2013-14 BAHAR Y.Y.
GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ BİTİRME TEZİ KONULARI
SIRA ÖĞRETİM ÜYESİ
1
Prof.Dr.Bahri ŞAHİN
2
Prof.Dr.Ahmet Dursun ALKAN
3
Prof.Dr.Hüseyin YILMAZ
BİTİRME TEZİ KONULARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4
Prof.Dr.Adnan PARLAK
5
Prof.Dr.Nurten VARDAR
6
Doç.Dr.Fahri ÇELİK
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Gaz türbinli tahrik sistemleri
Buhar türbinli tahrik sistemleri
Dize motorlarında performans artırıcı yöntemler
Yenilenebilir enerji sistemleri ve gemilerde kullanımı
Gemilerde enerji ekonomisi
Gemi inşaatında maliyet analizi
Termal sistemlerin optimizasyonu ve tasarımı
İnsansız Su-üstü Tekne Dizaynı (2 kişilik Grup)
Sacların Kaynaklı Montajı ve muayenesi (Laboratuvarda)
Gemi İmlalatıda Ölçme ve Kontrol Mühendisliği Uygulamaları (Laboratuvar destekli)
Hızlı Hücumbot Dizaynı (2 kişilik Grup)
Motoryat Tasarımı
Yelkenli Yat Tasarımı
Özel Gemi (Askeri, Ticari, Açık Deniz Destek Gemisi, vb.)
Deniz kazalarının araştırılmasına yönelik yeni uluslararası kuralların ulusal düzenlemelerinin incelenmesi
Uluslararası alanlarda kaza inceleme uygulamaları ve insan faktörünün incelenmesi,
Gemi kazalarında Ramak kala(Near Miss) olayının incelenmesi
Gemilerde kazalara yönelik risk analiz yöntem ve uygulamalar
Atık Kauçuk kullanarak balast sularının arıtımı
Akışkanlar mekaniğinde CFD uygulamaları
Gemi yardımcı makineleri sistem analiz ve tasarımı
Bir römorkör için nozullu pervane tasarımı ve çizimi
Bir balıkçı gemisi için CPP pervane tasarımı ve çizimi
Yerli pervane imalatının araştırılması
Yük gemilerinde en uygun sevk sisteminin araştırılması ve tasarlanması
Hızlı teknelerde en uygun sevk sisteminin araştırılması ve tasarlanması
Farklı malzemelerin pervane performansına ve maliyetine etkilerinin araştırılması
Küçük boyutlarda bir kavitasyon tankının tasarlanması
Ülkemizde kullanılan farklı denize indirme yöntemlerinin kapsamlı olarak araştırılması
Ayaklı teknelerde ve pervanelerdeki süperkavitasyonun etkilerinin araştırılması
Üç boyutlu pervane çizimi için Matlab'da bilgisayar kodu geliştirilmesi
Pervane tasarımı ve analizi için Matlab'da bilgisayar kodu geliştirilmesi
7
Doç.Dr.Yasin ÜST
8
Doç.Dr.Fuat ALARÇİN
9
Doç.Dr.Serkan EKİNCİ
10
Doç.Dr.Muhsin AYDIN
11
Doç.Dr.Eyüp BAĞCI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Gemilerde Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme Sistemleri
Gemilerde Enerji Ekonomisi Sistemlerin İncelenmesi
Dizel Motorlarında Türboşarj İşlemleri
Gemilerde Bulunan Isıl Sistemlerin Analizi ve Optimizasyonu
Yakıt Pilleri İle Tahrik Edilen Tekne Dizaynı
Yenilenebilir Enerji Sistemlerinin Gemilerde Kullanımı
Isıl Sistemlerin Ekonomik, Ekolojik ve Ekserjitik Analizi
Mekanik ve Absorbsiyonlu Soğutma Sistemleri
Kojenerasyon Sistemlerinin Analizi ve Optimizasyonu
Konvansiyonel Güç Sistemlerinin Analizi ve Optimizasyonu
Sonlu Zaman Termodinamiği
Sevk sistemlerinde meydana gelen titreşimlerin incelenmesi
Gemilerde otomasyon uygulamaları
Ana makine ve yardımcılarda meydana gelen arızalar ve nedenleri
Hidrolik Pnomatik sistemler ve uygulamaları
Ana makine ve yardımcı sistemlerin tasarımı
Gemi pervanelerinin, değişik pervane serilerine veya pervane dizayn metotlarına bağlı olarak tasarımı
Gemi pervanelerinin geometrisine bağlı olarak hidrodinamik karakteristiklerinin sayısal olarak analizi
Gemi pervanelerinde görülen kavitasyon olgusunun sayısal olarak incelenmesi
A ve B Tipi gemileri
Uluslararası yükleme sınırı sözleşmesine göre fribord değerlerinin hesaplanması ve fribord markasının çizimi
Konteyner ve tanker dizaynı
Gemi inşaatında iş sağlığı ve güvenliği
Gemi söküm sanayisinde iş sağlığı ve güvenliği
Akışkanlar mekaniğinde akım görüntüleme yöntemleri ve uygulamaları
