EYÜBOĞLU EĞİTİM KURUMLARI
KEMERBURGAZ İLKOKULU
2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KULÜPLERİ
2., 3.ve 4. SINIFLAR
601-Basketbol/Basketball
Kategori: Spor
Basketbol Kulübü; 2., 3. ve 4. sınıf seviyelerinde 20 kız/erkek öğrenciye açıktır.
Çalışmalar hava şartlarına göre okulumuzun açık ya da kapalı basketbol sahalarında yapılır. Çalışmalar sonucunda
öğrenciler kulüp öğretmenleri tarafından yeteneği göz önünde bulundurularak okul takımlarına yönlendirilir.
Mazeretsiz olarak malzemesini getirmeyen öğrencilere ilgili müdür yardımcıları tarafından çeşitli ödevler verilir. Bir
dönem içinde üç kez malzemesini mazeretsiz olarak getirmeyen öğrenciler kulüp rehber öğretmeni tarafından okul
müdürlüğüne bildirilir.
Kulüp Katılım Kriterleri
• Basketbola ilgi duymak ve sevmek,
• Basketbolun bir takım sporu olduğunu bilmek ve işbirliği içinde çalışmaya açık olmak.
602-Binicilik /Horse Riding
Kategori: Spor
Binicilik Kulübü’ne 2., 3. ve 4. sınıf seviyelerinden 12 kız/erkek öğrenci kabul edilir.
Bu kulübe katılacak öğrencilerden veli muvafakatnamesi alınır. Kemer Golf & Country Kulübü’nde yapılan çalışmalara
ulaşım, okul servisiyle ve ücretsiz olarak sağlanır. Kulüp çalışması kapsamında öğrenciler 15 dakika iletişim amaçlı at
bakımı yapar, 30 dakika at (pony) binerler. Ayrıca öğrencilerin güvenlik nedeniyle tok (özel binici başlığı) ve çizme
almaları gerekir. Binicilik Kulübü çalışması ücretlidir. At kiralama ve binicilik öğretmeni ücreti 2014-2015 öğretim yılı
için 1450 TL.-‘dir. Ücret 4 eşit taksitte fatura karşılığı Kemer Golf & Country Kulübü’ne ödenir.
Mazeretsiz olarak malzemesini getirmeyen öğrencilere ilgili müdür yardımcıları tarafından çeşitli ödevler verilir. Bir
dönem içinde üç kez malzemesini mazeretsiz olarak getirmeyen öğrenciler kulüp rehber öğretmeni tarafından okul
müdürlüğüne bildirilir.
603-Cimnastik -Dans/Gymnastics-Dance
Kategori: Gösteri Sanatları
Kulüpte; 2. sınıf seviyesinden 16 kız/ erkek öğrenci dans öğretmeni rehberliğinde çalışır.
Öğrenciler yıl içinde çalışmış oldukları cimnastik grubu ile yıl sonu etkinlikleri ve yıl içinde bazı aktivitelerde görev alır.
Mazeretsiz olarak malzemesini getirmeyen öğrencilere ilgili müdür yardımcıları tarafından çeşitli ödevler verilir. Bir
dönem içinde üç kez malzemesini mazeretsiz olarak getirmeyen öğrenciler kulüp rehber öğretmeni tarafından okul
müdürlüğüne bildirilir.
Kulüp Katılım Kriterleri
 Dansı sevmesi ve ritim duygusunun gelişmiş olması,
 Sahne korkusu bulunmaması,
 Vücut yapısının dans etmeye uygun olması,
 Hareket koordinasyonunun gelişmiş olması.
604-Dünya Dansları/World Dances
Kategori: Gösteri Sanatları
Kulüpte; 2. ve 3. sınıf seviyelerinde 16 kız/ erkek öğrenci dans öğretmeni rehberliğinde çalışır.
Öğrenciler yıl içinde çalışmış oldukları dans grubu ile yıl sonu etkinlikleri ve yıl içinde bazı aktivitelerde görev alır.
Mazeretsiz olarak malzemesini getirmeyen öğrencilere ilgili müdür yardımcıları tarafından çeşitli ödevler verilir. Bir
dönem içinde üç kez malzemesini mazeretsiz olarak getirmeyen öğrenciler kulüp rehber öğretmeni tarafından okul
müdürlüğüne bildirilir.
