Çankaya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’na, …..../...…../...………. ……………-­‐…………… Akademik yılı Yaz okulu’nda aşağıda belirtilen dersler üniversitemizde açılmadığından belirtmiş olduğum üniversiteden almak istemekteyim. Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. Not çizelgem ve dersin yaz okulunda verecek öğretim elemanı tarafından bu yaz dönemine ait hafta hafta hazırlanmış, onaylanmış içeriği ekte sunulmaktadır. Dersin kodu 1. 2. Dersin adı Alınacağı Üniversite ve Bölümü Yerine saydırılmak isten en Bölüm dersinin kodu ve adı Ad Soyad Öğrenci No. E-­‐posta Cep Tel. İmza Ek: 1-­‐ Not çizelgem 2-­‐ Ders içeriği İlgili Öğretim Elemanı: Uyum Yüzdesi Ad, Soyad İmza Danışman Görüşü: Uygundur. Açıklama: Uygun değildir. Açıklama: Uygun olmamakla birlikte özel durum nedeni ile Bölüm Kurulunda görüşülmesi gerekmektedir. Özel Durum: Ad, Soyad İmza IE-­‐ÖD12(3)-­‐Rev.0-­‐JULY-­‐2014 
Download

Yazın Diğer Üniversitelerden Ders Alma Talebi Dilekçesi