KAYIT SİLDİRME
T.C.
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Babaeski Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
.…/…../ .........
Yüksekokulunuz.............................................................................................................P
rogramı ve .................................................... nolu Yabancı Uyruklu öğrencisiyim. Kendi
isteğimle KAYDIMI SİLDİREREK , evraklarımın tarafıma verilmesini istiyorum.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
Adres : ..........................................................
......................................................................
......................................................................
Cep Tel No
:.............................................
E- Mail
: .............................................
Ad – Soyadı ve İmza
Download

Tıklayınız. - Babaeski Meslek Yüksekokulu