T.C.
GEDİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE
(Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)
…. /.…/20…
Üniversiteniz
………………..…………………………………..
Fakültesi
/
Meslek
Yüksekokulu .............................................. Bölümü / Programı ..................................... numaralı
öğrencisiyim. Üniversite öğrenci kimlik kartımı kaybettim. Yeni bir öğrenci kimlik kartı almak
istiyorum.
Gereğini saygılarımla arz ederim.
(Ad, Soyad, İmza)
Ek: Gazete ilanı
Download

kayıp kimlik yenileme başvuru dilekçesi