POLİTİKAMIZ
LOKAL İNŞAAT ENERJİ PETROL NAKLİYAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.HEDEFİ; Yüklendiği işleri uluslar arası
kriterlere, yürürlükteki mevzuat, şartname ve standartlara uygun olarak, öngörülen sürede kaliteli, çevreye
duyarlı, mesleki sağlık ve güvenlik şartlarını göz ardı etmeden, karlı bir şekilde gerçekleştirmektir.
LOKAL İNŞAAT ENERJİ PETROL NAKLİYAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.YÖNETİM SİSTEMİNİN AMACI;
yürürlükteki kanun ve yönetmelikler çerçevesinde, çevre, mesleki sağlık ve güvenlik ile ilgili tehlikelerin
tanımlanması, gerekli risk analizlerinin yapılarak tehlikeyi kaynağında önlemek ve sürekli olarak çevre, can ve mal
güvenliğini tehlikeye atabilecek durumları minimize ederek çevrenin korunması, kirlenmenin önlenmesi ve kalite,
çevre, mesleki sağlık ve güvenlik yönetim sistemlerinin iyileştirilmesidir.
LOKAL İNŞAAT ENERJİ PETROL NAKLİYAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.ÜST YÖNETİMİ; Bu amacı
gerçekleştirmek üzere,

Müşterilerinin bu günkü ve gelecekteki ihtiyaçlarını sistematik bir şekilde yönetim sistemi içerisinde
değerlendirilmesini, ve bu ihtiyaç beklentilerin müşteri memnuniyetini sağlama noktasında mutlak bir
değer olarak görülmesini,

Kalite, Çevre, Mesleki Sağlık ve Güvenlik konularında iyileştirme yapmak üzere, çalışanlarının
bilinçlenmesi için eğitim ihtiyaçlarının planlanmasını ve verilmesini,

Teknolojik gelişmeleri de takip ederek, proje faaliyet alanlarında uygun çalışma ortamına yönelik
sistemlerin kurulmasına,

İnsan ve çevre sağlığına uygun kaliteli malzeme ve teçhizat seçiminin sağlanmasına,

Buhar, yakıt, petrol ve türevlerine ait kazanların, yer altı, yer üstü tanklarının imalatı, makine ve
ekipmanların mekanik tesisatına ait bakımı, onarımı, iç dizayn değişimi, borulaması,
kurulması ve
montajı ile alt yapı üst yapı inşaat taahhüt faaliyetlerinde doğal kaynak kullanımının optimum seviyede
tutulması ve geri dönüşümün desteklenmesini,

Bu politikaların üst yönetim tarafından gözden geçirilmesini, Taahhüt etmektedir.
LOKAL İNŞAAT ENERJİ PETROL NAKLİYAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.ÇALIŞANLARI; takım halinde çalışma
ruhu ve birbirine olan güveni, sevgisi ve saygısı ile LOKAL İNŞAAT ENERJİ PETROL NAKLİYAT SAN. VE TİC. LTD.
ŞTİ.yi üstün ve sürekli başarılara el birliği ile ulaştıracaktır.
Sağlıklı, güvenli ve çevreye duyarlı bir çalışma kültürünün LOKAL İNŞAAT ENERJİ PETROL NAKLİYAT SAN.
VE TİC. LTD. ŞTİ. de oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak, başta üst yönetim olmak üzere tüm çalışanların isteği
ve sorumluluğudur.
Çünkü kalite ve başarı LOKAL İNŞAAT ENERJİ PETROL NAKLİYAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. nin temel
ilkeleridir.
GENEL MÜDÜR
MURAT YILDIRIM
06.01.2014/00
Download

politikamız - Lokal Enerji