......../....../201....
T.C
GEDİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE
Üniversiteniz ………………..………………………………….. Fakültesi / Meslek Yüksekokulu
.............................................. Bölümü / Programı ..................................... numaralı öğrencisiyim. Kendi
isteğim ile kaydımı sildirmek istiyorum.
Gereğini saygılarımla arz ederim.
(Ad, Soyad, İmza)
Öğrenci Numarası :
T.C. Kimlik No
Adres
.......................................................................................................
:
:
Telefon :
Elektronik-posta :
…………………………………………………………………..........
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………….
Ev :
Cep :
..........................................................................................................
..........................................................................................................
.....................................................@.................................................
Download

kayıt sildirme başvuru dilekçesi