicu i držite ih na zidu
pored mesta gde ste kad radite svoj SFI posao. Objavite ih!
Ovo vam možda izgleda glupo, ali psihološki može potpuno da preokrene igru. Niko ne zna zašto, ali
objavljivanje vaših ciljeva izgleda da aktivira neku moćnu podsvesnu aktivnost i bukvalno vas gura prema
aktivnostim ada postivnete svoje ciljeve!
Studije na temu postavljanja ciljeva su objavile vrlo zanimljive statistike. Na primer, studija koledža
studenata koji su koristili postavljanje ciljeva na fakultetu pokazuje rezultate da su oni bili na vrhu sa
zaradom kasnije.
Postavljanje ciljeva je lako, ipak 95% ljudi nikada ne postavlja ciljeve. Tome se nikada ne posvete, nemaju
dovoljno vremena. I šta mislite, ko su najbolje plaćeni ljudi na svetu? Grupa od 5% naravno! Ako želite da
budete u toj grupi od 5%, onda nemojte ni da pomislite na to da ignorišete postavljanje ciljeva!
16
"Ljudi koji postavljaju ciljeve su uspešni zato što znaju u kom su pravcu krenuli!"
-Earl Nightingale
"Ne možete da pogodite metu koju ne vidite i ne možete da vidite metu ako je nemate."
-Zig Ziglar
"Napišite svoje ciljeve. Ako ne možete da svoje ciljeve stavite na papir, verovatno nećete moći da uradite što
je potrebno da biste ih ostvarili."
-Nepoznat autor
"Ostvarenje vašeg cilja je osigurano onog momenta kada se obavežete na to."
-Mack R. Douglas
"Uspostavljanje jasne, glavne svrhe ili cilja u životu je početna tačka svakog uspeha. Prosečna osoba sa
prosečnim talentom, ambicijom i školovanjem, može prestići brilijantnog genija u svojoj zajednici, ako ta
osoba ima jasne, fokusirane ciljeve."
-Brian Tracy
"Mi imamo dva izbora; Ili da zaraĎujemo za život ili da kreiramo svoj život onako kako mi želimo!"
-Jim Rohn
"Uzmite jednu ideju i radite na njoj. Napravite od te ideje svoj život. Razmišljajte o njoj, sanjajte je, i živite
za tu ideju. Neka vaš mozak, mišići, nervi i svaki deo vašeg tela bude pun te ideje i ostavite sve ostale ideje sa
strane. Ovo je put ka uspehu."
-Nepoznat autor
"Naučite nešto novo. Probajte nešto da uradite drugačije. Ubedite sebe da nemate granica."
-Brian Tracy
"Milione priča pred hiljadu ljudi.' Pročitao sam ovu knjigu i krenuo sam ka bogatstvu. ' Pogodite koliko će
ljudi izaći i kupiti tu knjigu? Nekoliko. Zar to nije neverovatno? Zašto nisu vi kupili knjigu?!"
-Jim Rohn
17
Napravite plan (realni plan)
Ciljevi su bitni, pravilo#10 vam to jasno pokazuje, ali takoĊe morate imati plan kako da postignete svoje
ciljeve, i morate biti realni.
Zapoĉnite sa ovim: SFI je iskreno jedan od retkih poslova gde možete da poĉnete da zaraĊujete dok uĉite
posao, razmišljajte o vaših prvih 6-12 meseci kao o vremenu uĉenja. Ugradite ovo u svoj plan. U ovo vreme
gde sve želimo na brzinu, "preko noći" znam da je teško za mnoge ljude da sa tim izaĊu na kraj, ali velike
zarade se ne dešavaju preko noći. To stvarno nije realno. Kad bi bilo, svako bi bio bogat.
Umesto toga, planirajte da naporno radite svojih prvih 6-12 meseci makar i za malu nadoknadu. Nemojte da
oĉekujete velike zarade sve dok ne nauĉite dovoljno o poslu i ne date sebi dovoljno vremena da svoj plan u
potpunosti ne sprovedete u delo.
Savet: Postoji sjajna knjiga koja može da vam pomogne da naučite kako da kreirate svoj plan The One Page
Business Plan for the Creative Entrepreneur, autora Jim Horan-a.
"Ako niste napravili plan za uspeh, isplanirali ste svoj neuspeh."
