Copyright materijal
Knjiga: Osnovni principi over juniti elektromagnetnih mašina © Jovan Marjanović
Predgovor
Primarni cilj ove knjige je da prodiskutuje over-juniti mašine koje koriste
magnetna polja kao izvor svoje energije. Direktno korišćenje energetskih izvora
kao što su radijantna energija kosmičkog etera, energija nulte tačke ili
gravitaciona energija nije tema ove knjige, iako su neke ideje ovde dodirnute
zbog teoretskih razloga. Ova knjiga je nastavak autorovih prethodnih radova što
se tiče over juniti elektro mašina a koji su objavljeni na internet sajtu Veljka
Milkovića. Prethodni radovi su uglavnom bili bazirani na teoretskom znanju
sakupljenom na internetu.
Posle nekog vremena autor je primio komentare od ljudi sa dužim
praktičnim iskustvom u ovoj oblasti. On se takođe potrudio da napravi izvesne
mašine ovog tipa. Autor je takođe imao svoje ideje za poboljšanje postojećih
patenata, ali je uskoro otkrio da su neke od njih već bile iskorišćene od strane
drugih autora a neke su takođe bile i patentirane. Međutim, on je nastavio svoj
rad i planirao je da sagradi sistem koji bi se sastojao od over juniti generatora i
over juniti motora tako da bi sistem radio kao samodržeća mašina. Praktični rad
je takođe pomogao autorovo teoretsko razumevanje koje je postalo zrelije.
Autor je zahvalan gospodinu Patriku Keliju za njegov veliki napor u
sastavljanju zbirke ‘D’ dokumenata sa idejama, patentima, crtežima i
elektronskim kolima uređaja za korišćenje slobodne energije. Tu je on pronašao
mnogo interesantnih stvari. Međutim, autor je takođe pronašao da ne mogu sve
ideje pa čak ni patenti da rade kao što je opisano. Na primer u Patrikovom D2
dokumentu postoji crtež motora od Bač La Fonte-a gde Bač tvrdi da napon
indukovan u kalemu bez gvozdenog jezgra ima suprotni pravac nego napon
indukovan u kalemu sa gvozdenim jezgrom. Korišćenjem oba tipa kalema on je
balansirao kočenje u motoru, uzrokovano Lencovim pravilom, i napravio over
juniti mašinu. Autor je bio iznenađen sa takvom tvrdnjom i odlučio da to testira.
Međutim, eksperiment je pokazao da indukovani napon ima isti pravac u oba tipa
kalema.
Izgleda takođe da neki ljudi vole da patentiraju ideje koji su logične, ali
nisu testirane u praksi. Jedan takav patent je autor opisao u jednom od svojih
radova, objavljenom na internetu. On je dobio istu ideju nezavisno, mada je bio
inspirisan sa jednim drugim patentom, opisanim u ovoj knjizi kao Hibridni odbojni
magnetni princip. Uskoro je primio e-mail od jednog američkog pronalazača koji
je informisao autora da patent u pitanju ne može da radi. Autor je odlučio da
Copyright materijal
Knjiga: Osnovni principi over juniti elektromagnetnih mašina © Jovan Marjanović
v
Predgovor
Copyright
materijal
Knjiga: Osnovni principi over juniti elektromagnetnih mašina © Jovan Marjanović
izgradi uređaj prema planovima koje je razvio sam, pre nego što je pronašao
patent u pitanju. On takođe nije uspeo da pokrene uređaj u pitanju. Kasnije je
pronašao da je jedna takva ideja bila patentirana od strane Toma Birdena i
njegovih saradnika kao Nepokretni elektro generator (MEG). Naravno, njihov
patent je morao biti drugačiji od spomenutog patenta da bi mogao biti patentiran.
Prva razlika je bila tvrdnja da jezgro mora da bude izgrađeno od specialnog
nanokristalnog materiala. Autor je koristio jezgro od standardnog električnog
transformatora i to nije radilo. Sledeća važna stvar je bila kvadratni oblik i visoka
frekvencija signala na ulaznoj strani uređaja.
Osnovni motivi za ovu knjigu su bili istraživanje samo jednog skupa
postojećih over juniti ideja, testiranje stvari koje su autoru bile moguće da se
testiraju sa ograničenim alatima i materijalima koje je imao, naučiti što je moguće
više i pokušati poboljšati postojeće ideje kao i ponuditi nove. Autor je izabrao da
ispita elektromagnetne mašine koje koriste stalne magnete kao osnovnu temu za
ovu knjigu. Osobe zainteresovane za detalje o radijantnoj energija kao izvoru
slobodne energija mogu početi sa proučavanjem knjige Tajne slobodne energije
hladnog elektriciteta od Pitera Lindemana (The Free Energy Secrets of Cold
Electricity by Peter Lindemann, D.Sc.).
U ovoj knjizi će biti minimum matematike kako bi veći broj ljudi mogao lako
da razume o čemu se ovde diskutuje. Većina matematike je data u drugom
poglavlju i ono može da se preskoči i prvom čitanju knjige, i da se pogleda
kasnije po potrebi. Cilj knjige je da bude udžbenik za razumevanje slobodne
energije magnetnih mašina. Ovde nema šema elektronskih kola jer je cilj da se
predstave ideje što prostije, kako bi mogle da se kombinuju i novi uređaji
naprave. Četiri američka i jedan kanadski patent će biti priloženi u dodatku, jer će
neki njihovi delovi biti diskutovani u određenim poglavljima ove knjige.
