İşletmelerde Bilişim Sistemleri
Bilişim Sistemi Sınıflandırması
 Organizasyonel hiyerarşiye (kullanıcı
gruplarına) göre
 İşletme fonksiyonlarına yada departmanlara
göre
 Entegre Sistemler
Dr. Erman COŞKUN
Yönetim
Bilişim Sistemleri
1
Organizasyonel Bilgi Sistemleri
İşletme Birimleri ile ilişkileri
Sistem Türü
Hizmet Verilen Grup
ÜST YÖNETİM
STRATEJİK DÜZEY
YÖNETİM DÜZEYİ
ORTA DÜZEY YÖNETİCİLER
BİLGİ DÜZEYİ
BİLGİ ve VERİ İŞÇİLERİ
İŞLETİMSEL
YÖNETİCİLER
SATIŞ VE
PAZARLAMA
İŞLETİMSEL DÜZEY
ÜRETİM
FİNANS
MUHASEBE
İNSAN
KAYNAKLARI
Dr. Erman COŞKUN
Yönetim
Bilişim Sistemleri
2
ENTEGRE SİSTEMLER
1- KKP Sistemleri (ERP)
2- TZY Sistemleri (SCM)
3- MİY Sistemleri (CRM)
Dr. Erman COŞKUN
Yönetim
Bilişim Sistemleri
3
İş Hayatında Entegrasyon Kavramı
 Entegrasyonu
zorunluvekılan
nedenler VE FİRMA
Firmanın
bütün departman
fonksiyonlarının
ÇEVRESİNİN tek bir sistem içinde birleştirilmesidir.
– Karmaşık İş süreçleri
– Global
Pazarlar
İnsan Kaynakları
İhtiyaç
ve beklentileri
birbirindenMuhasebe
farklıve olan çok
Finans
- Ürün
ve Arz
Zincirinin
Kompleks
Yapısıbir
sayıda
bölümün
aynı
bilgisayar
sistemi içinde
araya
getirilmesi
veKullanımının
aynı bilgi
paylaşmasıdır.
– Dış
Kaynak
ArtışıDestek
MERKEZİtabanını
Destek
VERİTABANI
Modüller
Modüller
– Pazara Ulaşma Hızı
Bölümler
arası entegrasyon
işletme
içinde dolaşan
Tedarikçiler
Müşteriler
Satış&Dağıtım
Stok&İmalat
– Stok
Seviyelerini
Azaltma
bilginin
kalitesini
de yükseltir.Kaliteli
bilginin hızlı
MİMARİ
dolaşımı sağlandığında ise
verilecek kararlar daha
ENDÜSTRİYEL ÇÖZÜMLER
gerçekçi ve doğru olacaktır.
Dr. Erman COŞKUN
Yönetim
Bilişim Sistemleri
4
İş Hayatında Entegrasyon Kavramı





Malzeme ihtiyaçlarını yönetmek üzere, MRP MİP
Üretim kaynaklarını yönetmek üzere, MRP II MİP II
Kurum Kaynaklarını yönetmek üzere, ERP KKP
Müşteri ilişkilerini yönetmek üzere, CRM
MİY
Tedarik Zincirini yönetmek üzere, SCM
TZY
Dr. Erman COŞKUN
Yönetim
Bilişim Sistemleri
5
ENTEGRE FONKSIYONLAR VE IS SURECLERI
İş Süreçleri ve Bilişim Sistemleri
Çapraz Fonksiyonel İş Süreçleri
 Satış, pazarlama, üretim, ve araştırmageliştirme arasındaki iç içe geçmişlik
 Farklı fonksiyonel uzmanlıklardan oluşan bir
grupla bir işi tamamlamak
Örnek: Sipariş yerine getirilme süreci
Dr. Erman COŞKUN
Yönetim
Bilişim Sistemleri
6
ENTEGRE FONKSIYONLAR VE IS SURECLERI
Sipariş Yerine Getirilme Süreci
Kaynak : Laudon and Laudon 2007
Dr. Erman COŞKUN
Sekil 2-12Yönetim
Bilişim Sistemleri
7
ENTEGRE FONKSIYONLAR VE IS SURECLERI
KKP Sistemlerinin Faydaları
 Firma Yapısı ve Organizasyonu: Tek organizasyon
 Yönetim: Firma capinda bilgi tabanli yönetim süreçleri
 Teknoloji: Birleştirilmiş birbirine bağlı bilişim sistemleri
ve platformlar sayesinde bilgi ve verilerin paylaşımı
 İşletme : Daha verimli ve etkin operasyonlar ve
müşteri odaklı süreçler
Dr. Erman COŞKUN
Yönetim
Bilişim Sistemleri
8
ENTEGRE FONKSIYONLAR VE IS SURECLERI
KKP Sistemleri ile İlgili Zorluklar
 Kurulması ve hayata geçirilmesi güç ve
maliyetlidir: İşletmede köklü değişiklikleri
gerektirir
 Teknoloji: Teknolojiye büyük yatırım
gerektirir. Karmaşık ve birçok alt sistemi olan
sistemlerdir
 Organizasyonda kontrol ve karar
vermeyi merkezileştirir
Dr. Erman COŞKUN
Yönetim
Bilişim Sistemleri
9
ENTEGRE FONKSIYONLAR VE IS SURECLERI
Tedarik Zinciri Yonetimi (SCM)
Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM)
 Ürünün yapılması için gerekli hammaddelerin satin alınması,
üretimin yapılması, ürünlerin depolanması ve pazarlara
taşınması ile ilgili tüm süreç ve işlemlerin bütünüdür.