Kulüp Katılım Kriterleri
 Dansı sevmek ve ritim duygusu gelişmiş olmak,
 Sahne korkusu bulunmamak,
 Vücut yapısı dans etmeye elverişli ve hareket koordinasyonu gelişmiş olmak.
605-Modern Dans/Modern Dance
Dans öğretmenimiz rehberliğinde çalışan bu kulübe; 3. ve 4. sınıf seviyelerinde 16 kız/erkek öğrenci alınır.
Öğrenciler yıl içinde çalışmış oldukları dans grubu ile yıl sonu etkinlikleri ve yıl içinde bazı aktivitelerde görev alır.
Mazeretsiz olarak malzemesini getirmeyen öğrencilere ilgili müdür yardımcıları tarafından çeşitli ödevler verilir. Bir
dönem içinde üç kez malzemesini mazeretsiz olarak getirmeyen öğrenciler kulüp rehber öğretmeni tarafından okul
müdürlüğüne bildirilir.
Kulüp Katılım Kriterleri
 Dansı sevmek ve ritim duygusu gelişmiş olmak,
 Sahne korkusu bulunmamak,
 Vücut yapısı dans etmeye elverişli ve hareket koordinasyonu gelişmiş olmak.
606-Eskrim/Fencing
Kategori: Spor
Eskrim Kulübüne; 2., 3. ve 4. sınıf seviyelerinden 12 kız/erkek öğrenci alınır.
Çalışmalar, eskrim sahasında yapılır. Ayrıca isteyen öğrenciler lisans alarak Eyüboğlu Gençlik ve Spor Kulübü
takımında yer alabilir. Öğrencilerin kullanacağı malzemeler okul tarafından sağlanır. Mazeretsiz olarak malzemesini
getirmeyen öğrencilere ilgili müdür yardımcıları tarafından çeşitli ödevler verilir. Bir dönem içinde üçkez malzemesini
mazeretsiz olarak getirmeyen öğrenciler kulüp rehber öğretmeni tarafından okul müdürlüğüne bildirilir.
607-Halk Oyunları/Folk Dances
Kategori: Gösteri Sanatları
Uzman çalıştırıcı denetiminde faaliyetlerini sürdüren Halk Oyunları Kulübü’nde, 2. 3.ve 4. sınıf seviyelerinde 20
kız/erkek öğrenci çalışır.
Oluşturulan ekipler, yıl sonu etkinlikleri ve yıl içinde bazı aktivitelerde görev alır. Geçmiş yıllarda halk oyunları
oynayan öğrencilerin yanı sıra kulübe yeni katılacak öğrenciler, uzman çalıştırıcılar tarafından belirlenir. Mazeretsiz
olarak malzemesini getirmeyen öğrencilere ilgili müdür yardımcıları tarafından çeşitli ödevler verilir. Bir dönem içinde
üç kez malzemesini mazeretsiz olarak getirmeyen öğrenciler kulüp rehber öğretmeni tarafından okul müdürlüğüne
bildirilir.
Kulüp Katılım Kriterleri
 Halk oyunlarını sevmek ve ritim duygusu gelişmiş olmak.
608-Satranç Kulübü/Chess
Kategori: Spor
Satranç Kulübü; 2., 3. ve 4. sınıf seviyelerinden sınıf seviyelerinde 14 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Satranç Kulübü, satrancın sanatsal yanını ön plana çıkararak öğrencinin iyiye, güzele ve doğruya yönelmesini, sanat ve
sanatçıya saygı duymasını, düşünce disiplininin gelişmesine yardımcı olmayı ve girecekleri toplumda dengeli, örnek
kişiler olarak yer almalarını sağlamayı amaçlar. Satranç Kulübü’ne katılmak için çok iyi seviyede satranç bilgisi
aranmaz. Satranç malzemeleri okul tarafından karşılanır.
Kulüp Katılım Kriterleri
 Satranç sporuna karşı ilgili olmak,
 Okul takımında yer alarak satranç turnuvalarında okulumuzu temsil etmek ve başarılı olmayı hedeflemek,
 Okul çıkışlarında belirlenecek ek çalışmalara katılmak.
