T.C.
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Öğrenci İşleri Müdürlüğü
KARDEŞ İNDİRİMİ BAŞVURU FORMU
KİŞİSEL BİLGİLER
Adı - Soyadı:
Öğrenci T.C. kimlik No:
Öğrenci No:
Fakülte/MYO:
Bölüm/Program:
Sınıfı:
Adres:
Telefon:
EĞİTİM BİLGİLERİ
Eğitim-Öğretim Yılı :
İlk kayıt:
Kayıtlı öğrenci:
Genel not ortalaması (kayıtlı öğrenci ise) :
20…. – 20…. Eğitim-Öğretim yılı için Kardeş İndirimi alabilmem konusunda
gereğini arz ederim.
Öğrencinin İmzası:
Öğrenci İşlerinin Onayı:
Başvuru Tarihi:
UYGUNDUR
UYGUN DEĞİLDİR
Öğrenci İşleri Memuru:
Öğrenci İşleri Müdürü:
Başvuru İçin Gerekli Evraklar:
1) Nüfus Müdürlüğünden alınacak vukuatlı nüfus kayıt örneği
2) Kardeşlerin nüfus cüzdan suretleri ve fotokopileri
Açıklama:
1-) 2013-2014 eğitim yılında önce kayıtlanan öğrencilere ilişkin kardeş indirimi uygulaması önceki
mütevelli heyet kararlarındaki esaslara göre uygulanır.
2-) İlgili yönergeye göre %15 kardeş indirimi ücret ödenmesi en çok olan tek kardeşe uygulanır.
3-) Kardeş indirimi alınması için diğer kardeşinde kayıt olması esastır.Diğer kardeşin
kayıtlanamaması durumunda kardeş indirimi geri alınır.
4-) Kardeşlerden biri Özel öğrenci statüsünde ise kardeş indirimi uygulanmaz.
5-) Kayıtlanan öğrencilerden biri artık yıl ise,normal öğrenci statüsündeki öğrenciye kardeş indirimi uygulanır.
Download

Kardeş İndirimi Başvuru Formu - Öğrenci İşleri Müdürlüğü