ENGLISH VERSION: http://srbnetoperacije.allalla.com//PERPETUUM_MOBILE_ENG.pps
PERPETUUM MOBILE
UPALITE
ZVUĈNIKE
NEVEROVATNO: MAŠINA KOJA PROIZVODI RAD IZ “NIĈEGA” JE ZVANIĈNO PATENTIRANA I NAUĈNO DOKAZANA
Pronalazaĉ:
novosaĊanin Veljko Milković
www.veljkomilkovic.com
NAUĈNI SVET JE U TRAJNOJ KOMI !
NAJGENIJALNIJI
IZUM IZ FIZIKE SVIH
VREMENA DOLAZI IZ
SRBIJE !
Jedini sluĉaj ikada da je izlaz
energije veći od uloţene energije !
Više instituta ga
potvrĊuje. Ovo sve ne bi
pisalo da je to obiĉno
klatno-ljuljaška !
POGLEDAJTE BROJNE
NOVINSKE NATPISE
ŠIROM SVETA O IZUMU
VELJKA MILKOVIĆA:
http://veljkomilkovic.
com/RecenoStampa
.htm
http://www.telegraf.rs/vesti/881859-srpski-perpetuum-mobile-pronalazac-iz-ns-otkrio-nepotrosiv-izvor-energije-foto-video
http://www.telegraf.rs/vesti/882420-novi-tesla-istrazivac-iz-novog-sada-ima-114-vrhunskih-pronalazaka-foto
“ PRVI PUT POSLE NIKOLE
TESLE, JEDAN NAŠ ISTRAŢIVAĈ
UZDRMAO JE SVET “
- PIŠE “TELEGRAF” (gornji linkovi)
U NOVEMBRU 2013 GOD. !!
http://www.youtube.com/watch?v=SQgR9Eub8aU
Dr. Mila Aleĉković rekla je u svojoj emisiji
– kada joj je gost bio Milković, kako je on
“promenio ukupnu paradigmu fizike XXI veka
(nauĉnu sliku sveta) kao nekad Njutn i Tesla“!
IMAO JE VIŠE
NASTUPA NA
TELEVIZIJI...
Naravno, ne oĉekujte da se o ovome pre-ĉesto govori na TV-u. Ovaj izum je toliko revolucionaran da
ima potencijal da promeni planetu iz korena – zato je pominjan umereno u medijima, uglavnom
novinama i internetu naravno; Sve nauĉne reference i detalje potraţite na sajtu
www.veljkomilkovic.com Samo je još Tesla bio izumeo nešto sliĉno, nikad i niko više u istoriji !
“Dvostepeni mehaniĉki oscilator” je EPOHALNO nauĉno otkriće
potvrĊeno u teoriji i praksi; Oscilator daje oko 12 puta veću
energiju na izlazu, od uloţene energije na ulazu !!
Koeficijent korisnog dejstva je po svim testovima preko 1 = Perpetuum mobile !
Radi na bazi inercijalno-gravitacionih sila i JEDINI je takav
(mehaniĉki) pronalazak u svetu – nauĉno
potvrĊen
perpetuum mobile – rad dobijen iz “niĉega” !!
Veljkov oscilator radi kao pumpa.. U
SAD
već ima i fabrika pumpi na bazi Milkovićevog patenta.
Milković na Nacionalnom dnevniku TV Pink - 05.03.2010 g., spiker kaţe: “Svetska nauĉna elita dobila novi domaći zadatak” !
KLIKNITE NA SLIKU AKO STE KONEKTOVANI
– U UDARNIM VESTIMA NA PINKU U 19 30 h
JE REĈENO : “ MILKOVIĆEV OSCILATOR DAJE
MNOGO VIŠE ENERGIJE OD ULOŽENE “ ! !
→
Postoji bezbroj pokušaja kroz istoriju da se napravi Perpetuum mobile
(Leonardo Da Vinĉi, Arhimed..), napisanih knjiga takoĊe,
ali samo su dva ĉoveka (Srbina) uspela :
– Nikola Tesla (“kosmiĉka energija” , mada nema dokaza jer je sve zataškano i
sklonjeno) i Veljko Milković (nauĉno potvrĊeno sa više strana) !
Veljkova knjiga, jedinog
ĉoveka koji ga je zaista
i stvorio i napisao
knjigu o tome !
KLIKNITE NA SLIKU DOLE AKO STE
KONEKTOVANI; PROSTO NEVEROVATNO –
VIDEĆETE KAKO SE OVAJ AUTO-IGRAĈKA
NA SLICI KREĆE VEOMA DALEKO, BEZ
IKAKVOG ULOŢENOG RADA OSIM INERCIJE
I GRAVITACIJE KOJE DOLAZE OD KUGLE..
- PROIZVODNJA STRUJE – GENERATORI
- PUMPE ZA NAVODNJAVANJE, OTPADNE VODE...
- PRESE
- KOVANJE. ITD
(Dosta je da struju proizvodi besplatno pa da nema kraja mogućnostima)
http://www.youtube.com/watch?v=gC6Qlj1Mbo8&feature=player_detailpage
TO JE SLIKOVIT PRIMER DELOVANJA SILA
KOJE POKREĆU VELJKOV PERPETUUM
MOBILE – INERCIJA I GRAVITACIJA !
ULOŢI SE MALA ENERGIJA ZA
LJULJANJE KLATNA (DESNO)
A NA LEVOJ STRANI JE IZLAZ
ENERGIJE 12 x VEĆI I MOŢE DA
PODIGNE MASIVAN TEG (NA
YOUTUBE IMA NEBROJENO
VIDEO KLIPOVA)
IZUM VEKA JE PROSTA MAŠINA...NEKI KAŢU DA JE OVO ĈAK VEĆE OTKRIĆE OD TOĈKA !
