İpek Yolu Tarih, Kültür ve Sanat Araştırmaları Derneği 4 Mart 2015 günü UNESCO
Türkiye Millî Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz’u ziyaret etti.
İpekyolu Derneğinden Gökçe Günel, Erdoğan Gümüş, Gülşen Dişli’nin katıldığı ve UTMK
Genel Sekreter Yard. V. İrem Alpaslan’ın da bulunduğu ziyaret çerçevesinde UNESCO’nun
İpek Yolu girişimi ve çalışmaları çerçevesinde UTMK ile olası işbirliği konularını
değerlendirildi.
Ziyaret kapsamında UNESCO’nun İpekyolu girişimi kısa bir sunumla anlatıldı ve aşağıda yer
alan konular üzerinde duruldu.




Kültürlerarası diyalog ve sürdürülebilir barışın tesisine İpekyolu’nun sağladığı katkı
Kültürel Yakınlaşma On Yılı çerçevesinde İpekyolu
Dünya Kültürel ve Doğal Miras Sözleşmesi bağlamında İpekyolu
UNESCO ile ortaklık kurabilecek kapasitede uluslararası sivil toplum kuruluşlarının
İpekyolu çalışmalarına ve farkındalığına uluslararası düzeyde yapacağı katkı
Download

Detaylar için tıklayınız.