FEN
BİLİMLERİ
ENSTİTÜSÜ
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
DOKTORA TEZ İZLEME KOMİTESİ (TİK) ÖNERİ FORMU
Form D4
ÖĞRENCİ BİLGİLERİ Adı ve Soyadı
:
Anabilim Dalı
: Anabilim Dalı Seçiniz
Bilim Dalı
:
Danışmanı
:
Önerilen Tez Konusu
:
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE
/ / Yukarıda adı ve soyadı verilen Anabilim Dalımız Doktora öğrencisinin, Tez İzleme Komitesi (TI�K) üyeleri önerisi listesi aşağıda verilmiştir. Gereğini arz ederim. Anabilim Dalı Başkanı Enstitü ABD İçinden Ünvanı, Adı ve Soyadı 1 2 3 4 Enstitü ABD Dışından 1 2 3 Anabilim Dalı Bilim Dalı ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARARI
Enstitü Yönetim Kurulu’nun
/
/
komitesi aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
Üye (Danışman) :
Üye :
Üye :
tarih ve / sayılı kararı ile ilgili tez izleme
Prof. Dr. Sadettin KORKMAZ
Enstitü Müdürü
Download

indir - Karadeniz Teknik Üniversitesi