T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
FAZLA DERS TALEP FORMU
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ
Öğrenci: Formu ders ekleme / bırakma süresi bitmeden doldurur.
Transkript ve kayıtlı dersler listesi (ders raporu) ekler.
Akademik danışmanından onay ve ders takip çizelgesinin bir kopyasını alır.
Bütün belgeleri İ.İ.B.F. Öğrenci İşleri’ne teslim eder.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI’NA
Tarih: ....../......./20....
İ.İ.B.F. ........................................................................... bölümü, ..............................................................
numaralı öğrencisiyim. Aşağıda adı geçen dersin, kayıtlı ders listemde bulunan 8 derse eklenmesini istiyorum.
Mezun olabilmem için son dokuz dersim kaldı........................................
Sekiz ders ile birlikte staj dersimi almak istiyorum....................................
Staj dahil son on dersimi almak istiyorum.................................................
Dokuzuncu ders olarak kredisiz yabancı dil dersi almak istiyorum...........
Dokuz ders alma talebim yukarıdaki gerekçelere uymuyor.......................
GEREKÇE:__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Gereğini saygılarımla arz ederim.
Ad-Soyad:
e-posta:
Tel:
İmza:
Dersin kodu ve adı
Şube
__________________________________________
_______
İlgili Öğ. Üyesi
____________________
Bu kısım, öğrencinin akademik danışmanı tarafından doldurulup ders takip çizelgesinin bir kopyası ile birlikte
öğrenciye geri verilmelidir.
Öğrencinin
- mezun olabilmesi için son dokuz dersi kalmıştır.
- mezun olabilmesi için dokuzdan fazla dersi kalmıştır.
Öğrencinin başvurduğu ders mevcut programındaki dersler ile
çakışıyor.
çakışmıyor.
Danışmanın Adı, Soyadı, İmzası:
Bu kısım, öğrencinin almak istediği dersin bağlı olduğu bölüm yetkilisi tarafından doldurulup öğrenciye geri
verilmelidir.
Öğrencinin başvurduğu dersin / şubenin kota problemi
yoktur.
vardır.
Ek 1: Transkript (Öğrenci tarafından eklenecektir)
Ek 2: Ders Raporu (Öğrenci tarafından eklenecektir)
Ek 3: Öğrenci Takip Çizelgesi (Danışman tarafından eklenecektir)
Bölüm Yetkilisinin Adı, Soyadı ve İmzası:
Download

Fazla Ders Talebi - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi