Prvi koraci
2011
PRVI KORACI
Upisali ste se u Stiforp!? Šta i kako dalje? Koji su
Vaši prvi koraci?
1
Prvi koraci
2011
UVOD
Ako ste se upravo uključili u odličnu poslovnu priliku, koju je krajem avgusta
ove godine svima omogudila kompanija Stiforp, tada Vam treba upravo ovo što
sada držite u rukama.
Ono što se u 99% slučajeva događa je ovo: nekoga privuče određena poslovna
prilika i on se oduševljeno uključi u posao. Medjutim, tada počinju problemi jer
taj „novopečeni“ član vrlo verovatno ne zna ništa o poslu u koji se uključio. Ne
samo da ne zna ništa o poslu ved on ne zna ni šta treba učiniti UPRAVO SADA.
Upravo sam zbog toga napisao ovaj kratki ali vrlo koristan Vodič, koji de Vam na
jasan i lako razumljiv način pokazati šta trebate činiti na samom početku ove
Vaše poslovne avanture.
Problem se pojavljuje kada osoba koja sama nema pojma šta treba raditi, upiše
u sistem još jednu takvu osobu. Ako dupliciramo NEZNANJE u svoju Matricu, šta
demo dobiti? Dobidemo grupu upisanih članova koji ne rade dobro ovaj posao,
koji ne iskorištavaju ni desetinu punog potencijala ovog posla i koji nede uspeti
popuniti svoju Matricu ni za 5 godina.
Jedino što ovde pomaže je ZNANJE. Ovaj mali priručnik ima za cilj dati Vam
dovoljno znanja kako ne biste lutali i gubili dragoceno vreme. Kada ste ved
pokazali interes i dobru volju da nešto promenite u Vašem životu, zašto Vam ne
bismo MAKSIMALNO pomogli u tome, jer demo, uostalom, SVI od toga na kraju
imati koristi?!
Stvorili smo seriju EDUKATIVNIH mailova, koje šaljemo svim svojim direktnim
članovima. Takođe od njih tražimo da ta pisma šalju dalje u dubinu svoje
Matrice. Medjutim, to nije dovoljno da bi neko mogao NAUČITI da radi ovaj
posao.
Na mojoj web stranici možete BESPLATNO preuzeti odličnu e-knjigu: „Za 18
meseci do finansijske nezavisnosti“, u kojoj je na 72 stranice objašnjeno o
kakvom se ovde poslu radi, te kako taj posao raditi uspešno. Link za
preuzimanje:
http://www.mytfi.biz
2
Prvi koraci
2011
Ipak, ta knjiga ne sadrži KONKRETNE KORAKE šta i kako dalje nakon što ste se
upisali u Stiforp. Bez obzira na to, moj Vam je savet da tu knjigu OBAVEZNO
pročitate jer de Vam ona pomodi da razumete MLM i Matrix sistem.
Da ne dužim previše, sada slede prvi koraci koje trebate učiniti nakon što ste se
upisali u Stiforp. Nisu teški, nisu komplikovani i nede od Vas zahtevati puno
vremena. Dajte sve od sebe da te korake prođete što brže i kvalitetnije, a ja
Vam dajem reč da de Vas rezultati jako prijatno iznenaditi.
Koraci su opisani jednostavnim jezikom i trudio sam se da sve bude kratko i bez
nepotrebnog „filozofiranja“ i praznog hoda. Ono što Vam želim ovde preneti su
informacije o PRAKTIČNOM DELOVANJU, a ne o teoretskom razmatranju ove
izuzetne poslovne mogudnosti.
Pa, ako ste spremni ja bih da krenemo sa prvim korakom.
Idemo?!
3
Prvi koraci
2011
KORAK PRVI – NAUČITI OSNOVE
Vaš prvi zadatak jest da se dobro upoznate sa materijom, odnosno da naučite
osnove biznisa u koji ste se upravo uključili. Bez tih „osnova“ svaki ozbiljan rad
je praktično nemogud. To Vam je kao da želite učestvovati u trkama Formule 1,
a nemate vozačku dozvolu.
Pre svega, posetite moju web stranicu posvedenu Stiforpu i preuzmite
besplatnu e-knjigu „Za 18 dana do finansijske nezavisnosti“. To možete učiniti
na slededem linku:
http://www.mytfi.biz
Iako sam Vam i u Uvodu napisao to isto, ponovo to činim iz jednog vrlo
jednostavnog razloga, a to je da se u toj knjizi nalaze upravo te „osnove“ ove
vrste poslovnog sistema.
U toj e-knjizi je opisan mrežni marketing ili ti MLM, a poseban akcenat je
stavljen na binarni Matrix sistem, jer je upravo to sistem koji koristi Stiforp u
svom poslovanju.
Matrix je vrlo sličan klasičnom MLM-u, ali ipak postoje važne razlike. Sve o
tome saznajte u gornjem naslovu.
Preuzmite e-knjigu i PROČITAJTE je! Nemojte sebi dopustiti pasivnost i lenjost,
kada je u pitanju Vaše upoznavanje sa osnovama Matrix sistema. Pročitajte tu
knjigu i više puta, ako je potrebno. Nedete pogrešiti.
Znanje je nešto bez čega nedete modi postidi vedi uspeh, ne u MLM-u ili Matrix
sistemima, ved ni u jednom drugom poslu. Čak i najjednostavniji poslovi
zahtevaju poznavanje nužnih osnova.
Za čitanje knjige koja ima samo 72 stranice Vam može trebati nekoliko sati.
Zbog toga bi bilo jako dobro da je pročitate u roku ODMAH. Ne sutra, ili sledede
nedelje ved danas. Pronađite dovoljno vremena i prostora, te učinite ovaj prvi
korak.
4
Prvi koraci
2011
KORAK DRUGI – EDUKATIVNI MAILOVI
Od trenutka kada se upišete u Stiforp, krede serija edukativnih mail poruka,
koje Vam se šalju periodično. Prvu ili prvih nekoliko poruka dete dobiti ISTI DAN
kada ste se priključili kompaniji.
Nakon nekoliko dana sledi nova poruka, i tako redom. Ostavidu Vam dovoljno
vremena da upijete znanje i informacije iz tih mail poruka. U svakoj de se
nalaziti nešto novo, a svim de porukama biti karakteristično jedno: sve su te
poruke edukacijskog karaktera.
Pročitajte ih više puta i to de Vam pomodi razumeti poslovni sistem, i razumeti
šta i kako raditi da biste postigli što bolji uspeh u radu. Koliko Vam treba za
jednu ovakvu poruku? Možda nekoliko minuta, ali ne više od 10?!
Kroz ove edukativne mail poruke Vas nameravam UPOZNATI sa Vašom online
kancelarijom (back office), što je izuzetno važno. Morate znati gde se šta nalazi
u toj kancelariji, kao i čemu šta služi.
Ja ovde nedu opisivati sve ono što sam opisao u tim porukama, jer za to nema
potrebe (dovoljno je da ponovno pročitate poruke), ali du Vas još jednom
pozvati da REDOVNO ČITATE te mail poruke.
Nadalje, svaku tu poruku PROSLEDITE dalje svojim direktnim članovima! To je
jako važan deo jer je u ovome poslu najvažnija DUPLIKACIJA. Ove poruke
moraju cirkulisati u dubinu Matrice, što de dovesti do brže educiranosti svih
članova, a samim tim i do bržeg popunjavanja naših Matrica.
Dakle, ove poruke ni u ludilu NEMOJTE BRISATI ved ih prosleđujte svim svojim
direktnim članovima. Naravno, pre toga ih trebate PERSONALIZOVATI, tj.
umesto mojih ličnih podataka ubaciti svoje (ime i prezime, linkovi, kontakt
podaci).
Želim da sada shvatite najvažniju činjenicu uspešnog network biznisa, a to je
DUPLIKACIJA. Bez toga dela nedemo uspeti. Ako dopustimo da naši direktni
članovi NE DOBIJU dovoljno informacija i potrebnu edukaciju, tada ne možemo
od njih očekivati rezultate, zar ne?!
5
Prvi koraci
2011
KORAK TREĆI – WEBINARI, VIDEO
ŠKOLA I CHAT
Osim edukacionih mail poruka, tu su još webinari, video škola i Stiforp chat. Sve
su ovo načini kako bismo unutar tima što kvalitetnije KOMUNICIRALI i
razmenjivali znanja, iskustva i informacije.
Webinari se održavaju DVA PUTA NEDELJNO – ponedeljkom i sredom u 20
časova. Uz malu napomenu da zbog tehničkih ili nekih drugih razloga webinar
ponekad nije mogude održati. Medjutim, trudimo se da to bude što ređe.