609-Yüzme/Swimming
Kategori: Spor
Çalışmalarını okulumuzdaki kapalı yüzme havuzunda sürdüren kulüpte; 2., 3.ve 4. sınıf seviyelerinde 20 kız/erkek
öğrenci çalışır.
Yüzme bilen ve yüzmeyi seven öğrencilerimiz bu kulübü seçebilir. Çalışmalar sonucunda öğrenciler kulüp
öğretmenleri tarafından yeteneği göz önünde bulundurularak okul takımlarına yönlendirilir. Mazeretsiz olarak
malzemesini getirmeyen öğrencilere ilgili müdür yardımcıları tarafından çeşitli ödevler verilir. Bir dönem içinde üç kez
malzemesini mazeretsiz olarak getirmeyen öğrenciler kulüp rehber öğretmeni tarafından okul müdürlüğüne bildirilir.
610-Resim ve El Sanatları Kulübü/Art&Handcraft
Kategori: Görsel Sanatları
Resim ve El Sanatları kulübüne; 2., 3. ve 4. sınıf seviyelerinden 12 kız/erkek öğrenci alınır.
Kulübün Amacı
 Öğrencilerin el becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirmek,
 Boya ve çeşitli malzemeleri kullanarak iki ve üç boyutlu tasarım yapabilmelerini sağlamak,
 Sanata karşı daha duyarlı bireyler olmalarını sağlamak.
Kulüp Katılım Kriterleri
 Kulübe; yaratıcı, istekli, sorumluluk duygusu gelişmiş, çalışmanın gerekliliklerini yerine getirebilecek, gereken
malzemeler konusunda özen gösteren öğrenciler katılırlar.
Uygulamalar
Kulüp çalışmalarımız iki ve üç boyutlu uygulamalardan oluşur. Bu çalışmaların öncesinde “Elimizdeki malzemelerden
neler yapabiliriz? Hangi malzemeleri bir arada kullanarak çalışmalarımızı görsel olarak zenginleştirebiliriz?” gibi
konular üzerinde konuşularak kulüpteki öğrencilerin fikirleri alınır. Çalışmalarda kullanılan malzemeler öğrenciler
tarafından temin edilir.
Kulüp Kuralları
Bu kulüpte yapılan çalışmalar öğrencilerin getirdikleri malzemelerle gerçekleştirildiğinden, seçen öğrenciler bu
konuda sorumluluk duymalıdır. Yapılan çalışmalar yıl sonunda sergileneceğinden, çalışmalar mutlaka bitirilerek
sergilenmeye hazır olarak bırakılmalıdır.
611-Keman Kulübü/Violin
Kategori: Gösteri Sanatları
Keman kulübüne; 2., 3. ve 4. sınıf seviyelerinden 6 kız/erkek öğrenci alınır.
Yaylı çalgı eğitimi almaya istekli ve yetenekli öğrencilerden seçilerek oluşturulan Keman Kulübü, temel eğitimin yanı
sıra okul dışı zamanlarında keman çalan ve belli bir seviyeye ulaşmış öğrencilerin de katılabileceği bir kulüptür. Kulüp
çalışmalarına, keman çalmaya elverişli fizik yapısına ve iyi bir müzik kulağına sahip olan öğrencilerimiz katılabilir.
Keman çalmak hem yetenek hem de sabır işidir. Öğrenciler, kulüpte aldıkları temel bilgiler sayesinde okul içi ve okul
dışı gösterilerde görev alarak ürünlerini sergiler.
Kulübün Amacı
 Öğrencilerin müziğe karşı ilgi ve isteklerini keman enstrümanını kullanarak artırabilmek,
kemanı sevdirmek, çalmasını sağlamak,
 Enstrüman yolu ile müziği analiz eden, dinleyen ve doğru teknikle yorumlayan öğrenciler yetiştirmek.
Kulüp Katılım Kriterleri
 Keman çalmaya elverişli fizik yapısına sahip olmak,
 İyi bir müzik kulağına sahip olmak,
 Ritimsel belleği geliştirilebilir olmak,
 Çalgı çalma becerisi geliştirilebilir olmak.
