HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI
TOPLUM İÇİN BİLGİLENDİRME DİZİSİ-41
4 ŞUBAT DÜNYA KANSER GÜNÜ NEDENİYLE…
Günümüzde kanser, önde gelen ölüm nedenleri arasındadır. İnsan vücudunu etkileyebilen
100’den fazla kanser olduğu bilinmektedir.1 Kanserlerin %70’i orta ve düşük gelir düzeyine sahip
olan ülkelerde görülmektedir. 2 Dünyada, erkekler arasında en sık ölüme neden olan ilk beş
kanser tipi sırasıyla; akciğer, mide, karaciğer, kalın barsak (kolorektal) ve yemek borusu
(özefagus)3 kanseridir. Kadınlar arasında en çok ölüme neden olan ilk beş kanser türü ise meme,
akciğer, mide, kalın barsak (kolorektal) ve rahim ağzı (servikal) kanseridir.4
Dünyada her yıl 8,2 milyon kişi kanser nedeniyle yaşamını kaybetmektedir ve bu ölümlerin
yaklaşık yarısı (4 milyon) erken ölüm olarak kabul edilen 30-69 yaşlarında meydana gelmektedir.5
Kanserlerin %30’undan daha fazlası sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları ya da Hepatit B ve HPV
aşısı ile ÖNLENEBİLİR. Kansere yakalanma önlenemediğinde de hastalığın erken tanısı,
dolayısıyla da erken müdahalesi söz konusudur.6
Dünyada her yıl 4 Şubat günü kanser hastalığının farkındalığına, hastalıktan korunmaya, erken
tanı olanaklarına dikkat çekmek için çeşitli etkinlikler yapılmaktadır. Bu gün, kanser hastalığı
açısından bir SAVUNUCULUK GÜNÜdür. Bu yıl (2015), 4 Şubat Dünya Kanser Günü ana
konusu ERKEN TANInın önemi olmuştur ve iki temel hedef belirlenmiştir:7
1. Toplum tabanlı tarama programlarının bütün dünyada uygulanabilir olmasının sağlanması,
kanserin erken tanınması için bilinmesi gereken belirti ve bulguların toplum ve profesyonel
meslek grupları arasında farkındalığının artırılması
2. Özellikle orta ve düşük gelir düzeyine sahip ülkelerde kanserle ilgili olan bütün sağlık
meslek gruplarında eğitim olanaklarının artırılması
Yukarıdaki genel hedefler de dikkate alındığında aşağıdaki dört öneri dikkate alınmalıdır:8
1.
2.
3.
4.
Sağlıklı yaşam tarzının benimsenmesi
Erken tanı olanaklarının mevcudiyeti ve bu hizmetlerden yararlanmanın sağlanması
Herkesin tedavi olanaklarından yararlanmasının sağlanması
Yaşam kalitesinin en üst düzeyde tutulması için gerekenlerin yapılması
1
[Internet] http://www.who.int/features/factfiles/cancer/facts/en/. Erişim:1.2.2015.
[Internet] http://www.who.int/features/factfiles/cancer/facts/en/index2.html. Erişim:1.2.2015.
3 [Internet] http://www.who.int/features/factfiles/cancer/facts/en/index3.html. Erişim:1.2.2015.
4 [Internet] http://www.who.int/features/factfiles/cancer/facts/en/index4.html. Erişim:1.2.2015.
5 [Internet] http://www.worldcancerday.org/sites/wcd/files/atoms/files/UICC_OnePager_WCD_FA_screen.pdf. Erişim:1.2.2015.
6 [Internet] http://www.who.int/features/factfiles/cancer/en/. Erişim:1.2.2015.
7 [Internet] http://www.worldcancerday.org/early-detection. Erişim:1.2.2015.
8 [Internet] http://www.worldcancerday.org/about-world-cancer-day-2015. Erişim:1.2.2015.
2
Bu dokuman Dr. Dilek Aslan tarafından 1.2.2015 tarihinde hazırlanmıştır.
Bu bilgilendirme notunun aşağıda belirtilen şekilde kaynak gösterilmek şartıyla yazılı, elektronik, vb ortamlarda kullanılması önerilmektedir:
Aslan D. 4 Şubat Dünya Kanser Günü Nedeniyle. HÜTF Halk Sağlığı AD Toplum İçin Bilgilendirme Serisi- [Internet] http://www.halksagligi.hacettepe.edu.tr/.
Erişim:4.2.2015.
Download

4 şubat dünya kanser günü nedeniyle…