CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ
ANABİLİM DALI
Temel Afet Bilinci Eğitimi
Toplum Afet Gönüllüsü Eğitimi
12-13 Şubat 2014
Anabilim Dalı Öğretim Üye/
Elemanları
Prof. Dr. Meryem YAVUZ
Doç. Dr. Fatma DEMİR KORKMAZ
Doç. Dr. U. Filiz ÖĞCE
Doç. Dr. Türkan ÖZBAYIR
Yard. Doç. Dr. Dilek ÇAKIR UMAR
Yard. Doç. Dr. Yelda CANDAN
DÖNMEZ
Yard. Doç. Dr. Esma ÖZŞAKER
Yard. Doç. Dr. Eda DOLGUN
Araş. Gör. Kevser KARACABAY
Araş. Gör. Selda KARAVELİ
Araş. Gör. Aliye OKGÜN ALCAN
Araş. Gör. Yasemin ALTINBAŞ
Öğr. Gör. Müjgan KABATAŞ
Araş. Gör. Burçak ŞAHİN KÖZE
Araş. Gör. Arzu ASLAN
Ege Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu tarafından 1213 Şubat 2014 tarihlerinde "Temel Afet Bilinci Eğitimi" ve "Toplum Afet
Gönüllüsü Eğitimi"' ne Anabilim Dalımız öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr.
Esma ÖZŞAKER katılmıştır.
EĞİTİM İÇERİĞİ
TEMEL AFET BİLİNCİ (1,5 SAAT)
"TOPLUM AFET GÖNÜLLÜSÜ" TAG (12 SAAT)
BÖLÜM 1 (1 saat)
□ Amaç ve Öngörüler
□ Temel Afet Bilincine Genel Bakış ve Afete Hazırlık
BÖLÜM 2 (4,5 saat)
□Hafif Arama -Kurtarma
□Bina Hasar sınıflandırması
BÖLÜM 3 (3,5 saat)
□Yaşam Kurtaran Önlemler
□Tıbbi olmayan triaj
□Halk sağlığı
□Afette psikolojik ilkyardım
BÖLÜM 4 (3 saat)
□Sivil savunma mahalle görevlileri
□Mahallede afete hazırlık
□Olay kumanda sistemi prensipleri
İletişim Adresi:
Ege Üniversitesi
Hemşirelik Fakültesi
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
Anabilim Dalı 35100
Bornova –İZMİR
Tel / Fax: (232) 373 15 00
Alınan eğitim sonrasında; alıştırma ve senaryo çalışmalarıyla teorik eğitim
uygulamalarla pekiştirildi.
CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ
ANABİLİM DALI
Temel Afet Bilinci Eğitimi
Toplum Afet Gönüllüsü Eğitimi
12-13 Şubat 2014
Anabilim Dalı Öğretim Üye/
Elemanları
Prof. Dr. Meryem YAVUZ
Doç. Dr. Fatma DEMİR KORKMAZ
Doç. Dr. U. Filiz ÖĞCE
Doç. Dr. Türkan ÖZBAYIR
Yard. Doç. Dr. Dilek ÇAKIR UMAR
Yard. Doç. Dr. Yelda CANDAN
DÖNMEZ
Yard. Doç. Dr. Esma ÖZŞAKER
Yard. Doç. Dr. Eda DOLGUN
Araş. Gör. Kevser KARACABAY
Araş. Gör. Selda KARAVELİ
Araş. Gör. Aliye OKGÜN ALCAN
Araş. Gör. Yasemin ALTINBAŞ
Öğr. Gör. Müjgan KABATAŞ
Araş. Gör. Burçak ŞAHİN KÖZE
Araş. Gör. Arzu ASLAN
İletişim Adresi:
Ege Üniversitesi
Hemşirelik Fakültesi
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
Anabilim Dalı 35100
Bornova –İZMİR
Tel / Fax: (232) 373 15 00
FOTOĞRAFLAR
Download

12-13 Şubat 2014 Temel Afet Bilinci Eğitimi