Kulüp Kuralları
 Enstrümanlar öğrenciler tarafından temin edilir.
 Materyallerin eksiksiz ve düzenli olarak getirilmesi gerekir.
 Çalgıyı temiz kullanmak önemlidir.
 Düzenli çalışmaya istekli olunmalıdır. Bu kulübe katılan öğrencilerin her gün düzenli
olarak yaklaşık bir saat keman çalışması gerekmektedir.
 Gösteri öncesinde yapılacak olan hafta sonu veya okul sonrası çalışmalara katılma konusunda özverili olmak
gerekir.
 Sonuç odaklı olması bakımından bu kulübü seçen öğrencilerimiz, her yıl düzenli olarak Keman Kulübü’ne
devam etmeye istekli olmalıdır.
Uygulamalar
 Yıl boyunca yapılan çalışmalar çeşitli etkinliklerde sahnelenir.
 Kulüp öğrencileri, yıl sonu gösterisi hazırlıkları ya da okul dışında yapılacak yarışmalara
 hazırlık dönemlerinde okul çıkışında ve hafta sonlarında provalara katılır.
 Öğrenciler hafta sonunda yapılacak provalara kendi ulaşımlarını kendi imkanlarıyla sağlar.
 Gösterilerde kullanılacak kostüm ve aksesuarların kiralama veya satın alma bedelleri öğrenciler tarafından
karşılanır.
Çalışmaların değerlendirilmesi
Yapılan çalışmalar ders öğretmeni tarafından her hafta düzenli olarak kontrol edilir.
Değerlendirme Aşamasında Dikkat Edilen Kurallar
 Kemanın tekniğine uygun çalması,
 Seslerin doğru, temiz çalınması,
 Notaları adları ve süreleri ile doğru okuyup, çalabilmesi,
 Toplu halde hareket edebilmesi, çalarken grup içerisindeki diğer arkadaşlarını takip edebilmesi.
612-Yan Flüt Kulübü/Flute
Kategori: Gösteri Sanatları
Yan Flüt Kulübüne; 3. ve 4. sınıf seviyelerinden 6 kız/erkek öğrenci alınır.
Üflemeli çalgı eğitimi almaya istekli ve yetenekli öğrencilerden seçilerek oluşturulan Flüt Kulübü çalışmalarına, flüt
çalmaya elverişli fizik yapısına ve iyi bir müzik kulağına sahip olan öğrencilerimiz katılabilir. Flüt çalmak hem yetenek
hem de sabır işidir. Öğrenciler, kulüpte aldıkları temel bilgiler sayesinde okul içi ve okul dışı gösterilerde görev alarak
ürünlerini sergiler.
Kulübün Amacı
 Öğrencilerin müziğe karşı ilgi ve isteklerini flüt eğitimi alarak artırabilmek, enstrümanı sevdirmek ve
çalabilmesini sağlamak,
 Enstrüman yolu ile müziği analiz eden, dinleyen ve doğru teknikle yorumlayan öğrenciler yetiştirmek.
Kulüp Katılım Kriterleri
 Flüt çalmaya elverişli fizik yapısına sahip olmak,
 İyi bir müzik kulağına sahip olmak,
 Ritimsel belleği geliştirilebilir olmak,
 Çalgı çalma becerisi geliştirilebilir olmak.
Kulüp Kuralları
 Enstrümanlar öğrenciler tarafından temin edilir.





Materyallerin eksiksiz ve düzenli olarak getirilmesi gerekir.
Çalgıyı temiz kullanmak önemlidir.
Düzenli çalışmaya istekli olunmalıdır. Bu kulübe katılan öğrencilerin her gün düzenli olarak yaklaşık bir saat
nefes çalışması yapması gerekmektedir.
Gösteri öncesinde yapılacak olan hafta sonu veya okul sonrası çalışmalara katılma konusunda özverili olmak
gerekir.
Sonuç odaklı olması bakımından bu kulübü seçen öğrencilerimiz, her yıl düzenli olarak Flüt Kulübü’ne devam
etmeye istekli olmalıdır.
Uygulamalar
 Yıl boyunca yapılan çalışmalar çeşitli etkinliklerde sahnelenir.