Balıkçı gemileri için maliyet analizi
Optimum pervane dizaynı
Matlab ile hidrostatik hesaplar
Matlab ile stabilite hesapları
Matlab ile gemi model direnç deneylerinin analizi
Balıkçı gemisi dizaynı
Yuvarlak kıçlı gulet dizaynı
Yelken hesabı
Deniz ambulans botu dizaynı
Kreyn, Gemi Irgatı, Gemi Dümeni, Vinç Tasarımı ve Projelendirmesi
Offshore Rüzgar Türbini Elemanları ve Tasarımı
Kaymalı yataklarda sürtünme katsayısı ölçüm sisteminin geliştirilmesi
Dönen bir şafta oluşan Tork ve Gerilmeler için Ölçüm düzeneğinin Geliştirilmesi
Gemi/Yat Kompozit malzemelerinde mukavemet hesaplamaları
Rüzgar Türbini Dişli Kutusu Tasarımı
12
Yrd.Doç.Dr.İsmail BAYER
13
Yrd.Doç.Dr.Uğur Buğra ÇELEBİ
14
Yrd.Doç.Dr.Bekir ŞENER
15
Yrd.Doç.Dr.Aykut SAFA
16
Yrd.Doç.Dr.Bülent GÜZEL
17
Yrd.Doç.Dr.Seyfettin BAYRAKTAR
7.
8.
9.
10.
1.
2.
Rüzgar Türbini Kule ve Kanat Malzemesi Seçimi için Optimum Yöntemin Araştırılması
Gemilerde otomasyon uygulamaları
Debi ölçer tasarımı
Gemilerde ses ve gürültünün ölçümü ve azaltılması için yöntem geliştirilmesi
- Gemilerin enine ve boyuna mukavemet analizi
- Gemi yapi elemanlarinin incelenmesi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
makine dairesi yerleşimi ve dizaynı
tersanelerde iş sağlığı ve güvenliği risk analizi
gemi söküm maliyet analizi
gemi rota/emisyon hesabı
kaynak dumanı emisyonu deneysel modellemesi
1000 TEU konteyner gemisi dizaynı
35 M motoryat dizaynı
Motor yat & Yelkenli tekne tasarımı
Feribot tasarımı
Askeri gemi tasarımı
Değişik amaçlı yüzer yapı tasarımları
Yüzer yenilenebilir enerji platformları
Yat konstrüksiyonu hesaplama ve modelleme
Yat iç tasarımı & Konfor
Tekne formu optimizasyonu-CFD
Parametrik modelleme
Gemi Ana ve Yardımcı makinaları,
Termodinamik simülasyon (Diesel motor, gaz türbini, turboşarj ünitesi, yakıt pili, vb.)
Gemi Sevk sistemi simülasyonu (diesel elektrik, Diesel, vb.)
Enerji üretimi (Yüzer enerji santrali, alternatif sevk üniteleri, vb. için, maliyet analizi)
1. WIG tekne dizaynı (2 kişi)
2. SWATH tekne dizaynı (2 kişi)
3. Gemilerde rüzgar türbini kullanımı (2 kişi)
4. PAT (pump as turbine) analizi.
5. Dövünme yükü için deney setup kurulumu (2 kişi)
Effects of grid structure on the results obtained by used numerical methods
2-Dimensional computational fluid dynamics analysis of the flow over ribbed channel
Flow induced drag and lift calculations of a ground vehicle
Drag and lift calculations of a marine vehicle
Velocity measurements in a virtual wind tunnel
Flow around an airfoil
Flow around the valves located over a head of cylinder
Gas turbine blade cooling analysis
18
Yrd.Doç.Dr.Ertan ÖZNERGİS
19
Yrd.Doç.Dr.Ömer SAVAŞ
20
Yrd.Doç.Dr.Mehmet ÇAKIR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
21
Yrd.Doç.Dr.İlknur KESKİN
22
Yrd.Doç.Dr.Oktay YILMAZ
7.
8.
9.
10.
11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Makine dairesi havalandırma sistemi için nanolif tabanlı filtre geliştirilmesi,
Gemiler için iklimlendirme (HVAC) sistemlerinin simülasyonu ve kontrolü,
Gemi atık su (sintina) sistemleri için nanolif tabanlı filtre geliştirilmesi,
Deniz suyundan tatlı su elde etme sistemi için nanoif tabanlı filtre geliştirilmesi,
Gemiler için çapa ve ırgat motoru seçimi ve kontrolü
Gemilerde yosun tutmayı önleyici nanoteknoloji tabanlı boyalar
Denizaltında kablo döşemeyi sağlayacak sistem geliştirilmesi,
Gemilerde Enerji verimliliğini artıracak bir otomasyon sisteminin geliştirilmesi
Gemilerde hareket takip sistemi geliştirilmesi
Gemilerde kaynak uygulamaları ve kaynak özelliklerinin araştırılması
Gemilerde kompozit malzeme uygulamaları ve özelliklerinin belirlenmesi
Kaynak muayene yöntem ve uygulamaları
Gemilerde görülen korozyon türlerinin tespiti.
