OKAN KOLEJİ OKAN KOLEJİ
ONU
S
A
T
F
HA
ARI
OKULL
K
E
YETENİRME
GELİŞT
SLARI
KUR
6526
444 OKAN
SONU
A
T
F
A
H
ARI
L
L
U
K
O
K
E
YETENİRME
GELİŞTLARI
KURS
ANAOKULU:
5-6 Yaş Grubu
Program Toplam süresi 20 saat olup 20 hafta devam edecektir. Bir ders saati 60 dakikadır.
Kayıt Başvuru: Okan Koleji Mali İşler birimi 0216 6771830, [email protected]
Danışma : Burak Büyükkarhan- Uygulamalı dersler bölüm başkanı
Telefon : 0.216.6771830, [email protected]
Program saatlerinde öğrenci ve grup sayısına göre değişikler olabilecektir.
Yüzme ve Cimnastik en az 8 öğrencinin katılımı ile açılacaktır.
11:30-12:30
C MNAST K
11:00-12:00
Kasım : 8-22
Aralık : 6-13-20-27
Ocak : 3-10-17
Şubat : 14-21-28
Mart : 7-14-21-28
Nisan : 11-18-25
Mayıs : 9
YÜZME
(B LEN GURUP)
Program günleri
10:00-11:00
Cimnastik
Yüzme
YÜZME
(KOLLUKLU GURUP)
Branşlar
KOLEJ KAMPÜSÜ
: Anaokulu (5-6 yaş grubu)
: 08 Kasım 2014-9 Mayıs 2015
: Cumartesi
: 10.00-14.15
ÜN VERS TE KAMPÜSÜ
Yaş Gurubu
Program Dönemi
Program Günü
Program Saati
YETENEK GEL T RME HAFTALIK DERS PROGRAMI
Okan Koleji olarak öğrencilerimizin bilim-sanat temelinde, akademik, sosyal, kültürel,
sportif ve entelektüel gelişimlerini sağlamak için zengin içerikli güçlü programlar
uygulamaktayız. Amacımız 21. yüzyılın yani geleceğin girişimci, özgüvenli entelektüel, kendini
gerçekleştirmiş bireylerini yetiştirmektir. Bu amacımıza yönelik zengin içerikli güçlü bir akademik programın yanında “Yetenek Geliştirme” programını da uygulamaktayız. Program,
öğrencilerimizin doğasında olan, sanatsal, sportif, kişisel yeteneklerinin önce farkındalığına
daha sonra da gelişimine ortam ve fırsatlar sunmaktadır. Bu fırsatları çoğaltmak için
2014/2015 eğitim ve öğretim yılından itibaren öğrencilerimizin kendilerini haftasonları da
yetenekleri doğrultusunda geliştirmeleri amacıyla “Hafta Sonu Yetenek Geliştirme Kursları”nı
başlatıyoruz. Kurslar ile ilgili açıklamalar aşağıdaki gibidir.
OKAN KOLEJİ OKAN KOLEJİ
ONU
S
A
T
F
HA
ARI
OKULL
EK
N
E
T
E
Y
E
M
R
İ
T
GELİŞ
I
AR
KURSL
6526
444 OKAN
SONU
A
T
F
A
H
ARI
OKULL
K
E
N
E
T
YE
ME
R
İ
T
Ş
İ
GEL
RI
A
KURSL
SINIF
SINIF SEVİYESİ
SEVİYESİ ::
Tüm
Tüm sınıf
sınıf seviyeleri(1-11.sınıflar)
seviyeleri(1-11.sınıflar)
Okan Koleji olarak öğrencilerimizin bilim-sanat temelinde, akademik, sosyal, kültürel, sportif
ve entelektüel gelişimlerini sağlamak için zengin içerikli güçlü programlar uygulamaktayız. Amacımız
21. yüzyılın yani geleceğin girişimci, özgüvenli entelektüel, kendini gerçekleştirmiş bireylerini
yetiştirmektir. Bu amacımıza yönelik zengin içerikli güçlü bir akademik programın yanında “Yetenek
Geliştirme” programını da uygulamaktayız. Program, öğrencilerimizin doğasında olan, sanatsal, sportif,
kişisel yeteneklerinin önce farkındalığına daha sonra da gelişimine ortam ve fırsatlar sunmaktadır. Bu
fırsatları çoğaltmak için 2014/2015 eğitim ve öğretim yılından itibaren öğrencilerimizin kendilerini
haftasonları da yetenekleri doğrultusunda geliştirmeleri amacıyla “Hafta Sonu Yetenek Geliştirme
Kursları”nı başlatıyoruz. Kurslar ile ilgili açıklamalar aşağıdaki gibidir.
: Tüm sınıf seviyeleri (1-11.sınıflar)
: 08 Kasım 2014-9 Mayıs 2015
: Cumartesi
: 10.00-14.15
Branşlar
Keman
Pİyano
Klasik Gitar
Elektro Gitar
Basketbol
Voleybol
Cimnastik
Yüzme
Görsel Sanatlar(Resim)
Program günleri
Kasım : 8-22
Aralık : 6-13-20-27
Ocak : 3-10-17
Şubat : 14-21-28
Mart : 7-14-21-28
Nisan : 11-18-25
Mayıs : 9
Program Toplam süresi 20 saat olup 20 hafta devam edecektir. Bir ders saati 60 dakikadır.
Kayıt Başvuru: Okan Koleji Mali İşler birimi 0216 6771830, [email protected]
Danışma : Burak Büyükkarhan- Uygulamalı dersler bölüm başkanı
Telefon : 0.216.6771830, [email protected]
Program saatlerinde öğrenci ve grup sayısına göre değişikler olabilecektir.
Keman, gitar, piyano kursları en az 2 öğrenci katılımı ile açılacaktır. Gitar ve keman tercih edenler
kendi enstrümanını kullanacaktır.
Görsel sanatlar, yüzme, basketbol, voleybol, cimnastik en az 8 öğrencinin katılımı ile açılacaktır.
C
Sınıf Seviyesi
Program Dönemi
Program Günü
Program Saati
Download

_web_anaokulu_yetenek gelistirme_kurs_foy