 Kulüp öğrencileri, yılsonu gösterisi hazırlıkları ya da okul dışında yapılacak yarışmalara hazırlık dönemlerinde
okul çıkışında ve hafta sonlarında provalara katılır.
 Öğrenciler hafta sonunda yapılacak provalara kendi ulaşımlarını kendi imkânlarıyla sağlar.
 Gösterilerde kullanılacak kostüm ve aksesuarların kiralama veya satın alma bedelleri öğrenciler tarafından
karşılanır.
Çalışmaların değerlendirilmesi
 Yapılan çalışmalar ders öğretmeni tarafından her hafta düzenli olarak kontrol edilir.
Değerlendirme aşamasında dikkat edilen kurallar
 Enstrümanını tekniğine uygun çalması,
 Doğru nefes kullanımı, temiz çalınması,
 Notaları adları ve süreleri ile doğru okuyup, çalabilmesi,
 Toplu halde hareket edebilmesi, çalarken grup içerisindeki diğer arkadaşlarını takip edebilmesi.
613-English For Fun/Eğlenceli İngilizce
Kategori: Hobi-Yaratıcılık
2. ve 3. sınıf seviyelerinde 12 kız/erkek öğrencilerden oluşur.
Kulüp çalışmalarında İngilizce oyunlar ve filmler yoluyla İngilizce programına destek verilir. Yapılan çalışmalarda
özellikle öğrencilerin yıl içinde öğrendikleri İngilizce sözcükler ve kalıplar dikkate alınır. Öğrenciler, kurallarını kendi
belirledikleri oyunlar yaratır ve bu oyunları dönüşümlü olarak oynar. Gruplar halinde kısa skeçler yazıp dramatize
ederler. Öğretmen denetiminde sorularını kendilerinin hazırladığı gruplar arası bilgi yarışmaları düzenlerler. Ayrıca 23 haftada bir İngilizce (alt yazısız) film izlerler. Ardından izledikleri filmle ilgili poster, maske vb. materyaller
hazırlayarak filmdeki karakterler, olaylar ve ilginç sahneler hakkında fikirlerini paylaşıp tartışırlar.
Kulüp Katılım Kriterleri
 İngilizce konuşma ve yazma çalışmalarına istekli olmak
614-İngilizce Drama Kulübü/Drama in English
Kategori: Gösteri Sanatları
Kulüpte; 2.ve 3. sınıf seviyelerinde 10 kız erkek öğrenci yer alır.
İngilizce Drama Kulübünde gerçekleştirilen çalışmalarla öğrencilerin, oyunculuk yeteneklerini ve İngilizcelerini
geliştirmeleri amaçlanır. Hazırlanan oyun, yılsonunda diğer öğrencilere ve velilere sergilenir. Kostüm giderleri,
öğrenciler tarafından karşılanır.
Kulüp Katılım Kriterleri
 Tiyatro sanatına istekli olmak,
 Yeterli İngilizce seviyesine sahip olmak,
 Düzgün konuşma becerisi,
 Hafta sonu ve okul sonrası çalışmalar konusunda özverili ve istekli olmak,
 Deplasman ya da turnuvaya gitmeyi gerektirecek hiçbir spor aktivitesinde veya okul takımında yer almamak.
615-English For Fun/Eğlenceli İngilizce
Kategori: Hobi-Yaratıcılık
4. sınıf seviyelerinde 12 kız/erkek öğrencilerden oluşur.
Kulüp çalışmalarında İngilizce oyunlar ve filmler yoluyla İngilizce programına destek verilir. Yapılan çalışmalarda
özellikle öğrencilerin yıl içinde öğrendikleri İngilizce sözcükler ve kalıplar dikkate alınır. Öğrenciler, kurallarını kendi
belirledikleri oyunlar yaratır ve bu oyunları dönüşümlü olarak oynar. Gruplar halinde kısa skeçler yazıp dramatize
ederler. Öğretmen denetiminde sorularını kendilerinin hazırladığı gruplar arası bilgi yarışmaları düzenlerler. Ayrıca 23 haftada bir İngilizce (alt yazısız) film izlerler. Ardından izledikleri filmle ilgili poster, maske vb. materyaller
hazırlayarak filmdeki karakterler, olaylar ve ilginç sahneler hakkında fikirlerini paylaşıp tartışırlar.
