Çankaya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’na, …..../...…../...………. Bölümümüz lisans müfredatının ilk dört yarıyılındaki derslerini başarı ile tamamlamış olduğumdan ve dört senelik lisans programını tamamlamak istemediğimden ön lisans diploması alabilmem için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. Not çizelgem ekte sunulmuştur. Ad Soyad Öğrenci No. E-­‐posta Cep Tel. İmza Ek: Not çizelgem Danışman Görüşü: Çankaya Üniversitesi ön lisans ve lisans eğitim ve öğretim yönetmeliğinin 39. madde (b) bendi gereği uygundur. Uygun değildir. Açıklama: Ad, Soyad İmza IE-­‐ÖD39(b)-­‐Rev.0-­‐JULY-­‐2014 
Download

Ön Lisans Diploması Talebi Dilekçesi