EYÜBOĞLU EĞİTİM KURUMLARI
ÇAMLICA İLKOKULU
2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KULÜPLERİ
2., 3. ve 4. SINIFLAR
101-Basketbol/Basketball
Kategori: Spor
2., 3. ve 4. sınıf seviyelerinde 20 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Çalışmalar hava şartlarına göre okulumuzun açık ya da kapalı basketbol sahalarında yapılır. Çalışmalar sonucunda
öğrenciler kulüp öğretmenleri tarafından yeteneği göz önünde bulundurularak okul takımlarına yönlendirilir.
Mazeretsiz olarak malzemesini getirmeyen öğrencilere ilgili müdür yardımcıları tarafından çeşitli ödevler verilir. Bir
dönem içinde üç kez malzemesini mazeretsiz olarak getirmeyen öğrenciler kulüp rehber öğretmeni tarafından okul
müdürlüğüne bildirilir.
Kulüp Katılım Kriterleri
 Basketbola ilgi duymak ve sevmek,
 Basketbolun bir takım sporu olduğunu bilmek ve işbirliği içinde çalışmaya açık olmak.
102-Cimnastik-Dans/Gymnastics-Dance
Kategori: Gösteri Sanatları
2. sınıf seviyesinde 16 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Öğrenciler yıl içinde çalışmış oldukları cimnastik grubu ile yıl sonu etkinlikleri ve yıl içinde bazı aktivitelerde görev alır.
Mazeretsiz olarak malzemesini getirmeyen öğrencilere ilgili müdür yardımcıları tarafından çeşitli ödevler verilir. Bir
dönem içinde üç kez malzemesini mazeretsiz olarak getirmeyen öğrenciler kulüp rehber öğretmeni tarafından okul
müdürlüğüne bildirilir.
Kulüp Katılım Kriterleri
 Dansı sevmek ve gelişmiş ritim duygusu,
 Sahne korkusunun bulunmaması,
 Vücut yapısının dans etmeye uygun olması,
 Hareket koordinasyonunun gelişmiş olması.
103-Dünya Dansları/World Dances
Kategori: Gösteri Sanatları
3. ve 4. sınıf seviyelerinde 18 kız/ erkek öğrenciden oluşur.
Öğrenciler yıl içinde çalışmış oldukları dans grubu ile yıl sonu etkinlikleri ve yıl içinde bazı aktivitelerde görev alır.
Mazeretsiz olarak malzemesini getirmeyen öğrencilere ilgili müdür yardımcıları tarafından çeşitli ödevler verilir. Bir
dönem içinde üç kez malzemesini mazeretsiz olarak getirmeyen öğrenciler kulüp rehber öğretmeni tarafından okul
müdürlüğüne bildirilir.
Kulüp Katılım Kriterleri
 Dansı sevmek ve gelişmiş ritim duygusu,
 Sahne korkusunun bulunmaması,
 Vücut yapısının dans etmeye uygun olması,
 Hareket koordinasyonunun gelişmiş olması.
104-Eskrim/Fencing
Kategori: Spor
2., 3. ve 4. sınıf seviyelerinde 10 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Çalışmalar, eskrim sahasında yapılır. Ayrıca öğrenciler kulüp öğretmenleri tarafından yeteneği göz önünde
bulundurularak okul ve Eyüboğlu Gençlik ve Spor Kulübü takımına yönlendirilir. Mazeretsiz olarak malzemesini
getirmeyen öğrencilere ilgili müdür yardımcıları tarafından çeşitli ödevler verilir. Bir dönem içinde üç kez malzemesini
mazeretsiz olarak getirmeyen öğrenciler kulüp rehber öğretmeni tarafından okul müdürlüğüne bildirilir.
105-Halk Oyunları/Folk Dances
Kategori: Gösteri Sanatları
2., 3. ve 4. sınıf seviyelerinde 24 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Oluşturulan ekipler, yıl sonu etkinlikleri ve yıl içinde bazı aktivitelerde görev alır. Mazeretsiz olarak malzemesini
getirmeyen öğrencilere ilgili müdür yardımcıları tarafından çeşitli ödevler verilir. Bir dönem içinde üç kez malzemesini
mazeretsiz olarak getirmeyen öğrenciler kulüp rehber öğretmeni tarafından okul müdürlüğüne bildirilir.
Kulüp Katılım Kriterleri
 Halk oyunlarını sevmek ve gelişmiş ritim duygusu.
106-Hentbol/Handball
Kategori: Spor
2., 3. ve 4. sınıf seviyelerinde 20 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Çalışmalar hava şartlarına göre okulumuzun açık ya da kapalı hentbol sahalarında yapılır. Çalışmalar sonucunda
öğrenciler kulüp öğretmenleri tarafından yeteneği göz önünde bulundurularak okul takımlarına yönlendirilir.