Ovaj knjiga ima deset poglavlja i prvih pet su teoretski a sledećih pet su
praktični. Što se tiče teorije, najvažnije je treće poglavlje gde je over juniti
objašnjen u detalje. Na kraju prvog poglavlja su predstavljeni dokazi da prva dva
zakona termodinamike nisu univerzalni zakoni onako kako se obično
predstavljaju. Određeni problemi u nauci, uključujući i problem sa ajnštajnovom
teorijom gravitacije kao zakrivljenog prostora, je dat u petom poglavlju, zajedno
sa faradejevim paradoksom.
Na kraju, autor se zahvaljuje Alenu Panjkoviću za njegovu sugestiju i
ohrabrenje da se ova knjiga štampa, umesto da se objavi rad od dvadest pet
strana koji je autor već bio napisao.
Jovan Marjanović
Jun 2011. Novi Sad, Srbija
Copyright materijal
Knjiga: Osnovni principi over juniti elektromagnetnih mašina © Jovan Marjanović
vi
Copyright materijal
Knjiga: Osnovni principi over juniti elektromagnetnih mašina © Jovan Marjanović
Predgovor srpskom izdanju
Ovu knjigu je autor prvo napisao na engleskom jeziku, da bi kasnije
preveo i na srpski jezik. Razlog je naravno bilo veće interesovanje na engleskom
govornom području za teme tzv. slobodne energije kao što su nekonvencionalni
alternativni izvori energije i over juniti mašine. Želja autora je takođe bila i da
čitaoci na srpskom jeziku budu informisani o tekućim trendovima na polju čiste
energije. Iz istog razloga je i pripremljeno ovo srpsko izdanje u elektronskom
formatu.
Tokom prevođenja, autor je beležio nove ideje za eventualno drugo
izdanje knjige i koje je uključio u ovo prvo srpsko izdanje.
Autor je dodao podnaslov kao i odgovarajući tekst za prvo poglavlje
’Pretvaranje toplotne energije u drugi tip energije’. U ovom podnaslovu je
objašnjeno pretvaranje toplotne energije direktno u mehaničku uz pomoć legure
od Nikla i Titanijuma nazvane Nitinol, kao i pretvaranje toplote u električnu
energiju uz pomoć trake Grafena potopljene u rastvor elektrolita.
Dodat je i podnaslov ’Problemi u Ajnštajnovoj teoriji zakrivljenog prostora’
postojećem tekstu uz dodatni tekst o iluzornom tumačenju vremena kao četvrte
prostorne dimenzije.
Autor je takođe dodao i neke kratke tekstove gde je bilo potrebno da se
pojasni određena tema.
U ovoj knjizi je i prvi put prevedena određena patentna literatura na srpski
jezik. Stil pisanja američkih patenata je dosta težak i da autor nije već ranije
shvatio kako patenti rade, pojedine rečenice ne bi znao da prevede, odnosno
prevod ne bi imalo nikakvog smisla. Autor se trudio da zadrži stil pisanja sličan
originalu, a da ipak bude razumljiv čitaocu.
Potrebno je takođe napomenuti da američki pronalazači često koriste
pojam ’povratna elektromotorna sila’ (Back Electromotive Force). Takav pojam
se ne koristi u naučnoj literaturi na srpskom jeziku, već se koristi izraz
’samoindukcija’. Poznato je da se po Lencovom pravilu, elektromotorna sila
indukuje tako da bi struja koju bi ona stvorila u zatvorenom kolu težila da poništi
promenu fluksa koji ju je stvorio. To znači da je njen smer suprotan smeru fluksa
koji raste pa taj pojam ’povratna’ ima smisla. Međutim kada fluks opada,
indukovana elektromotorna sila teži da poništi to opadanje pa ima isti smer kao
originalni fluks. Tada se magnetna energija kalema prazni i vraća u kolo. Tada
nema smisla nazivati elektromotornu silu povratna, mada se magnetna energija
Copyright materijal
Knjiga: Osnovni principi over juniti elektromagnetnih mašina © Jovan Marjanović
vii
Predgovor
srpskom
izdanju
Copyright
materijal
Knjiga: Osnovni principi over juniti elektromagnetnih mašina © Jovan Marjanović
vraća u kolo. Pojedini inžinjeri i tehničari takođe tu pojavu nazivaju povratna
elektromotorna sila dok drugi kritikuju taj naziv i nazivaju je ’induktivni šiljak’
(Inductive Spike) ili ’kolapsirajući šiljak’ (Colapse Spike). Autor je označio tu
pojavu kao ’induktivni prenapon’.
Autor se nada da će ova knjiga doprineti širenju novih ideja na našem
području koje još uvek nisu dovoljno ispitane i koje zvanična fizika ignoriše.
Takođe se nada da će knjiga inspirisati buduće istraživače na ovim prostorima da
usmere napore u istraživanju novih mogućnosti elektromagnetnih mašina koje
koriste Neodimijumske stalne magnete poznate kao ’Super magneti’ uz
kombinaciju sa elektromagnetima.
Jovan Marjanović
April 2012. Novi Sad, Srbija
Copyright materijal
Knjiga: Osnovni principi over juniti elektromagnetnih mašina © Jovan Marjanović
viii
Download

Osnovni Principi Over Juniti Elektromagnetnih Masina