Link za webinar ste dobili u jednoj od mail poruka, a ukoliko bi došlo do
promene linka, tu dete promenu dobiti u novoj poruci.
Video škola je zamišljena tako da kroz seriju video materijala objasnimo kako
neke stvari treba uraditi. Krenuli smo sa jednim videom, a u trenucima dok ovo
pišem video škola sadrži 4 videa. Bide ih i više.
Link za video školu ste takođe dobili, ali evo ga još jednom:
http://goodonlinebusiness.com/stiforpvideoskola
Ukoliko bi došlo do promene linka, i tu dete promenu dobiti isti dan kada do nje
dođe.
Stiforp chat (ili forum) je jedna odlična stvar, jer omogudava komunikaciju
među članovima, kao i širenje svih korisnih informacija u mreži.
U jednoj mail poruci sam opisao način na koji možete pristupiti ovoj
BESPLATNOJ usluzi. Trebate se registrovati i to je to. Spremni ste za Stiforp
raspravu.
Evo kratkog opisa tog postupka, koji se nalazi u jednoj mail poruci:
Goran Sujansky je organizovao Stiforp CHAT na hrvatskom jeziku, tako da ste
SVI pozvani dodi na taj chat. Na njemu razmenjujemo informacije i iskustva, a
možete dobiti odgovor na svoja pitanja vezana uz Stiforp posao.
Pre svega se trebate REGISTROVATI na linku ispod:
6
Prvi koraci
2011
http://womvegas.com/index.php?sort=&att=&attention=&rm=topical&citynam
e=Stiforp_Hrvatska
Kada se registrujete i kliknete ponovo na taj isti link, otvoride Vam se CHAT.
Ukoliko se to ne dogodi, tada de Vam se otvoriti POČETNA stranica na kojoj
možete upisati svoje LOGIN podatke i tako dete ponovno stidi do našeg CHATA.
Napomena: Ovo je isključivo za Stiforp članove. Dakle, nije za one koji još nisu
postali članovi.
Bilo bi mudro od Vas kada biste MAKSIMALNO iskoristili sve ovo što Vam se
nudi. Imate sredu što se nalazite u timu ljudi koji ZNAJU šta rade i koji imaju
odlično znanje i veliko iskustvo.
Osobe koje su se uključile u posao kod osoba koje NE ZNAJU ni same šta trebaju
raditi, i koje nemaju potrebno znanje i iskustvo, su, u poslovnom smislu,
IZGUBLJENE. Njima de trebati „čitava večnost“ da postignu nekakav ozbiljniji
rezultat u ovome poslu, ako ga uopšte postignu. Puno ljudi iz takvih timova
„beži glavom bez obzira“, što uopšte ne čudi.
Možda ste primetili da se u mom timu JAKO trudimo pružiti Vam SVE
POTREBNO, kako biste uspeli u ovome. To je naš ZAJEDNIČKI CILJ. Mudrost
Matrix sistema leži u činjenici što on NIJE KONKURENTSKI. To znači da je SVIMA
u interesu da svi dobro rade. Matching bonus, kao najjača vrsta bonusa, može
Vam doneti TRAJNU i istinsku finansijsku slobodu, ali pod pretpostavkom da ste
pomogli dovoljnom broju osoba da i oni budu uspešni.
7
Prvi koraci
2011
KORAK ČETVRTI – POSTAVITE SISTEM
Ovo je, zapravo, prvi veliki korak u Vašem radu jer dete sa ovim učiniti
KONKRETNU AKCIJU. Šta Vam vredi proučiti knjige i sav materijal, ako nikada
ne krenete u akciju?
Pa, krenimo ispočetka.
Kao prvo, čim se ulogujete u svoj back office, idite na MY TOOLS (moji alati).
Tamo izaberite PRVU OPCIJU (Tools to Take ANY bussines to the next level), tj.
onu koja je namenjena za promociju bilo kojeg Vašeg posla.
Potom idite na LEAD CAPTURE PAGES, i tamo odaberite hrvatske stranice.
Imate 3 stranice: zelenu, plavu i onu sa majkama. Odlučite se za onu koja Vam
se najviše sviđa.
Sada se vratite natrag na alate i idite na PRVI LINK, koji se zove LANDING PAGE
SETUP. Izaberite jedan od 3 ponuđena linka, te kliknite na EDIT (sa leve strane).