 Tedarikçi, üretici, dağıtıcı ve müşterinin lojistik zamanlamalarının
entegrasyonu
 Zaman tasarrufu, lüzumsuz efor sarfını önlemek ve stok ve
taşıma maliyetini azaltmak
Dr. Erman COŞKUN
Yönetim
Bilişim Sistemleri
10
İş Hayatında Entegrasyon Kavramı
Tedarik Zincirinde Bilişim Sistemleri Kullanımı
Sağladığı avantajlar
Ne zaman ne üreteceğine, nerede saklayacağına, nasıl
taşıyacağına çabucak karar verir.
Siparişleri hızla gönderir
Sipariş durumlarını izler
Envanter durumunu kontrol eder. Düzeyleri
Gözler, sevkiyatları takip eder
Varolan talebe göre üretimini planlar
Ürün şartnamelerini bulundurur
Hata oranları ve iade bilgilerini paylaşır
Dr. Erman COŞKUN
Yönetim
Bilişim Sistemleri
11
ENTEGRE FONKSIYONLAR VE IS SURECLERI
Tedarik Zinciri Yonetimi (SCM)
Tedarik Zinciri
 Örgütlerin ve iş süreçlerinin network`u
 Malzemelerin temininde, hammaddelerin yarı
işlenmiş ve bitmiş ürün haline gelmesinde, ve
tüketiciye ulaştırılmasında yardım eder
Dr. Erman COŞKUN
Yönetim
Bilişim Sistemleri
12
TEDARİKÇİ
Hammaddeler,
parçalar ve
bileşenler
İlk işlem
veya ait
montaj
Toptancı ve
dağıtımcı
depolara
dağıtım
Fabrika
Giriş Lojistik Süreçleri
Perakendeciler
M
Ü
Ş
T
E
R
İ
L
E
R
Ürün Stoğu
Malzeme Yönetimi
İşletme Lojistiği
Dr. Erman COŞKUN
Yönetim
Bilişim Sistemleri
Çıkış Lojistik Süreçleri
13
ENTEGRE FONKSIYONLAR VE IS SURECLERI
Bilişim Sistemleri Tedarik Zinciri Yönetimini Nasıl Kolaylaştırır
 Neyin ne zaman üretilip, nerede ne kadar depolanacağına
ve ne zaman dağıtılacağına karar verir
 Hızlı iletişim sağlar
 Siparişlerin departmanlar arasi iletisimi, verilen siparişin
hangi asamada olduğunun takibi
 Stok seviyelerinin gerçek zamanlı takibi
 Ürünün nakliye sırasında nerede olduğu
 Tüm bur süreçlerdeki problemlerin kolaylıkla tespiti ve
giderilmesi için bilgi paylaşımı
Dr. Erman COŞKUN
Yönetim
Bilişim Sistemleri
14
ENTEGRE FONKSIYONLAR VE IS SURECLERI
Tedarik Zinciri Yonetimi(SCM)
Sınırlamalar:
 Etkin kurulamama ve kullanılamama
durumunda operasyon maliyetlerinin %25`ten
fazlasının boşa harcanmasına sebep olur
 Kamçı Etkisi: Siparişle ilgili bilgiler işletmeden
işletmeye veya departmandan departmana
geçerken ekleme ve çıkartmalarla gerçek
rakamdan uzaklaşır
Dr. Erman COŞKUN
Yönetim
Bilişim Sistemleri
15
ENTEGRE FONKSIYONLAR VE IS SURECLERI
Müşteri Ilişkileri Yönetimi (CRM)
Müşteri Ilişkileri Yönetimi (CRM)
 Var olan ve potansiyel yeni müşterilerin memnuniyetini artırmayı hedefler
 İşletme ve teknolojinin beraberce çalışmasını gerektirir
Dr. Erman COŞKUN
Yönetim
Bilişim Sistemleri
16
ENTEGRE FONKSIYONLAR VE IS SURECLERI
Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)
 Her alanda müşteri memnuniyetini sağlamak
 Müşterinin firmaya bakış açısıyla firmanınki
arasında paralellik saglamak
 Birden fazla kaynaktan müşteri verilerini
güvenilirleştirmek ve analitik araçlarla
sorulara cevap vermeyi sağlamak
Dr. Erman COŞKUN
Yönetim
Bilişim Sistemleri
17
Download

Slayt 1