616-İngilizce Drama Kulübü/Drama in English
Kategori: Gösteri Sanatları
4.sınıf seviyelerinde 10 kız /erkek öğrenciden oluşur.
Kulüpte öğrenciler, oyunculuk yeteneklerini ve İngilizcelerini geliştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürür. Hazırlanan
oyun, yıl sonunda diğer öğrencilere sergilenir. Öğrenciler hazırladıkları oyunlarla, yarışma ve festivallerde okulumuzu
temsil eder. Kostüm giderleri, öğrenciler tarafından karşılanır.
Kulüp Katılım Kriterleri
 Tiyatro sanatına istekli olmak,
 Yeterli İngilizce seviyesine sahip olmak,
 Düzgün konuşma özelliğini taşımak,
 Hafta sonu ve okul sonrası çalışmalar konusunda özverili ve istekli olmak,
 Deplasman ya da turnuvaya gitmeyi gerektirecek hiçbir spor aktivitesinde veya okul takımında yer
almamak.
617-International Cooking/Uluslararası Yemek Kulübü
Kategori: Hobi-Yaratıcılık
4. sınıf seviyelerinde 10 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Kulüpte değişik kültürlere ait yemekler araştırılır ve pişirilir. Kulübün amacı; vizyon ve misyonumuzda yer alan
‘kültürler ve uluslararası bilinç’ anlayışını kazanmalarında öğrencilerimize destek olmaktır. Öğrenciler farklı
kültürlerdeki yemek alışkanlıkları ve yemek kültürleri konusunda bilinçlenir ve değişik uygulamalarda bulunur. Kulüp
çalışmasında kullanılacak malzemeler öğrenciler tarafından getirilir.
618-Yaratıcılık Kulübü/Destination ImagiNation (DI)
Kategori: Fen ve Sosyal Bilimler-Araştırma-Yaratıcılık-Drama
Kulüp; 4. sınıf seviyesinden en az 5 ve en fazla 7 öğrenciden oluşur.
Destination Imagination (DI), dünyanın en büyük yaratıcılık ve problem çözme becerisi kazandırmayı hedefleyen
organizasyonudur. DI çalışmaları, okulumuzda kulüp çalışmaları içinde yer almaktadır. Kulübün amacı; yaratıcılık,
eleştirel düşünme, takım içinde çalışabilme, zamanı en iyi şekilde kullanma ve problem çözme becerileri kazandırmak,
anlık yarışmalar sayesinde takım elemanlarına hızlı düşünmeyi, karar vermeyi ve kararını uygulamayı öğretmek ve
kazandığı tüm becerileri günlük hayatlarında uygulayabilmelerini sağlamaktır.
Kulüp Katılım Kriterleri
 Üretmekten, denemekten ve ürün çıkarmaktan zevk almak,
 Yaratıcılığını her alanda kullanabilmek,
 Drama ve dans etme yeteneğine sahip olmak,
 Keşfetmek, araştırmak ve gözlem yapmaktan zevk almak,
 Özellikle Türkçe, İngilizce, matematik, fen bilimleri derslerinde başarılı olmak,



Grup çalışmasına yatkın olmak,
Deplasman ya da turnuvaya gitmeyi gerektirecek hiçbir spor aktivitesinde veya okul takımında yer almamak,
Gerçekleşebilecek yurt dışı organizasyonlara mazeretsiz katılabilmek.
Kulüp Kuralları
 Görev verildiği takdirde provalara ve gerektiği zaman okul sonrası çalışmalara mutlaka katılmak
gerekmektedir.
 Kulüp çalışmaları sırasında yapılması istenilen tüm aktiviteler ciddi bir şekilde takip edilmeli ve katılımcı
olunmalıdır.
 Uluslararası platformda belirlenen yarışma metinlerini dikkatlice okuyup yorumlamalı ve gerekli araştırmalar
yapılmalıdır.
 Kulübün amacı doğrultusunda çalışmalarda üretken ve yaratıcı olmak; ayrıca takım çalışması kurallarına ciddi
şekilde uymak gerekmektedir.