Sada trebate da PODESITE nekoliko stvari na ovoj stranici. U prvu praznu kudicu
trebate upisati web adresu one stranice na koju de svi Vaši posetioci biti
PREBAČENI nakon što ostave svoje podatke na LANDING stranici, koju ste
izabrali.
Ukoliko nemate svoju Stiforp stranicu (sličnu ovoj mojoj: http://www.mytfi.biz
), tada ovde upišite URL adresu Vaše Stiforp web stranice koju Vam je sistem
generisao. Ako još niste preuzeli ovu Vašu stranicu, možete to učiniti tako što
trebate otidi na alate za promovisanje Stiforp prilike (Tools to Promote your
Stiforp Business), i odmah kliknuti na prvi link MY WEBSITE ADDRESSES.
Izaberite jezik hrvatski i odmah de Vam se prikazati web stranica na hrvatskom
jeziku. Iznad nje imate Vaš lični REFERAL LINK. To je ono što Vam treba.
Ok, vratimo se sada na stranicu na kojoj trebamo podesiti Vašu Stiforp
kampanju. U prvo prazno polje sada upišite Vaš referal Stiforp link, i to je
stranica na koju de Vaši posetioci biti preusmereni.
8
Prvi koraci
2011
VAŽNO!
Daleko je bolja opcija imati ličnu web stranicu sa puno više informacija na
našem jeziku, od ove jednostavne stranice koju ste dobili od Stiforpa.
Ponudidu svim mojim direktnim članovima IZRADU jedne ovakve stranice. Svi
koji ne budu želeli, umeli ili ne budu imali vremena da sami odrade jednu
stranicu modi de da mi se obrate za pomod. Ta de ponuda sadržavati izradu
stranice, pisanje svih tekstova, postavljanje prezentacije na sajt, kao i
uputstva i načine za promovisanje svog sajta. Cena de biti više nego povoljna
jer mi je cilj da SVI imaju ovakvu jednu stranicu, kako bismo SVI ZAJEDNO
došli puno brže do uspeha. Za takav sajt je potrebno uložiti dosta vremena i
zbog toga ne mogu da ga ponudim potpuno besplatno..
Sada kada ste popunili prvu praznu kudicu, idemo na drugu. U drugoj morate
IZABRATI jednu od ponuđenih LANDING stranica. Sve stranice se nalaze u
padajudem meniju, i dovoljno je samo pronadi svoju (naše su na samom kraju).
Video spikera nemojte koristiti ako je celi sistem na našem jeziku. To polje
ostavite kako jeste. Spikeri govore samo engleski, pa bi bilo bez veze postavljati
ih na hrvatsku stranicu.
Na četvrtom mestu se nalazi izbor FLASH FILMA. Njega takođe nemojte
ubacivati jer je i on samo na engleskom. Ovo dete koristiti za svoju kampanju na
engleskom jeziku.
Ovaj SORCE CODE isto ne morate koristiti na početku. On služi za pradenje
prometa iz više izvora. Drugim rečima, recimo da imate 3 različite vrste
oglašavanja ISTE stranice, tada Vam ovaj CODE može redi iz kojeg izvora ste
dobili koliko poseta.
Na kraju kliknite na SUBMIT.
Prvi deo je gotov. Verujem da nije bilo teško i da je sve jasno.
Sada se vratite dva klika unazad i uđite na link AUTORESPONDERS. Vreme je da
uredimo i podesimo našu E-MAIL kampanju, putem usluge koja se zove
autoresponder.
9
Prvi koraci
2011
Ovde dete videti Vaša 3 linka. Pokraj svakog se nalaze ved generisane
autoresponder poruke na engleskom jeziku. Ima ih ukupno 7 i nisu nam važne.
Ono što nama treba jesu poruke na Srpskom jeziku.
Na dnu stranice dete videti da piše IMPORT A MESSAGE SET. Ovde Vam se nudi
mogudnost da UVEZETE nečije autoresponder poruke, tako da ih ne morate
sami pisati.
Potrebno je u praznu kudicu upisati tajnu LOZINKU, pomodu koje dete u Vaš
sistem dobiti ved gotove e-mail poruke.
Imam super vest za Vas: upišite u praznu kudicu slededu lozinku: neomatrix i
preuzmite 20 e-mail poruka na srpskom jeziku. Dakle, upišite lozinku i kliknite
na IMPORT MESSAGE SET, i to je to.