-Nepoznat autor
"Bez ciljeva i planova kako da ih ostvarite, vi ste kao brod koji plovi bez odreĎene luke."
-Fitzhugh Dodson
"Stvarno je fascinantno kako većina ljudi planira svoj godišnji odmor bolje nego što planiraju svoj život.
-Jim Rohn
"Ako želite da oberete jabuke, nemojte saditi korenje."-Nepoznat autor
18
Pobeda počinje startom
Nikada neće biti "pravog" trenutka. Zapoĉnite sad, sa time što imate. Alat koji vam je potreban će se pojaviti
u pravo vreme, uĉenjem o SFI i kretanjem ka vašim ciljevima. I nemojte dozvoliti da vas zaustavi
"perfekcionizam". Shvatite da nećete biti u stanju da sve uradite savršeno. Uradite posao najbolje što
možete. Nastavite da uĉite i nastavite da se krećete unapred. To je kljuĉ.
"Ne morate da budete "veličina" da biste počeli, ali morate da počnete da biste postali "veličina".
-Les Brown
"Svako ko je negde stigao, morao je da počne tamo gde je bio."
-Richard L. Evans
"Odlučna osoba će postići bolji rezultat sa starim zarĎalim alatkama, nego što bi postigao besposličar sa
najboljim alatkama iz cele prodavnice."
-Robert Hughes
"Ne gubite vreme na računanje vaših mogućnosti za uspeh ili neuspeh. Samo odredite cilj i počnite."
-Guan Yin Tzu
19
Usredsredite se
Ne možete biti uspešni ni u ĉemu ako pokušavate previse stvari odjednom. Kao što kažu, ako jurite dva zeca,
oba će pobeći!
"Većina ljudi ne može ni da zamisli kakvim ogromnim kapacitetima raspolažemo onog trenutka kada
usredsredimo sve naše snage na postizanje najboljih rezultata u jednoj oblasti života."
- Anthony Robbins
"Ništa ne može dati više snage u vašem životu od koncentrisanja sve svoje energije na ograničeni skup
ciljeva."
- Nido Qubein
"Ono na šta fokusirate svoj um je je vrlo značajno jer postajete to o čemu najviše razmišljate."
- Noel Peebles
"Skoncentišite sve svoje misli na ono što trenutno radite. Sunčevi zraci ne gore sve dok ih ne fokusirate na
jednu tačku."
- Alexander Graham Bell
"Uspeh zahteva jedinstvenu svrhu."
- Vincent Lombardi
"Ni jedan život nikada neće porasti ako nema fokusa, posvećenosti, discipline."
- Harry Emerson Fosdick
20
Pohvalite one ispod vas (kritikujte one iznad)
Imate nešto da podelite? Pošaljite svojim saradnicima koji su ispod vas! Jedan od vaših zadataka je da
obezbedite svojim ĉlanovima koji su ispod vas u timu motivaciju, inspiraciju i pomoć i održati uspeh. Vrlo
lak naĉin da se ovo uradi je slanjem regularnih mejlova korišćenjem PSA Mailer, CSA Mailer, i Stream.
Objavite pozitivne komentare i na SFI Forum. Slušanje o uspehu od drugih saradnika, ĉak iako nisu vaši
direktni saradnici je ohrabrujuće!
Nasuprot tome, poslednja stvar koju želite je da
ubijete zamah. Dakle, ako imate neku žalbu,
uputite je svojim nadležnima. To jest, možete da je
uputite svojim upline ili SFI corporate support.
Zato smo tu, da vam pomognemo sa problemima
sa kojima se susrećete. SFI Forum nije mesto za
postavljanje vaših žalbi. Objavljivanjem kritiĉnih i
omaložavajućih komentara nanosi štetu vama i
svakom SFI saradniku koji je naporno radio da
postigne uspeh – i ne zaboravite da vaši saradnici
u vašem timu ĉitaju Forum!
"Mi podstičemo ono što pohvaljujemo."
- Charles Fillmore
"IzgraĎujte svoj ljude i izgradićete svoj posao. Ljudi će želeti prvo vaše odobravanje pa tek onda vaš savet.
Uradite oba. U velikim količinama… ovim redom i videćete da li ćete im se dopasti i da li će želeti da
dobrovoljno prate vaše sugestije."
