ANTIHEMOROID SEDALO (MEDICINSKI ADAPTER ZA HEMOROIDE) – Medicinsko pomagalo
Antihemoroid sedalo (medicinski adapter za hemoroide) je
dugogodišnje ispitivano i provereno medicinsko pomagalo koje
olakšava i eliminiše tegobe sa hemoroidima i koji od Vas ne traži
upotrebu lekova i krema.
Antihemoroid sedalo deluje zahvaljujući svom inovativnom obliku, ne
koristeći nikakve dodatne izvore energije, poput magneta ili baterija.
Zahvaljujući svom inovativnom obliku i suženom otvoru,
antihemoroid sedalo onemogućava zatezanje vene i kao rezultat
toga prirodno reguliše pražnjenje creva bez propratnih bolnih efekata
koji prouzrokuju hemoroidi, postepeno smanjuje i eliminiše bol i
vremenom same hemoroide.
Antihemoroid sedalo je univerzalno i postavlja se na postojeću wc
dasku i koristi se prilikom obavljanja velike nužde. Antihemoroid
sedalo se može koristiti i preventivno, ali i kada se hemoroidi pojave.
Više informacija: www.antihemoroidsedalo.com
SAMOGREJNA EKOLOŠKA KUĆA
Koncept „Samogrejne ekološke kuće“ Veljka Milkovića
predstavlja visokoenergetski efikasan građevinski
objekat pasivne solarne arhitekture koji se greje pomoću
sunčeve energije okrenut ka jugu sa instaliranim
reflektujućim površinama oko prozorskih okvira, kao
inovativnom solarnom tehnologijom uvećanja toplote i
svetla koje ulazi u objekat, i zemljanim omotačem oko
konstrukcije kuće za maksimalno zadržavanje besplatne
sunčeve energije. Tokom višedecenijskog verifikovanog naučnog praćenja rezultata i efekata korišćenja,
potvrđeno je da „Samogrejna ekološka kuća" ostvaruje uštede u grejanju do 85%, uštede u hlađenju
100%, uštede u osvetljenju oko 30% i uštede u građevinskom materijalu do 10% te tako predstavlja jedini
stambeni objekat kod koga se sa najmanje ulaganja ostvaruju najveće uštede energije.
Više informacija: www.samogrejnekuce.com
KNJIGA KOJA MOŽE MENJATI SVET
Gravitacione mašine - Od Leonarda da Vinčija do najnovijih oktrića
U doba renesanse nemoguće su bile konstrukcije letelica kojima se Leonardo da
Vinči bavio, no ipak 400 godina kasnije avioni i helikopteri itekako lete – nasuprot
zvaničnom stavu nauke, sve do početka XX veka, da „letelice teže od vazduha nisu
moguće.” Slično prethodnom, ali 500 godina kasnije, slobodno se može tvrditi da
su gravitacione mašine moguće i da je Leonardo dao dragocene osnove i repere
za buduće pronalazače, naučnike i konstruktore. Tako se može sagledati šta je
„nemoguće“, a šta se ipak kreće!
Više informacija: www.knjige.veljkomilkovic.com
Download

укратко овде