Ove poruke sada morate PERSONALIZOVATI! To znači da ih morate prilagoditi
sebi, u smislu da ubacite svoje podatke u te poruke. Naravno da dete moje ime i
prezime zameniti svojim, kao i sve linkove koji vode na Vašu web stranicu. Ovo
učinite vrlo pažljivo i nemojte da Vam nešto promakne.
Kako dete to učiniti? Zapravo, vrlo jednostavno. Kliknite na link ovih novih
poruka, te uđite na stranicu na kojoj se vide naslovi SVIH poruka. Kliknite na
prvi naslov i uđite u poruku. Ispravite tekst i izađite. Ne zaboravite na kraju
uvek kliknuti na SAVE.
Kada ispravite sve poruke, kod VISIBILITY upišite Vašu lozinku, i dobro je
spremite. Na isti način, sa Vašom lozinkom, sada Vi možete omoguditi VAŠIM
direktnim članovima da preuzmu VAŠE e-mail poruke.
Na kraju kliknite na SAVE, i završili ste i ovaj deo. Odmah prosledite ovaj mail
i Vašu LOZINKU svim, Vašim direktnim članovima. Ovo je JAKO VAŽNO i
nemojte to zanemariti! Ukoliko se ne snađete sami sa ovim podešavanjima,
obavezno kontaktirajte sponzora ili nekoga iz više linije da Vam pomogne.
Šta smo do sada napravili? Izabrali smo LANDING stranicu, povezali je sa Vašom
Stiforp stranicom, i podesili autoresponder sistem. Sada ste spremni za Vašu
prvu kampanju.
10
Prvi koraci
2011
Na koji dete način raditi PROMOCIJU, to de biti tema jednog drugog pisma i
jednog PDF dokumenta. Medjutim, sada imate AUTOMATIZIRANI SISTEM, sa
kojim možete raditi promociju Stiforpa.
Na isti način možete raditi promociju i DRUGIH poslova, u koje ste možda
uključeni. Zbog toga Stiforp i jeste tako poseban, jer nam daje mogudnost da
promovišemo nekoliko svojih poslova, i uz to još i Stiforp.
Sa ovim smo postavili sistem, koji je sada spreman za promociju. Oglasna
kampanja je ved neka druga tema, ali za početak možete slati link svoje Landing
stranice svim svojim kontaktima.
Još je bolja ideja da taj link ubacite u onaj word dokument, od kojeg ste izradili
svoj promotivni Stiforp PDF i zatim taj PDF šaljete svojim kontaktima. Važno je
da na početku što više osoba informišete o svojoj ponudi.
11
Prvi koraci
2011
VAŽNI SAVETI
Evo, za kraj nekoliko vrlo korisnih saveta, koji de Vam pomodi u radu i koristiti
Vam, ako ih se budete pridržavali. To nije nešto što je tako lako uočljivo i što svi
znaju. Radi se o nekoliko saveta koje ne možete dobiti nigde drugde.
SAVET PRVI
Ne nasedajte na „priče za malu decu“, kako je mogude popuniti svoju Matricu
unutar 12 dana ili koji dan više! Takođe, NE ŠIRITE takve informacije drugima
jer dete tako samo odbiti ljude. Osim toga, svaki ozbiljan potencijalni član de od
Vas tražiti DOKAZ ovakvoj tvrdnji. Šta dete mu dati?
Ovo rade neiskusni networkeri jer misle kako de na taj način privudi puno više
ljudi, nego da su napisali puno realnije podatke. Da li je mogude TEORETSKI
popuniti svoju Matricu unutar 12 dana? Teoretski da, ali… Praksa je nešto
potpuno drugo. U praksi to nedete SIGURNO učiniti u tih 12 dana, niti za 12
nedelja. Medjutim, za 12 meseci je mogude, uz pretpostavku da radite pametno
i da budete dovoljno ustrajni i dosledni. To su, naprosto, činjenice. Bolje bi bilo
da ih odmah prihvatite, jer dete se u suprotnom samo razočarati i odustati od
posla. To nije ono što želite, zar ne?!
Mogu donekle razumeti te početnike, ali mi je dužnost upozoriti sve ozbiljne
članove da to nije nikako pravi put. Ovde nema prečica i nema „lakšeg“ puta.
Ako želite uspeti, morate RADITI. To je cela mudrost.
