T.C.
AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AVCILAR
SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA VAKFI
FAALİYET RAPORU
01/11/2014 - 31/11/2014
YARDIMLAR
Yardım Türü
Şartlı Eğitim Yardımı
Şartlı Sağlık Yardımı
Şartlı Gebelik Yardımı
Diğer Aile Yardımı (Aile Yardımları)
Diğer Eğitim Yardımı (Eğitim Yardımları)
Gıda Yardımı (Aile Yardımları)
TKİ Kömür Yardımı (Yakacak Yardımı)
Muhtaç Asker Ailesi Yardımı
Diğer(Aşırı Yağış, Sel, Su Baskını)
Yardım (Aşırı Yağış, Sel, Su Baskını Yardımı
Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardım Programı
Engelli Yakını Aylığı
Engelli Aylığı
Yaşlı Aylığı
Tek Seferlik Yardım
Kira Yardımı (Barınma Yardımı)
Vakfın Özkaynaklarından Yapılan Yardımlar Toplamı:
Merkezi Olarak Yapılan Yardımlar Toplamı:
Teslimat Türü
Kişi Sayısı
Tutarı (TL)
Gerçekleşen
Teslimatlar
NAKDİ
AYNİ
NAKDİ
AYNİ
NAKDİ
AYNİ
NAKDİ
AYNİ
NAKDİ
AYNİ
NAKDİ
AYNİ
NAKDİ
AYNİ
NAKDİ
AYNİ
NAKDİ
196
0
72
0
1
0
254
0
6
0
3
0
0
703
23
0
1
19.860,00
0,00
8.295,00
0,00
70,00
0,00
104.400,00
0,00
3.100,00
0,00
800,00
0,00
0,00
234.672,50
11.250,00
0,00
1.000,00
AYNİ
0
58
0
2
0
7
0
15
0
1
0
1
0
266
703
374
0
0,00
33.000,00
0,00
3.397,56
0,00
12.359,81
0,00
7.785,80
0,00
200,00
0,00
1.800,00
0,00
111.300,00
234.672,50
96.018,17
0,00
1343
441.990,67
NAKDİ
AYNİ
NAKDİ
AYNİ
NAKDİ
AYNİ
NAKDİ
AYNİ
NAKDİ
AYNİ
NAKDİ
AYNİ
NAKDİ
AYNİ
NAKDİ
AYNİ
YARDIMLAR GENEL TOPLAMI
T.C.
AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AVCILAR
SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA VAKFI
FAALİYET RAPORU
01/11/2014 - 31/11/2014
AMACA YÖNELİK GİDERLER
Toplam: 111.300,00 - TL
YÖNETİM GİDERLERİ
Personel Giderleri
Kira, Su, Aydınlatma, Yakıt, Kırtasiye, Demirbaş vb. Giderler
YÖNETİM GİDERLERİ GENEL TOPLAMI:
Kişi Sayısı
Tutarı (TL)
0
27.393,17
5.976,52
33.369,69 - TL
Açıklama
Açıklama
Download

2014 KASIM