Mazeretsiz olarak malzemesini getirmeyen öğrencilere ilgili müdür yardımcıları tarafından çeşitli ödevler verilir. Bir
dönem içinde üç kez malzemesini mazeretsiz olarak getirmeyen öğrenciler kulüp rehber öğretmeni tarafından okul
müdürlüğüne bildirilir.
Kulüp Katılım Kriterleri
 Hentbola ilgi duymak ve sevmek.
107-Step-Aerobik/Step-Aerobik
Kategori: Gösteri Sanatları
3. ve 4. sınıf seviyelerinde 18 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Öğrenciler yıl içinde çalışmış oldukları dans grubu ile yıl sonu etkinliğinde görev alır. Mazeretsiz olarak malzemesini
getirmeyen öğrencilere ilgili müdür yardımcıları tarafından çeşitli ödevler verilir. Bir dönem içinde üç kez malzemesini
mazeretsiz olarak getirmeyen öğrenciler kulüp rehber öğretmeni tarafından okul müdürlüğüne bildirilir.
Kulüp Katılım Kriterleri
 Dansı sevmek ve gelişmiş ritim duygusu,
 Sahne korkusunun bulunmaması,
 Vücut yapısının dans etmeye uygun olması,
 Hareket koordinasyonunun gelişmiş olması.
108-Satranç/Chess
Kategori: Spor
2., 3. ve 4. sınıf seviyelerinde 14 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Satranç Kulübü, satrancın sanatsal yanını ön plana çıkararak; öğrencinin iyiye, güzele ve doğruya yönelmesini, sanat
ve sanatçıya saygı duymasını, düşünce disiplininin gelişmesine yardımcı olmayı ve toplumda dengeli, örnek kişiler
olarak yer almalarını sağlamayı amaçlar. Çalışmalar, Çamlıca İlkokulu Satranç Odası’nda yapılır. Satranç Kulübü’ne
katılmak için, çok iyi seviyede satranç bilgisi aranmaz. Satranç malzemeleri okul tarafından karşılanır.
109-Tenis/Tennis
Kategori: Spor
2., 3. ve 4. sınıf seviyelerinde 12 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Çalışmalar hava şartlarına göre tenis kortunda veya teorik olarak sınıfta yapılır. Mazeretsiz olarak malzemesini
getirmeyen öğrencilere ilgili müdür yardımcıları tarafından çeşitli ödevler verilir. Bir dönem içinde üç kez malzemesini
mazeretsiz olarak getirmeyen öğrenciler kulüp rehber öğretmeni tarafından okul müdürlüğüne bildirilir.
Kulüp Katılım Kriterleri
 Tenis sporunu sevmek ve ilgi duymak.
110-Voleybol/Volleyball
Kategori: Spor
2., 3. ve 4.sınıf seviyelerinde 20 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Çalışmalar hava şartlarına göre okulumuzun açık ya da kapalı voleybol sahalarında yapılır. Çalışmalar sonucunda
öğrenciler kulüp öğretmenleri tarafından yeteneği göz önünde bulundurularak okul takımlarına yönlendirilir.
Mazeretsiz olarak malzemesini getirmeyen öğrencilere ilgili müdür yardımcıları tarafından çeşitli ödevler verilir. Bir
dönem içinde üç kez malzemesini mazeretsiz olarak getirmeyen öğrenciler kulüp rehber öğretmeni tarafından okul
müdürlüğüne bildirilir.
Kulüp Katılım Kriterleri
 Voleybol sporunu sevmek ve ilgi duymak.
111-Yüzme/Swimming
Kategori: Spor
2., 3. ve 4. sınıf seviyelerinde 24 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Çalışmalarını okulumuzdaki kapalı yüzme havuzunda yapılır. Yüzme bilen ve yüzmeyi seven öğrencilerimiz bu kulübü
seçebilir. Çalışmalar sonucunda öğrenciler kulüp öğretmenleri tarafından yeteneği göz önünde bulundurularak okul
takımlarına yönlendirilir. Mazeretsiz olarak malzemesini getirmeyen öğrencilere ilgili müdür yardımcıları tarafından
çeşitli ödevler verilir. Bir dönem içinde üç kez malzemesini mazeretsiz olarak getirmeyen öğrenciler kulüp rehber
öğretmeni tarafından okul müdürlüğüne bildirilir.
112-Resim ve El Sanatları/Art and Handcraft
Kategori: Görsel Sanatlar
2.,3. ve 4. sınıf seviyelerinde 12 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Kulübün Amacı
 Öğrencilerin el becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirmek,
 Boya ve çeşitli malzemeleri kullanarak öğrencilerin iki ve üç boyutlu tasarım yapabilmelerine olanak tanımak,
 Sanata karşı daha duyarlı bireyler olmalarını sağlamak.