SAVET DRUGI
Ne biste verovali šta sve ljudi ne rade samo da upišu što više svojih direktnih
članova u Stiforp. Među najinteresantnijim „idejama“ je svakako „taktika“
jednog člana da SAM plada upise svojim članovima. Da, dobro ste pročitali. Taj
naš kolega je odlučio upisati što više svojih direktnih članova tako što de im sam
pladati 50$ za članarinu.
Da to nema velikog smisla i da nije održivo prema ni jednoj osnovi, pokazuje
nam i slededa računica: Ako upišete, recimo, 10 ljudi i platite njihovo mesečno
članstvo, to de Vas koštati 500$. Za svakog od tih članova Stiforp de Vam uplatiti
12
Prvi koraci
2011
po 25$, što je ukupno 250$ ili 50% od onoga što ste dali. Tako de Vas to koštati
ukupno 250$.
Ako celu situaciju gledamo iz pozicije Brzog startnog bonusa, ovo je jedna
prvoklasna glupost. Kako drugačije nazvati to da Vi pladate 500$ nešto što de
Vam doneti 250$? To bi bilo isto kao da upladujete u kladionici listid od 5000
din, da bi Vam doneo sigurnih 2500 din. Ima li to smisla? Naravno da nema.
No, ta „ekipa“ računa na sledede: Ako sada plate 500$ i dobiju 250$, to bi
značilo da su dobili 10 članova za 250$, ili jednog novog člana za 25$. Oni
računaju na to da de, dugoročno gledajudi, od tih 10 članova imati puno vedi
Matching bonus od onoga koliko su to morali platiti. To bi čak i imalo
(dugoročnog) smisla, ali postoje 4 totalne nelogičnosti:
1. Za 25$, što je oko 1900 din, Vi možete dobiti barem 250 poseta na svoju
web stranicu kroz PPC oglašavanje. Statistika je pokazala da je mogude
postidi konverziju upisa od oko 1%. Pretpostavimo da je ta konverzija
svega 0,8%. Šta to tačno znači? To znači da dete Vi za tih 1900 din dobiti
u proseku najmanje 2 upisana člana. Svaki od njih de Vam doneti 25$, što
je ukupno 50$. Računica je jasna: platili ste 25$, a dobili 50$. Dakle,
zaradili ste 25$. Ne samo da niste izgubili 25$, ved ste još zaradili taj
iznos. Čak i da postignete konverziju od svega 0,4%, to bi Vam omogudilo
da upišete 1 osobu, ali BEZ TROŠKOVA.
2. Svaki network biznis zavisi najviše od DUPLIKACIJE. Kako dete duplicirati
ovakav način rada? Jako teško, zar ne? Morali biste od svih njih tražiti da
i oni upisuju sa SOPSTVENIM novcem. Ok, to nije problem kod JEDNOG
upisa, jer – jedan ste dobili gratis (svoj) i jedan ste platili nekome. Tada
ste na „pozitivnoj nuli“, i još imate jednog člana u Matrici. Na žalost,
jedan član ne čini velik posao, baš kao što i jedna lasta ne čini prolede.
Morali biste upisivati dalje SA SVOJIM NOVCEM. Da biste upisali, recimo,
samo 40 članova, to bi Vas koštalo 1000$ ili nešto oko 75000din. Jeste li
spremni uložiti 75000din svog novca da biste dobili u Matrici 40 članova?
Medjutim, ne zaboravite da od njih možda NIKO nede slediti Vaš način
rada. Zašto? Zato što je skup, besmislen i ne može se duplicirati.
3. Kakve dete članove dobiti u Matrici ako im Vi platite članarinu? U vedini
slučajeva dete dobiti osobe koje NEDE CENITI ono što ste im dali. Ljudi
cene samo ono što su skupo platili. Ono što im je poklonjeno ne cene, i
13
Prvi koraci
2011
to je gotovo pravilo. Na ovaj dete način dobiti nezainteresirane članove,
koji nede hteti i modi slediti Vaš način rada. Oni Vam nede doneti ništa
jer oni nede „doživeti“ u Stiforpu ozbiljnije Matrix bonuse.
4. U ovome vidim možda i najvedi problem ove poslovne „taktike“: Vi dete
na ovaj način ljudima upladivati MESEČNE članarine. Šta de se dogoditi za
30 dana? Hodete li im ponovno platiti članarinu? Hode li oni sebi
produžiti članarinu? Sumnjam. Znate li zašto ja ne vjerujem u to? Iz
nekoliko jakih razloga: oni verovatno nemaju karticu sa kojom bi mogli
platiti članarinu; oni u prvih 30 dana NEDE ništa zaraditi, a to de im biti
dovoljan razlog da ne idu dalje; oni se nede ni okrenuti za onim
poklonom od 25$ jer ga nede ceniti.
