Dr. MAHİR KÜÇÜK
A. UTMK Dışındaki Mevcut Görev/ler/i:
1.Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kıdemli Danışmanı, Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı (UNDP)– Türkiye (23 Temmuz 2014 - …... )
B. UTMK Dışındaki Önceki Görev/ler/i:
1. Müsteşar Yardımcısı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı (2011 – 16 Mayıs 2014)
2. Müsteşar Yardımcısı, Çevre ve Orman Bakanlığı (2004 – 2011),
3. Genel Müdür Yardımcısı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
(2003 - 2004)
4. Ormancılık Araştırma Müdürü, Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma
Enstitüsü (2001 - 2003)
5. Araştırma Müdür Yardımcısı, Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma
Enstitüsü (1996 - 2001)
6. Silvikültür ve Botanik Araştırmaları Başmühendisi, Ormancılık Araştırma
Enstitüsü(1993 - 1996)
C. Mezun Olduğu Okul/lar:
1. Doktora Eğitimi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi (1989 –
1993)
2. Yüksek Lisans Eğitimi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi
(1986 – 1989)
3. Lisans, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi (1975 – 1979)
4. Affan Kitapçıoğlu Lisesi, Trabzon (1972 – 1975)
5. Karma Orta Okulu, Trabzon (1969 – 1972)
D. UNESCO ve UTMK ile ilgili Geçmişteki ve Mevcut Görev/ler/i
1. UTMK MaB İzleme Grubu Başkanı (Ekim 2014 - …... )
2. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi (2010 – 17 Mayıs
2014)
3. UTMK MaB İhtisas Komitesi Başkanı (2010 – 17 Mayıs 2014)
4. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi (2006 -2010)
5. UTMK MaB İhtisas Komitesi Yürütücüsü ve Başkanı (2006 – 2010)
D1. Katıldığı UNESCO Periyodik Toplantıları (Genel Konferans, Genel Kurul,
Hükümetlerarası Komite, Bölgesel Seminer vb.)
UNESCO Genel Kurul Toplantıları
1. 21 - 27 Ekim 2007, 34. Genel Konferansı, Paris / Fransa
2. 13 - 18 Ekim 2009, 35. Genel Konferansı, Paris / Fransa
3. 31 Ekim - 4 Kasım 2011, 36. Genel Konferansı, Paris / Fransa
4. 11 – 15 Kasım 2013, 37. Genel Konferansı, Paris / Fransa
EuroMaB, İnsan ve Biyosfer Rezervleri Toplantıları
1. 12-16 Kasım 2007, Euro MaB 2007 Toplantısı Antalya, Türkiye
2. 26-31 Ekim 2009, Euro MaB 2009 Toplantısı, Stara Lesna, Slovakya
3. 14-20 Ekim 2013, Euro MaB 2013 Toplantısı, Brockville / Kanada
MaB ICC, Hükümetlerarası Eşgüdüm Konseyi Toplantıları
1. 22 - 28 Ekim 2006, 19. MaB ICC Toplantısı, Paris / Fransa
2. 23 Mayıs - 01 Haziran 2009, 21. MaB ICC Toplantısı, Jeju Adası / Kore
3. 30 Mayıs - 5 Haziran 2010, 22. MaB ICC Toplantısı, Paris / Fransa
4. 08 - 12 Temmuz 2012, 24. MaB ICC Toplantısı, Paris / Fransa
5. 26 - 30 Mayıs 2013, 25. MaB ICC Toplantısı, Paris / Fransa
6. 09 - 13 Haziran 2014, 26. MAB ICC Toplantısı, Jönköping / İsveç
Bölgesel Seminer, Çalıştay ve Toplantılar
1. 07 Mart 2013, Yeni Biyosfer Rezervleri Belirleme Çalıştayı, Ankara
2. 16 Ocak 2013, UNESCO Anlayışı Çerçevesinde Jeopark ve Jeolojik Miras
Çalıştayı, Ankara
3. 16 – 17 Kasım 2012, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Büyük Buluşması
(MaB İhtisas Komitesi Sunumu, rapor ve programlar), Antalya
4. 13 - 16 Eylül 2012, Ekosistem Hizmetleri Çalıştayı, Jön Köping/İsveç
5. 07 - 08 Aralık 2010, II. Dönem UNESCO Herkes İçin Eğitim Stratejisinin
Uygulanması Konferansı, Moskova/Rusya)
6. 15 - 19 Şubat 2010, Güneydoğu Avrupa ve Kafkasya Biyosfer Rezervleri
Ağı'nın Geliştirilmesi Çalıştayı, Antalya/Türkiye)
7. 20 - 23 Ocak 2010, Biyolojik Çeşitlilik Yılı Toplantısı (Unesco bünyesinde),
Paris/Fransa
8. 21 Aralık 2009, Çevre, Kadın ve İklim Değişikliği Çalıştayı, Ankara
9. 24 – 28 Kasım 2008, Orta Asya Step Bölgesi Sürdürülebilir Kalkınma
Yönetiminde UNESCO İnsan ve Biyoküre programının Rolü, Antalya
10. 13 – 14 Mayıs 2004, Biyosfer Rezervleri Çalıştayı, Ankara
D2. UTMK Adına Yürüttüğü veya Katıldığı MaB (İnsan ve Biyosfer) Projeleri
1. Camili Biyosfer Rezervi Yöresel Ürünler Sertifikasyon Projesi (2009-2011,
Borçka-Artvin)
2. Sürdürülebilir Kalkınma İçin Eğitim Alanı Olarak Camili Biyosfer Rezervi
Projesi (2013 – 2014)
Download

Dr. MAHİR KÜÇÜK