Çankaya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’na, …..../...…../...………. …………..…-­‐…….……… Akademik yılı ……..... Dönemi sonunda akademik yetersizlik durumuna düşmüş bulunmaktayım. Tekrarlamam gereken dersleri aldığım halde ders yüküm uygun olduğundan ve programım ile çakışmadığından aşağıdaki ders(ler)e kayıdımın yapılması için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. Ekte not çizelgem, kayıtlı olduğum derslerin programı ve kayıt yaptırmak istediğim ders(ler)in programı sunulmaktadır. Dersin kodu Dersin adı 1.
2.
3.
4.
Dersin kredisi Grup Ad Soyad Öğrenci No. E-­‐posta Cep Tel. İmza Ekler: 1-­‐ Not çizelgem 2-­‐ Kayıtlı olduğum derslerin programı 3-­‐ Almak istediğim derslerin programı Danışman Görüşü: Çankaya Üniversitesi ön lisans ve lisans eğitim ve öğretim yönetmeliğinin 33. madde 2. bendi gereği alınabilecek kredili ders sayısı en fazla 5 olduğundan uygundur. Uygun değildir. Açıklama: Ad, Soyad İmza IE-­‐ÖD33(2)-­‐Rev.0-­‐JULY-­‐2014 
Download

Akademik Yetersizlikteki Öğrencilerin İlave Ders Alma Talebi Dilekçesi