SAVET TREĆI
Ako želite stvarno uspeti u ovome, držite se PROVERENOG SISTEMA! Šta znači
izraz „ključ u ruke“, koji sam ja ponudio svima na svojoj stranici? Ja nisam
ponudio gratis članstvo, jer je to besmisleno. Međutim, ja sam svima ponudio
GOTOV SISTEM. Nije dovoljno samo nekoga upisati. Šta nakon upisa? Ne
možete očekivati od bilo koga da radi super i „rastura“, ako mu niste omogudili
KVALITETNU EDUKACIJU.
Dakle, nemojte puno „filozofirati“ i otkrivati „toplu vodu“. Sistem je najbolje
poslovne rezultate, je OTKRIVEN. Ja i članovi moga tima ga koristimo. To znači
da Vam ovih 50$ NEDE biti problem jer dete tako brzo zaraditi tih prvih 50$.
Jako brzo.
SAVET ČETVRTI
Ako planirate u Stiforpu postidi VELIKE rezultate, moradete izraditi Vašu ličnu
Stiforp web stranicu! To nije nešto što se može i ne mora. To je Vaša POTREBA!
Zapamtite to!
Landing stranica i Vaša Stiforp stranica, tj. stranice koje ste dobili od sistema
NISU dovoljne za jedan VRHUNSKI RAD. To je činjenica i nemojte je zanemariti.
Sa ovim generisanim stranicama Vi ne možete preneti dovoljno kvalitetnih
informacija. To je provereno tačno.
14
Prvi koraci
2011
LIčno sam koristio taj sistem i nisam postigao „bog zna šta“. Bilo je puno
zainteresovanih, koji su mi došli preko Landing stranice. Međutim, imao sam
pre mali broj upisanih, a sve to zbog činjenice da im nisam uspeo dati dovoljno
informacija o Stiforpu.
Izradio sam jedan PDF dokument i pokušao s njim. Medjutim, on je dobar samo
za e-mail kampanju. Za sve drugo je neupotrebljiv. Iako sam izradio odličan
PDF, on je bio daleko dve svetlosne godine od jedne kvalitetno izrađene web
stranice.
Znači, gledajte što pre da napravite svoje stranice sa više informacija za Vaše
potencijalne kontakte!
SAVET PETI
Redovno prisustvujte webinarima! Čitajte edukativne mail poruke i ŠALJITE ih
svojim direktnim članovima! Pitajte sve što Vam nije jasno! Radite, radite,
radite i radite!
Ovde sam stavio ovaj set saveta jer bi bilo nepotrebno svaki ovaj savet naširoko
objašnjavati. Mislim da je ovde sve jasno. Vi se trebate ovoga držati ako mislite
uspeti u ovome. To je ono što SADA morate prihvatiti. To je ono što de stvoriti
RAZLIKU od Vas i onih koji de na kraju odustati.
Ja Vam šaljem edukativne mailove sa određenim CILJEM, ili ste mislili kako
nemam drugog posla, pa malo „ubijam“ vreme?! Webinari su tu sa RAZLOGOM.
Nije Goranu dosadno, pa da se „igra“ sa ovim online susretima.
Setite se, šta je najvažnije u ovome poslu? DUPLIKACIJA!!! Morate duplicirati
sve ovo? To je u Vašem interesu. PROSLJEĐUJTE INFORMACIJE SVOJIM
DIREKTNIM ČLANOVIMA!!! To je važno. TO JE VAŽNO. TO JE VAŽNO.
15
Prvi koraci
2011
KRATAK ZAKLJUČAK
Da li ste ovde da se malo zezate ili ste ovde da promenite svoj život? Da li ste se
upisali u Stiforp samo zato što nemate šta drugo raditi ili zaista VERUJETE da je
ovo prava prilika za Vas?
Na ova pitanja SAMO VI znate odgovor. Ona su jako važna jer ako niste ovo
raščistili sa samim sobom, bojim se da dete vrlo brzo imati određenih problema
tipa: sumnja, strah, nepoverenje, itd.