- Jack M. Zufelt
"Ljudi su zauvek podeljeni na dve grupe. Jedni koji veruju, grade, pohvaljuju… i oni koji ne veruju,
uništavaju i kritikuju."
- John Ruskin
"Nema boljeg ulaganja koje će više da vam se isplati od napora da se rasuje sunce i lepe utiske kroz vašu
ustanovu."
- Orison Swett Marden
21
Ne odustajte
Jedini naĉin da ne uspete u SFI poslu je da sami odustanete.
Toliko ljudi odustanu kad su na korak od uspeha.
Zamislite da kopate rudnik u planini, a onda
odustanete na korak zlata. Nemojte biti takva
osoba.
Gore od ovoga je osoba koja ovo radi uporno
ponavlja. Da su se samo držali kopanja umesto da
su na svakih nekoliko meseci prelazili na kopanje
"sledeće velike stvari", do sad bi već stigli do
zlata! I postigli bi to mnogo ranije!
I da, ponekad će vam se ĉiniti da vaši naporima niste postigli ništa, ali zapamtite da će najjaĉi hrast biti
oboren od upornih udaraca najmanje sekire. Upornost se uvek isplati!
"Drugi ljudi i stvari vas mogu zaustaviti trenutno. Samo vi to možete učiniti trajno."
-Zig Ziglar
"Uspeh je izgleda povezan sa akcijom. Uspešni ljudi nastavljaju da se kreću. Oni greše, ali ne odustaju."
-Conrad Hilton
"Kad zagusti, a vi ne odustanete, to je momenat kada dolazi uspeh."
-Nepoznat autor
22
Razmišljajte VELIKO!
Kao što jedan naš SFI slogan kaže: ciljajte visoko, sanjajte velike snove! Male želje dovode do malih
rezultata, kao što mala vatra daje malo toplote.
"Sreća prati hrabre, a odbacuje stidljive."
-Latinska poslovica
"Ako razmišljate na veliko, imaćete velike rezultate."
-Thomas J. Vilord
"Osoba koja ide najdalje je obično ona ona koja voljna da to uradi i koja se usuĎuje. Spasilačkim brodom se
nikad ne stiže doleko od obale."
-Dale Carnegie
"Iskoristite svaki trenutak! Smelost ima genijalnost, snagu i magiju u sebi."
-John Anster
23
Ne budite veliki u sitnicama
Ne dozvolite da vas mali problem uznemire. Koncentrišite se na pozitivno i "veliku sliku."
TakoĊe zapamtite da je jedino ono što se ne menja ĉinjenica da se sve menja (posebno u današnje vreme brze
evolucije).
Ne dozvolite da vas promene uznemire. Znajte da ćete se susretati sa promenama, malim i velikim, sve
vreme. Budite spremni da budete fleksibilni i da se po potrebi prilagoĊavate promenama.
"Neka drugi žive male živote, ali vi nemojte. Neka se drugi svaĎaju oko sitnica, ali vi nemojte. Neka drugi
plaču kad se malo povrede, ali vi nemojte. Neka drugi prepuste svoju budućnost u tuĎe ruke, ali vi ne.
Nemojte."
- Jim Rohn
"Mi više ne možemo da dozvolimo da trošimo većinu vremena na sitnice i malo vremena na bitne stvari."
- Jim Rohn
24
Nemojte da razmišljate negativno
Vaš stav odreĊuje vaš uspeh u životu, pa se
potrudite da on bude pozitivan! I nemojte da
dozovlite da negativni stavovi drugih (ĉak i ako su
to ĉlanovi porodice, prijatelji ili vršnjaci) utiĉu na
vas. Svi veliki ljudi u istoriji su morali da
prevaziĊu takve osobe, one koji su im govorili da
neće uspeti i krali im snove – i onda su otišli i to
uradili. Razmišljajte za sebe i verujte u sebe!
Zabavljate se i budite entuzijasta, takoĊe. Ljudi vole entuzijazam i oni neće odoleti nekome ko se zabavlja.
Uĉinite svoj posao zabavnim da će drugi da hrle ka vama da vam se pridruže.
"Ako verujete da možete, verovatno možete. Ako verujete da nećete uspeti, sigruno nećete uspeti. Verovanje
je okidač koji vas pokreće sa odskočne daske."