Korozyondan korunma yöntemlerinin geliştirilmesi.
Dizel çevrimin termodinamik açıdan teorik modellenmesi
İçten yanmalı motorlarda yanma simülasyonu
Kademeli dolgulu direkt püskürtmeli motorlar
Piston tipleri ve üretim yöntemleri
İçten yanmalı motorlarda yakıt olarak doğal gaz
Dizel makinelerin bakım ve yenilenmesi
Makine Elemanlarında Elastohidrodinamik Yağlama Analizi
Aşınma Teorileri ve Uygulama Örnekleri
Güvenirlik ve Emniyet Kavramlarının Karşılaştırılması ve Uygulama Örnekleri
Korozyon ve Korozyondan Korunma Yöntemleri
Vinç Tasarım Kriterleri
Gemi makinelerinde soğutma sistemi tasarımı
Gemilerde yenilenebilir enerji kullanımı günümüz uygulamalarının ve geleceğinin araştırılması
Gemilerde enerji verimliliğini sağlayacak tedbirlerin ve uygulamaların araştırılması
Yüksek hızlı tekne tasarımı
Dalga enerjisinden enerji üretimine yönelik sistem tasarımı
Yelkenli tasarımı
Deniz suyundan tatlı su elde etme sisteminin tasarımı
Havalandırma sistemi tasarımı
Venturi, lüle, orifis tipi hava debi ölçer tasarımı ve imalatı ile deneyleri
Pompalama sistemi tasarımı
Pompa tasarımı
Gemilerde hidrolik ve pnömatik uygulamaları
Pervane tasarımı
Kavitasyon
Rüzgar türbini tasarımı
23
Yrd.Doç.Dr.Özgür DEMİR
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
24
Yrd.Doç.Dr.Güven GONCA
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Mukavemet
Sonlu elemanlar analizi
Gemi Dizel motorlarında performans arttırma yöntemlerinin incelenmesi ve etüdü
Isı pompası sistemlerinin soğutma, ısıtma ve sıcak su ihtiyacının karşılanması amacıyla gemilere uygulanması
Gemilerde kullanılabilecek yenilenebilir enerji kaynaklarının incelenmesi
Gemi dizel motorlarında silindir içine mikrodalga uygulamasının motor performans ve emisyon karaktersitiklerini
etkisinin incelenmesi
Yenilenebilir enerji kaynaklarının farklı kombinasyonlarının enerji maliyeti ve verimi açısından optimizasyonu
Bir Dizel motorunun içinde ve dışında manyetik alan oluşturulmasının motor performansı ve emisyonlarına etkisinin
incelenmesi
Dalgalardan enerji üretimi ve Marmara denizinde dalgalardan enerji üretiminin fizibilitesi
Motor tasarım parametrelerinin farklı gaz çevrimleriyle çalışan motorların performansına etkilerinin incelenmesi
Bir dizel motorunda emme ve egzoz valflerinin açılıp kapanma zamanlamalarının optimizasyonu ve CFD
modellemesi
Biyoyakıtlarla (biyodizel ve alkoller) ve petrol bazlı dizelle çalıştırılan motorların performans ve emisyon çıktılarının
karşılaştırılması
Dizel motorlarından yayılan kirletici emisyonların sınıflandırılması ve maliyetlerinin karşılaştırılması
Gemilerden yayılan kirleticilerin deniz ve çevre üzerindeki etkilerinin incelenmesi ve diğer kirletici faktörlerle
karşılaştırılması
Yanma modellerinin geçmişten günümüze incelenmesi ve birbirleriyle karşılaştırılması
CFD bazlı yanma modellerinin incelenmesi ve örnek bir uygulama
Türkiye’de bulunan jeotermal su kaynaklarından elektrik üretiminin fizibilitesi
Türkiye’deki bir volkanik bölgeye sondaj vurularak ulaşılabilecek mağmadan ısı ve elektrik enerjisi sağlanmasının
fizibilitesi (Multidisipliner)
Bir termik santralin enerji ve ekserji analizi
Elektrikli taşıtlarda kullanılan motor tiplerinin ve özelliklerinin incelenmesi
Doğalgazın taşıtlarda kullanımının fizibilitesi ve LPG ile karşılaştırılması
Hidrojen üretim yöntemlerinin incelenmesi ve içten yanmalı motorlarda hidrojen kullanımının ekonomik ve çevresel
fizibilitesi
Farklı akışkanlarla reaksiyona girdiğinde yanıcı gaz açığa çıkaran maddelerin incelenmesi ve oluşan gazın içten
yanmalı motorlarda ikincil yakıt olarak kullanımının ekolojik ve ekonomik analizi
Download

Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi öğretim üyeleri tarafından