Uygulamalar
• Okulumuzu, bölgesel, ulusal ve uluslararası yarışmalarda temsil etmek
Önemli Not: DI Ulusal Finallerinde başarılı olunduğu takdirde, takım Türkiye’yi temsil etmek üzere Amerika Birleşik
Devletleri’nde yapılacak olan DI Dünya Finallerine katılmaya hak kazanacaktır. Bu durumda yarışmanın tüm masrafları
öğrenci velileri tarafından karşılanacaktır.
619-Lego Robotlar/Lego Robots
Kategori: Matematik ve Fen-Araştırma-Yaratıcılık-Drama-Teknik
Kulüp; 3. ve 4. sınıf seviyelerinden olmak üzere en fazla 9 öğrenciden oluşur.
Bu kulübün amacı, toplumsal konulara duyarlı, özgüven sahibi, takım halinde çalışabilen, çözüm odaklı, yaratıcı, farklı
tasarımlar üretebilen gençler yetişmesini sağlamaktır. Bu kulüpte öğrenciler, bir taraftan her yıl yeniden belirlenen
toplumsal bir soruna çözüm üretecekler, diğer taraftan lego parçalarıyla “tasarladıkları ve programladıkları
robotlarla” konuyla ilgili istenen görevleri yerine getirmeye çalışacaklardır.
Yaptıkları projeyi ve robotlarını sunmak için mart ayında gerçekleşen Bilim Kahramanları Buluşuyor/FLL Türkiye
turnuvalarına katılacaklardır.
Kulüp Katılım Kriterleri
 Lego parçalarıyla görevler inşa edebilmek,
 NXT ve Evo 3.0 robot kullanımına ve programlamasına ilgi duymak,
 Toplumsal sorunlara duyarlı olmak ve çözümleri için yaratıcı fikirler üretmek.
Kulüp Kuralları
 Kulübün araç ve gereçlerine zarar verebilecek davranışlardan kaçınılır.
 Kulübe katılan öğrenciler bir takım halinde hareket etmelidir.
 Koçların ve danışmanların rehberliğinde, çözüme ulaşmak için gereken tüm çalışmaları öğrenciler kendileri
yapar.
 Öğrenciler arkadaşça rekabet kurallarına uyar.
 Öğrenciler yaptıkları her şeyde duyarlı profesyonellik gösterirler.
Uygulamalar
 Okulumuzu, bölgesel, ulusal ve uluslar arası yarışmalarda temsil etmek
Önemli Not: Kulüp çalışmaları için gerekli olan Lego Eğitim Seti, takım tişörtü ve takım bayrağı gibi malzemelerin alım
ücreti ve yarışmalara katılım ücretleri (ilk kez kulübe katılacak öğrencilerden yıllık 500 TL., kulübe devam edecek
öğrencilerden yıllık 150 TL.) öğrenci velileri tarafından karşılanacaktır. Bilim Kahramanları\FLL Ulusal Finalleri’nde
başarılı olunduğu takdirde, takım Türkiye’yi temsil etmek üzere Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılacak olan Dünya
Finallerine katılmaya hak kazanacaktır. Bu durumda yarışmanın tüm masrafları öğrenci velileri tarafından
karşılanacaktır.
620-Mental Aritmetik/Mental Arithmetic
Kategori: Matematik-Zeka Oyunları
Kulübe; 2. ve 3.sınıf seviyesinde 10 kız/erkek öğrenci alınır.
Mental aritmetik, bellek, konsantrasyon, gözlem, odaklanma ve refleksleri geliştirerek, 4-12 yaş grubu öğrencilere
bilişsel olarak ciddi katkılarda bulunur. Mental aritmetik ile öğrenciler çok basamaklı sayılarla olan işlemleri sadece
akıldan, hızlı ve doğru bir şekilde yapmakla kalmayıp; beyinlerinin sağ ve sol loblarını geliştirmektedirler. Böylelikle
öğrenciler, dil, matematik ve fen derslerinde başarılı oldukları kadar resim, sanat ve müzik gibi yaratıcılık gerektiren
alanlarda da başarılı olarak bütünsel bir başarıya ulaşırlar. Bu kulübün amacı, öğrencilerimizin dikkat ve hafızalarını
geliştirmek, karmaşık görülen hesaplamaları zihinden yapabilme becerisi kazanmalarını sağlamak, hesaplama
becerisinin hızını artırmak, uzun konsantrasyon süresi sağlamak, zihinsel dayanıklılığı artırmaktır.
