Çok Dilli Siber Aleme Erişimin Geliştirilmesine ilişkin Uluslararası Uzmanlar
Toplantısı
28 - 29 Ekim 2014 tarihlerinde Paris’teki UNESCO Merkez Binası'nda 26 ülkeyi temsilen 50
uzmanın yer aldığı "Çok Dilli Siber Aleme Erişimin Geliştirilmesine ilişkin Uluslararası
Uzmanlar Toplantısı” gerçekleştirilmiştir. Toplantıya UNESCO Türkiye Millî Komisyonunu
temsilen, UTMK Yönetim Kurulu üyesi ve İletişim İhtisas Komitesi Başkanı Prof. Dr. Deniz
BAYRAKDAR katılmıştır.
UNESCO Bilgi Toplumları Bölümü ve Herkes için Bilgi Programı’nın Rusya
Federasyonu’nun ilgili birimleri ile işbirliği içinde organize ettiği toplantıda bir takım eylem
planları hazırlanmış ve tavsiyelere yer verilmiştir. Bu plan ve tavsiyelerin içerisinde, siber
aleme evrensel erişim ve dillerin siber alemde devamını sağlayabilmesi için ulusal siyasaları
geliştirmeyi desteklemek; çok dilli içeriklere erişimi kolaylaştırmak için teknolojik çözümleri
ve en iyi uygulamaları geliştirmek; kapasite inşasını desteklemek ve kaynaklara ulaşımı
sağlamak amacıyla uluslararası işbirliğini güçlendirmek yer almaktadır.
Çok dillilik Dünya Zirvesi gibi diğer konferans sonrası planların ve Tehlikede olan Dünya
Atlas Dilleri için verilen önerinin de tartışıldığı toplantının kapanış oturumunda UNESCO
Genel Direktörlüğünü temsil eden Sayın Boyan Radoykov, toplantı sonuçlarının
memnuniyetini vurgulamıştır.
Download

Çok Dilli Siber Aleme Erişimin Geliştirilmesine ilişkin