ARSA TAHSİSİNDE GEREKLİ EVRAKLAR
KATILIMCIDAN İSTENEN EVRAKLAR;
1. Başvuru Dilekçesi (Huzurda yazılıp imzalanacak)
2. Ticaret Sicil Gazetesi (Kuruluş, Sermayenin ve Temsil ve İlzamın olduğu güncel)
3. İmza Sirküleri (Güncel)
4. Oda Sicil Kaydı (Asıl) (Güncel)
5. Vergi Levhası (Güncel)
6. Yetkili Kimlik Fotokopisi
7. Fotoğraf(2 adet)
8. İşyerine ait Ticari İkametgah Belgesi (Asıl) (Güncel)
9. Yetki Belgesi (Asıl)(Güncel)
10. Ödeme ile ilgili dekont veya makbuz (peşinat ödemesi)
11. İş Akış Şeması, Prosese giren ve çıkan maddelerin ayrıntılı dökümü
12. Katılımcı Bilgi Formu (OSB’den alınır.)
13. Sanayi Tesisi Bilgi Formu (OSB’den alınır.)
14. Genel Taahhütname (OSB’de imzalanır.)
15. Arsa Tahsis, Satış ve Katılım Sözleşmesi (OSB’de imzalanır.)
16. Şirket Kaşesi
EK:1
……./........./……
BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA
ANKARA
Bölgeniz ………. Etap ……..Ada ……………Nolu Parsel ……………………m² alanı
………….. fiyat …………. ödeme ile satın alıp, “…………………………….” üretim alanı
ile faaliyet göstereceğimizi taahhüt ederiz.
Firma Kaşesi
Yetkili Adı Soyadı
İmza
İletişim Bilgileri
Ekler:
1. Ticaret Sicil Gazetesi (Kuruluş, Sermayenin ve Temsil ve İlzamın olduğu güncel)
2. İmza Sirküleri (Güncel)
3. Oda Sicil Kaydı (Asıl) (Güncel)
4. Vergi Levhası (Güncel)
5. Yetkili Kimlik Fotokopisi
6. Fotoğraf(2 adet)
7. İşyerine ait Ticari İkametgah Belgesi (Asıl) (Güncel)
8. Yetki Belgesi (Asıl)(Güncel)
9. Ödeme ile ilgili dekont veya makbuz (peşinat ödemesi)
10. İş Akış Şeması,
Not: Sözleşme imzalamaya gelirken firma kaşesi ile gelinerek, dilekçe el yazısı ile yazılıp
ekine istenen evraklar eklenecektir.
Download

ARSA TAHSİSİNDE GEREKLİ EVRAKLAR KATILIMCIDAN