Kulüp Katılım Kriterleri
 Sayısal işlemlere meraklı olmak,
 Matematiksel oyunlara, kutu ve strateji oyunlarına ilgi duymak.
Kulüp Kuralları
 Kulüp çalışmalarına gelirken tüm materyallerini eksiksiz yanında bulundurmak,
 Kulüp çalışmalarında yapılan çalışmaları düzenli takip etmek,
 Kulüp çalışmaları sonunda verilen egzersiz çalışmalarını , bir dahaki kulüp çalışmasına kadar düzenli tekrar
etmek
Önemli Not: Kulüp çalışmaları için gerekli olan Mental Aritmetik Eğitim seti alım ücreti öğrenci velileri tarafından
karşılanacaktır.
621-Çocuklar İçin Programlama/Programming For Kids
Kategori: Bilgisayar-Teknoloji
Bu kulübe; 2., 3., 4. sınıflar seviyelerinde 10 kız/erkek öğrenci alınır.
Öğrenciler, Çocuklar için Programlama Kulübünde;
 Bilgisayarların gerçek kullanım amaçlarını daha iyi anlarlar.
 Kullandıkları bilgisayarların donanımsal ve yazılımsal yapısını daha iyi kavrarlar.
 Bütün programlama dillerinin ortak bileşenleri olan veri, değişken, döngü, koşul, dallanma ve dizin gibi
kavramları öğrenirler.
 Yazılım geliştirmenin analiz, tasarım, geliştirme ve test gibi basamaklardan oluşan bir problem çözme süreci
olduğunu fark ederler.
Programlama öğrenen öğrenciler; sistematik düşünme, problem çözebilme, olaylar arasındaki ilişkileri görebilme,
yaratıcı düşünebilme gibi beceriler kazanırlar. Bu beceriler küçük yaşta edinilerek geleceğin yetişkinleri olan
öğrencilerimizi daha ayrıcalıklı kılar.
622-Eco Kids Club/Çevre Çocuk Kulübü
Kulübe; 3. ve 4. sınıf seviyesinde 10 öğrenci kabul edilir.
Eko-Okullar Programı kapsamında çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için
uygulanan bir programdır. Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de
ailelerini çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar. Eko Kids Kulübü öğrencileri birbirinden yaratıcı ve
sürdürülebilir projelere imza atar, müfredat programına paralel olarak yürütülen aktivitelerle bir yandan kendileri
bilinçlenirken diğer yandan da okul toplumunu ve yakın çevrelerini bilinçlendirirler.
Kulüp Katılım Kriterleri
 Fen ve teknoloji dersine ilgi duymak,
 Çalışmaya istekli olmak,
 Çevresel konulara duyarlı olmak.
623-Fen ve Teknoloji- Proje Kulübü/Science and Technology Project Club
Kategori: Fen Bilimleri-Araştırma
Kulübe; 4. sınıf seviyesinde10 öğrenci kabul edilir.
Kulüp çalışmaları, bilimsel ve teknolojik gelişmelere karşı merak duygusu geliştirmeyi hedefler. Kulüpte; fen,
teknoloji, toplum ve çevre arasındaki karşılıklı etkileşimler incelenir.
Öğrenciler, araştırma, okuma ve tartışma yöntemleri ile yeni bilgileri yapılandırma becerisini kazanır. Yıl boyunca
öğrendikleri, merak ettikleri veya araştırdıkları konularla ilgili projeler geliştirir, yeni buluşlar yaparlar. Bu proje ve
buluşlarla yıl içerisinde düzenlenen bilim şenliklerine ve sergilere katılırlar. Bu çalışmaları, laboratuvar
öğretmenlerinin rehberliğinde laboratuvarlarda yaparlar.
Kulüp Katılım Kriterleri
 Fen ve teknoloji dersine ilgi duymak,
 Çalışmaya istekli olmak,
 Yeni proje ve buluş fikirlerine sahip olmak.
Download

Kemerburgaz İlkokulu 2., 3. ve 4. Sınıflar