Çankaya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’na, …..../...…../...………. ……………-­‐…………… Akademik yılı ……....... Dönemi/yaz okulu sonu itibarı ile mezun olabilmem için gerekli tüm dersleri almış bulunmakla birlikte genel ortalamam 2.00’nin altında kalmıştır. Bu sebepten aşağıda belirtilen ders(ler)den ek sınav alabilmem için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. Ekte not çizelgem sunulmaktadır. Dersin kodu Dersin adı 1.
2.
3.
4.
5.
Alınan son harf notu Ad Soyad Öğrenci No. E-­‐posta Cep Tel. İmza Ek: Not çizelgem Danışman Görüşü: Çankaya Üniversitesi ön lisans ve lisans eğitim ve öğretim yönetmeliğinin 35. madde 2. bendi gereği uygundur. Çankaya Üniversitesi ön lisans ve lisans eğitim ve öğretim yönetmeliğinin 35. madde 2. bendi gereği öğrenci daha önce sınav hakkı kullanıp genel ortalama koşulunu hala sağlayamadığı için yine aynı maddeye göre dönem sonu sınavlarının bitimine kadar ek sınav kullanması uygundur. Çankaya Üniversitesi ön lisans ve lisans eğitim ve öğretim yönetmeliğinin 35. madde 2. bendi gereği başvuru süresi olarak belirlenen bulunduğumuz yarıyıl/yaz öğretimi sonu sınavlarının bitimini izleyen 15 günlük süre aşılmış olduğundan uygun değildir. Ad, Soyad İmza IE-­‐ÖD35(2)-­‐Rev.0-­‐JULY-­‐2014 
Download

Not Yükseltmek için Ek Sınav Hakkı Talebi Dilekçesi