Çevre Politikası
Arkas Line olarak, çevreye karşı sorumluluğumuzun, yasal ve düzenleyici gerekliliklerin
de ötesine geçtiğinin farkındayız. İş stratejimizin ve çalışma yöntemlerimizin ayrılmaz bir parçası
olarak, operasyonlarımızın çevre üzerindeki etkisini azaltmak, çevresel performans değerlerimizi
sürekli olarak iyileştirmek; müşteri, tedarikçi ve diğer paydaşlarımızı da aynı şekilde hareket
etmeleri için teşvik etmek çevre politikamızın temel ilkeleridir.
Bu ilkeleri gerçekleştirmek için;
Gemi operasyonlarımızın ve tüm iş faaliyetlerimizin çevreye olan olası zararlı etkilerini,
doğal kaynak kullanımımızı en aza indirerek azaltacağımızı, Sera gazı emisyonlarını azaltıp,
kaynakları sorumlu bir şekilde kullanmak ve gemilerimizin deniz ortamına zarar vermemesi
için süreklilik içeren bir çaba göstereceğimizi,
Kirliliği önlemek ve deniz ekosistemini korumak için, yurt içinde çevre ile ilgili kanunlara
ve uluslararası sözleşmelere uygun hareket edeceğimizi,
Enerjiyi ve kaynakları verimli kullanarak atık ve emisyonları azaltacağımızı,
Çevre Politikamızı ve çevre performans bilgilerimizi düzenli olarak yayınlayacağımızı,
Çevre koruma önlemlerimizi, çevresel amaçlarımız ve hedeflerimiz doğrultusunda oluşan
politikamıza göre periyodik olarak gözden geçireceğimizi taahhüt ederiz.
Can ATALAY
CEO, Arkas Line
Download

ARKAS Line DG INFO