Çankaya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’na, …..../...…../...………. ………..……-­‐…………… Akademik yılı ….......….. Dönemi/yaz okulu sonu itibarı ile mezun olabilmem için gerekli tüm dersleri almış bulunmaktayım. Ancak aşağıda belirtilen ders(ler)den kalmış olduğumdan bu derslerden ek sınav alabilmem için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. Ekte not çizelgem sunulmaktadır. Dersin kodu Dersin adı Alınan son harf notu 1. 2. Ad Soyad Öğrenci No. E-­‐posta Cep Tel. İmza Ek: Not çizelgem Danışman Görüşü: Çankaya Üniversitesi ön lisans ve lisans eğitim ve öğretim yönetmeliğinin 35. madde 1. bendi gereği uygundur. Çankaya Üniversitesi ön lisans ve lisans eğitim ve öğretim yönetmeliğinin 35. madde 1. bendi gereği öğrenci …................... nolu ders(ler)den daha önce sınav hakkı kullanıp kaldığı/ek sınav hakkını zamanında kullanmadığı halde ders bu dönem/yaz öğretiminde açılmadığı için dönem sonu sınavlarının bitimine kadar ek sınav kullanması uygundur. Çankaya Üniversitesi ön lisans ve lisans eğitim ve öğretim yönetmeliğinin 35. madde 1. bendi gereği başvuru süresi olarak belirlenen bulunduğumuz yarıyıl/yaz öğretimi sonu sınavlarının bitimini izleyen 15 günlük süre aşılmış olduğundan uygun değildir. Çankaya Üniversitesi ön lisans ve lisans eğitim ve öğretim yönetmeliğinin 35. madde 1. bendi gereği öğrenci …................... nolu ders(ler)den daha önce sınav hakkı kullanıp kaldığı/ek sınav hakkını zamanında kullanmadığı için ve ders bu dönem/yaz öğretiminde açıldığı için derse kayıt olması gerektiğinden uygun değildir. Ad, Soyad İmza IE-­‐ÖD35(1)-­‐Rev.0-­‐JULY-­‐2014 
Download

En Fazla İki Dersten Başarısız Olan Mezuniyet Durumundaki