Ne znam za Vas, ali ja kada nešto radim, radim to na način kao da mi život od
toga posla zavisi. To je moj pristup. Ništa manje od toga. Zapravo, ništa manje
od toga NEDE DATI rezultate. Ništa manje od toga.
Sedate li se kada ste učili voziti bicikl? Sve dok niste ČVRSTO ODLUČILI kako dete
ga naučiti voziti, to Vam nije uspevalo. Neki su naučili brže, neki sporije.
Medjutim, nije u tome poenta. Stvar je u tome da ste to morali NAUČITI, i da
Vam je za to trebalo VREME. Naravno, rezultat nije izostao, i nisu važni padovi i
koliko ih je bilo. Nije važno da li ste naučili voziti bicikl za dan ili za mesec dana.
Važna je jedino činjenica da ste USPELI.
Zašto bi drugačije bilo sa Stiforpom? Zapravo, Stiforp je sličan Vašem prvom
biciklu. Kada naučite „voziti“ Vaš Stiforp „bicikl“ više nikada nedete padati. U
procesu učenja „padovi“ su potpuno normalni jer nema onih koji odmah
„voze“. Medjutim, važno je RAZUMETI da je i ovo proces učenja za koji je
neophodno vreme.
Nema prečica i nema „brzog bogadenja“. Ima samo kvalitetnijeg i lošijeg učenja.
Ja Vam nudim kvalitetnu edukaciju i gotov poslovni sistem. Na Vama je da ga
iskoristite. Ovo nije za lenštine i one koji očekuju da drugi rade za njih. Ovo je za
one koji žele UČITI, NAPREDOVATI i na kraju dostidi svoj CILJ.
Nedu Vam platiti članstvo, niti du Vam pokloniti bilo koji novčani iznos. Ja tako
ne radim. Ne želim Vas nahraniti na jedan dan. Moj je cilj da Vas naučim pecati.
Ako Vam dam „ribu“ danas, Vi dete na istom mestu ČEKATI (pasivno) da Vam ja
ponovno dam „ribu“. To Vam nede dugoročno pomodi. To de Vam samo otežati
celu stvar.
16
Prvi koraci
2011
Oni koji očekuju da ih drugi „hrane“ i da drugi rade za njih, takvi ne mogu
računati na dugoročni uspeh u bilo čemu. Morate sami „zasukati rukave“ i
raditi. Ne samo danas ili sutra, ved slededih 12 meseci. Godina dana je potrebno
da bi ste u Stiforpu napravili ozbiljniji posao. Jeste li spremni na to?
Ima onih koji „dođu i odu“. To je tip ljudi koji voli probati „stotinu“ stvari, a ni
jednu dovršiti. Pitajte ih koliko imaju novca u džepovima i koliko su postigli u i
životu?! Daleko je važnije izgurati JEDNU STVAR do kraja, nego započeti njih
stotinu, a ne završiti ni jednu.
Sada ste u Stiforpu. Dajte 100% od sebe da pokažete koliko vredite. Imate
odlične mentore i pristupili ste jakom i ZDRAVOM timu. Iskoristite to! Ne mogu
Vam dovoljno naglasiti kolika je to privilegija danas. Danas se mogu pronadi
kvalitetne poslovne mogudnosti, ali bez kvalitetnog tima i vođenja gotovo da je
nemogude uspeti.
Na kraju bih Vas srca pozdravio i zaželeo Vam jednu veliku i uspešnu poslovnu
karijeru u Stiforpu. Stiforp je velika i modna kompanija, koja raste iz dana u dan.
Stiforp je poštena kompanija koja se zasniva na zdravim poslovnim temeljima.
Stiforp de u slededih 12 meseci (doslovno) EKSPLODIRATI u svetu. Stiforp je
kompanija koja je VREDNA Vašeg rada i Vašeg truda. Dajte joj sada šta god
možete, a ona de Vam to stostruko vratiti.
Drago mi je što ste član mog tima i drago mi je što sada čitate ovak kratki PDF
priručnik. Dobro ste odlučili upisavši se u Stiforp. Bilo bi mudro od Stiforpa
izvudi maksimum. Hodemo li to učiniti? Zajedno?
Ma, naravno da hodemo. Ipak smo mi Totalfredom Stiforp tim.
Za Vaš veliki Stiforp uspeh,
Nebojša Mileusnid
www.mytfi.biz
17
Prvi koraci
2011
18
Download

Prvi koraci - VIP Tim Network