KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
FEN
BİLİMLERİ
ENSTİTÜSÜ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Form O3
TEZ SAVUNMA ORTAK SINAV FORMU
/
/
Aşağıda adı, soyadı ve programı verilen Enstitü Anabilim Dalımız öğrencisi tez çalışmalarını sonuçlandırmış ve Tez
Savunma Sınavı belirlenen jüri tarafından yapılmıştır. Sınav tutanağına ilişkin bilgiler aşağıdadır.
Öğrencinin
Adı Soyadı
:
Adı Soyadı
:
Programı
:
Yüksek Lisans
Doktora
Bütünleşik Doktora
Danışmanın
Tez Adı
:
Tez Adı (Değiştirildiyse)
:
Sınav Yeri ve Saati
:
:
Sınav Süresi
Jürimiz
ORTAK SINAV TUTANAĞI
/
/
tarihinde toplanıp, yukarıda adı, soyadı ve tez konusu verilen öğrencinin tez savunma
sınavı dinleyicelere açık olarak yapmış olup, adayın jüri raporları, tezini sunma ve sorulara verdiği cevaplar
birlikte değerlendirilerek tezin;
KABULÜNE
OY BI�RLI�G�I� I�LE
OY ÇOKLUG� U I�LE
DU� ZELTI�LMESI�NE (Ek süre verilmiştir)2
REDDEDI�LMESI�NE karar verilmiştir.
Sınav Jürisi
Ünvanı, Adı-Soyadı
İmzası
Başkan
Üye
Üye
Üye
Üye
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE,
Yukarıda adı ve soyadı verilen anabilim dalımız lisansüstü öğrencisi tez savunma sınavını tamamlamış olup
gereğini arz ederim.
...................................................
Açıklama:
Anabilim Dalı Başkanı
1. Tez savunma sınavının kararı sınavı izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirmelidir.
2. Tezi için düzeltme verilen Yüksek lisans öğrencisi en geç 3 ay, Doktora öğrencisi 6 ay içinde aynı jüri önünde tezini yeniden savunur.
3. Yüksek lisans ve doktora tezlerine jüri üyelerinin kişisel raporları eklenmelidir.
Download

Bu form 2 kopya doldurulacaktır