YENİDEN DERNEĞE ÜYELİK DİLEKÇESİ
PERSONEL_NO (Hv.BS)
TC.KİMLİK NO
ADI SOYADI
CİNSİYETİ
MEDENİ DURUMU
KURUMA KAT.TARİHİ
STATÜ
RÜTBESİ
SİCİL NO
EV ADRESİ
ANNE ADI
DOĞUM YERİ
BABA ADI
DOĞUM YERİ
DOĞUM TARİHİ
SGK.NO
CEP TELEFONU
İŞ TELEFONU
EPOSTA
BİRLİK ADRESİ
HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI YARDIMLAŞMA DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
K O N U : Yeniden Dernek Üyeliğine Kabulüm.
1.
Hv.K.K.lığı Yardımlaşma Derneğinden ……/…../……. tarihinde ayrıldım, derneğe yeniden üye olmak
istiyorum. Dernek Tüzüğü, Dernek İç Yönetmeliği hükümleri ile Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Toplantılarında
alınacak kararları aynen kabul ediyorum.
2.
Herhangi bir nedenle vefat etmem halinde, varislerime ödenecek "üye vefat yardımı" ödemesinin tanzim
etmiş olduğum veraset belgesinde belirlediğim kişi/kişilere yapılmasını arz/rica ederim. ....../......./..........
Download

Derneğe Yeniden Üyelik Başvuru Dilekçe Örneği