Pod upitom “Veljko Milkovic” na youtube, naći ćete na HILJADE video klipova gde se njegovo ime pominje – eksperimenti, TV
gostovanja, replike i td. - a sve zbog ovog nezamislivo epohalnog otkrića; Shvatite da je u svim medijima strah od vladara iz senke,
ovo je jednostavno pre-napredno i ne oĉekujte da bude pominjano na televiziji kao što je u ovoj prezentaciji ( osim ponekad, kao u
jutarnjem programu PINK-a: http://www.youtube.com/watch?v=_dgr2xDZMIA&feature=player_embedded ) TV voditelji, novinari, ali i
struĉnjaci kaţu da je “prevazišao Teslu u mehanici”..”uzdrmao temelje nauke”..”uzbudio svet” i sl. –zapitajte se zašto? Ipak, ţivi
skromno jer za njega šire mase ne znaju, sliĉno samom Tesli – najvećem mozgu ikada koji je umro u krajnjoj bedi; Za Vas, za javnost
medijski će biti servirani cirkusanti kao Ajnštajn, koji i danas u svetu slovi za “simbol pameti” iako je obiĉan glumac vladara iz senke:
http://srbnetoperacije.allalla.com/TESLINA_TAJNA.pps i http://srbnetoperacije.allalla.com/NAJVECA_TAJNA_NAUKE.pps
Ponavljamo: Jedini naĉin da se uverite da ova priĉa nije neka šala je da odete na www.veljkomilkovic.com i pogledate navedene nauĉne reference !
REKLI SU O MILKOVIĆEVOM PRONALASKU:
Dipl. Ing. Elektrotehnike Jovan Bebić: “ Mogu apsolutno da tvrdim da je ovo najveće otkriće u istoriji nauke i tehnike “
http://www.veljkomilkovic.com/Images/Analiza_Jovan_Bebic_2-merenje.pdf
Prof. Dr. Velimir Abramović (ekspert za Teslin rad i osnivaĉ Tesla instituta http://www.teslainstitut.rs):
“ Korisno dejstvo mašine je višestruko povećano na izlazu sistema od uloţene sile na ulazu. Milković je
Nedavno uvršćen u knjigu „Izobilje energije sada“, koju je priredio bivši fiziĉar NASA Brajan Beret.
Po njegovom mišljenju, Milković je u rangu takvih nauĉnika kakvi su Galilej, Njutn, Tesla;
Milković je prevazišao Teslu na polju mehanike – kaţe Abramović “
http://www.veljkomilkovic.com/Images/Misljenje%205.JPG
http://www.veljkomilkovic.com/Images/Velimir_Abramovic_Asimetricna_Mehanika_Veljka_Milkovica.pdf
Profesor Nebojša Simin, diplomirani fiziĉar: “Koeficijent korisnog dejstva mašine je veći od 1 “
http://www.veljkomilkovic.com/Images/Nebojsa_Simin_Visak_energije_u_radu_sistema_klatna_i_dvokrake_poluge.pdf
Dr. Peter Lindeman ( SAD, sajt http://free-energy.ws ): “ Ovo otkriće svrstava se meĊu najveće pronalaske u svetu u poslednjih 300 godina “
http://www.veljkomilkovic.com/Images/Misljenje_dr_Peter_Lindemann.pdf
Ljubo Panić, astrofiziĉar: “ Koeficijent korisnog dejstva je veći od jedinice “
http://www.veljkomilkovic.com/Images/Analiza_Ljubo_Panic_uticaj_centrifugalne_sile.pdf
..I mnoge druge izjave, eksperimentalni dokazi, meĊunarodne nagrade i td.
(Razumljivo, najveći broj nauĉnika se boji da bilo šta kaţe, zbog zaposlenja koje bi lako mogli izgubiti)
NAPOMENA – Ako je koeficijent korisnog dejstva veći od 1, znaĉi da je izlaz energije veći od uloţene energije - to je pokazalo bezbroj merenja !
GENI, ŠTA ĆE TE ;
Akademik Veljko Milković (1949)
ima 110 pronalazaka, napisao je
12 knjiga prevedenih na više
jezika i na osnovu njih je
snimljeno nekoliko dokumentarnih
filmova.
Interesantno da po oĉevoj liniji,
njegov deda potiĉe iz sela koje je
bilo samo par kilometara od
Smiljana, rodnog mesta Nikole
Tesle !
UBISTVO
TESLE →
NA SAJTU MU PIŠE: “Pronašao je i rešenje kako ublaţiti problem
"ugroţenog pronalazaĉa" kome preti likvidacija - pa treba da objavi tajnu.
Upravo to, Veljko i ĉini kroz objavljivanje svojih knjiga i publikacija.”
NIJE NAIVAN...svestan je mnogih tragiĉnih priĉa izumitelja kroz istoriju,
vladari iz senke ne spavaju nikad (Tesla je dobar primer)
http://www.novi-svjetski-poredak.com/2013/05/30/prava-istina-nikola-tesla-je-ubijen-a-hitler-nije-izvrsio-samoubojstvo/
http://www.jutarnji.hr/nikola-tesla-je-ubijen--jastukom-ga-je-u-snu-ugusio-hitlerov-zapovjednik-specijalnih-postrojbi-/1000531/
http://www.kurir-info.rs/tesla-je-ubijen-clanak-133854
www.srbnetoperacije.allalla.com
- pps spotovi naredne generacije -
SP, MART. 2011
Besplatna energija nudi se ĉoveĉanstvu, ali se ne koristi.. neverovatno, zar ne ?
Download

PERPETUUM MOBILE - srbnetoperacije.allalla.com