-Denis Waitley
"Naši stavovi kontrolišu naše živote. Stavovi su tajna sila koja radi dvadeset četiri sata dnevno, za dobro ili
loše. Od ogromne je važnosti da znamo kako da kontrolišemo i iskoristimo tu veliku za našu dobrobit."
-Tom Blandi
"Preuzimite odgovornost za svoj stav. Ne dozvolite da ga neko drugi bira za vas."
-Nepoznat autor
"Najveće otkriće moje generacije je bilo to da ljudi mogu promeniti svoj život menjajući svoje stavove uma."
-William James
"Pravi stav učini više nego samo da upali svetlo u našem svetu; čini se da nas povezuje nekom magijom sa
svim neverovatnim prilikama koje su nekako bile odsutne pre te promene"
-Earl Nightingale
"Postoji neka magija u entuzijazmu. Ona navodi razliku izmeĎu prosečnosti i uspešnosti."
-Nepoznat autor
25
Neko hoće, neko neće. Pa šta! Neko čeka svoju
priliku! Sledeći!
Većina ljudi nisu "preduzetnici," ali odbijanje je
prirodno i normalno u ovakvoj vrsti posla. Od 20
osoba kojima budete prezentovali SFI, oĉekujte da
će 19 reći "ne" za svako "da." Možda vam ide
bolje od toga, ali oĉekujte 19 odbijanja. Ovako vas
odbijanje neće mnogo brinuti. TakoĊe, shvatite da
oni ne odbijaju VAS – već prosto odbijaju jednu
ideju. Samo nastavite napred!
"Neko hoće, neko neće. Pa šta?! Neko ĉeka svoju
priliku! Sledeći!"
Zapamtite ovo i recite sebi da se odbijanja
dešavaju. I zapamtite da ste time korak bliže
sledećem "da."
Budite uporni, ignorišite odbijanja, i dobićete više
nego dovoljno "da" da izgradite uspešan posao.
"Možete doživeti odbijanje besplatno ili to možete raditi za novac. Niko ne voli odbijanje, ali to je životna
činjenica vezana za bilo šta što radite. U poslu ili privatnom životu, suočite se s timi ili ostanite siromašni."
-Jack M. Zufelt
"Poraz je jednostavno signal da morate da krenete napred."
-Helen Keller
"Sve nedaće, svaki neuspeh, svaka tuga nosi sa sobom seme jednake ili veće koristi."
-Napoleon Hill
26
Istrajati do pobede
Izgradnja uspešnog posla zahteva odlušnost i upornost. Iako bi mnogobrojni voleli da je drugaĉije
(ukljuĉujući i našu najjaĉu konkurenciju), ne postoji tako nešto kao što je "bogatstvo na brzinu." I, žao mi je,
ali skoro sve priĉe koje ste ĉuli o "uspehu preko noći" su u stvari price o uspehu za koji su bile potrebne
godine da se postigne.
Uspeh dolazi pre rada samo u engleskom reĉniku. Ali držite se toga i možete vam se desiti ogroman uspeh
koji sa nerealnim "hoću-sve-sad"oĉekivanjima sigurno neće nikad iskusiti.
Ovo je suština mog liĉnog uspeha. Još uvek sam tu! Siguran sam da ima stotine hiljada ljudi koji su zapoĉeli
posao 1985 kao i ja, mnogi od njih sa više iskustva, više talenta i novca za ulaganje, koji danas više nisu u
poslu. Zašto sam ja uspeo a oni nisu? Ja verujem da je to zbog toga što sam se držao ovih pravila i posvetio
sebe ispunjavanju ciljeva i odbio da propadnem.
"Istrajati do pobede" je uvek bio moj moto i nastavlja da mi služi svakog dana!
"Neuspeh je put manje upornosti. (Neuspeh se dešava zato što nismo dovoljno uporni)."
-Nepoznat autor
"Ništa na svetu ne može da zauzme mesto upornosti. Talent neće sigurno; nema ništa češće od neuspešnih
ljudi koji imaju talenat. Genijalnost neće; nenagraĎeni genijalci-to je skoro poslovica. Školovanost samo po
sebi neće; svet je put školovanih oronulih ljudi. Upornost i odlučnost su sami svemogući. Slogan 'pritisnite
na' je uvek rešavao i uvek će rešavati problem ljudima."
-John Calvin Coolidge
27
Download

SFI PRAVILA USPEHA GERY CARSON Prevela: HRISTINA POPOVIĆ