EGE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE
Üniversiteniz
Fen
Bilimleri
Enstitüsü……………………..Anabilim
Dalı
………………numaralı öğrencisiyim. .…………….……………………………………nedeniyle
fazladan yatırdığım HARÇ bedelinin aşağıda belirttiğim hesaba havalesini arz ederim.
…/…/….
Adı Soyadı
İmzası
ÖĞRENCİNİN
T.C. Kimlik No :
HESABA HAVALE YAPILACAK
Banka Adı
:
Banka Şube Adı
:
Banka Şube Kodu :
Banka Hes. Num.
:
Adres
:
Tel No.
:
İşbu dilekçenin yukarıda imzası bulunan ……….………………………..…………….’a ait
olduğu tasdik olunur.
Kontrol Eden
Download

Banka Şube Adı - Fen Bilimleri Enstitüsü