Kulüp Katılım Kriterleri
Kulübe; yaratıcı, istekli, sorumluluk duygusu gelişmiş, çalışmanın gerekliliklerini yerine getirebilecek, gereken
malzemeleri getirme konusunda özen gösteren öğrenciler katılır.
Uygulamalar
Kulüp çalışmalarımız iki ve üç boyutlu uygulamalardan oluşur. Bu çalışmaların öncesinde “Elimizdeki malzemelerden
neler yapabiliriz? Hangi malzemeleri bir arada kullanarak çalışmalarımızı görsel olarak zenginleştirebiliriz?” gibi
konular üzerinde konuşularak kulüpteki öğrencilerin fikirleri alınır. Çalışmalarda kullanılan malzemeler öğrenciler
tarafından temin edilir.
Kulüp Kuralları
 Bu kulüpte yapılan çalışmalar öğrencilerin getirdikleri malzemelerle gerçekleştirildiğinden, kulüpteki
öğrenciler bu konuda sorumluluk duymalıdır.
 Yapılan çalışmalar yıl sonunda sergileneceğinden başlanan çalışmalar mutlaka bitirilerek sergilenmeye hazır
olarak bırakılmalıdır.
113-Seramik Kulübü/Ceramics Club
Kategori: Görsel Sanatlar
2., 3. ve 4. sınıf seviyelerinde 12 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Kulübün Amacı
 Öğrencilerin seramik sanatı hakkında bilgi sahibi olmaları,
 Öğrencilerin; Çeşitli hamur ve seramik kili kullanarak belli bir konu ile ilgili üç boyutlu çalışmalar
oluşturabilmeleri.
Kulüp Katılım Kriterleri
 Yaratıcılık,
 Hamurla uğraşmayı sevmek,
 Üç boyutlu formlar oluşturmaktan zevk almak,
 Üretken olmak.
Uygulamalar
Seramik Kulübünde önceden belirlenmiş konulara uygun olarak heykel, büst, rölyef gibi üç boyutlu çalışmalar
oluşturulur. Bu çalışmalar Seramik Kulübü kol öğretmeni başkanlığında yürütülür. Yıl sonu sergisi için çalışmalar
eksiksiz tamamlanır. Okul içi ya da okul dışındaki koşullara uygun yarışmalar kulübe duyurulur ve konuya uygun
olanlar gerçekleştirilir.
Kulüp Kuralları
 Kulüp çalışmaları öğrencilerin getirdikleri malzemelerle gerçekleştirildiğinden, öğrenciler bu konuda
sorumluluk duymalıdır.
 Eksik malzemeyle derse gelinmemelidir.
 Ders bittikten sonra kullanılan mekânlar temiz bırakılmalıdır.
 Çalışmalar verilen konuya uygun olarak tamamlanmalıdır.
 Yıl sonu sergisi hazırlıkları ya da okul dışında yapılacak yarışmalara katılmak için kulübe seçilen tüm öğrenciler
gerektiğinde okul çıkışında ve hafta sonunda yapılan çalışmalara katılmalıdır.
114-Keman/Violin
Kategori: Gösteri Sanatları
2., 3. ve 4. sınıf seviyelerinde 10 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Yaylı çalgı eğitimi almaya istekli ve yetenekli öğrencilerden seçilerek oluşturulan Keman Kulübü, temel eğitimin yanı
sıra okul dışı zamanlarında keman çalan ve belli bir seviyeye ulaşmış öğrencilerin de katılabileceği bir kulüptür. Kulüp
çalışmalarına, keman çalmaya elverişli fizik yapısına ve iyi bir müzik kulağına sahip olan 2., 3., 4. sınıf seviyelerinde
öğrenciler katılabilir. Keman çalmak hem yetenek hem de sabır işidir. Öğrenciler, kulüpte aldıkları temel bilgiler
sayesinde okul içi ve okul dışı gösterilerde görev alarak ürünlerini sergiler.
Kulübün Amacı
 Öğrencilerin müziğe karşı ilgi ve isteklerini keman enstrümanını kullanarak artırabilmek, kemanı sevdirmek,
çalmasını sağlamak,
 Enstrüman yolu ile müziği analiz eden, dinleyen ve doğru teknikle yorumlayan öğrenciler yetiştirmek.
Kulüp Katılım Kriterleri
 Keman çalmaya elverişli fizik yapısına sahip olmak,
 İyi bir müzik kulağına sahip olmak,
 Ritimsel belleği geliştirilebilir olmak,
 Çalgı çalma becerisi geliştirilebilir olmak.
Kulüp Kuralları
 Enstrümanlar öğrenciler tarafından temin edilir.
 Materyallerin eksiksiz ve düzenli olarak getirilmesi gerekir.
 Çalgıyı temiz kullanmak önemlidir.
 Düzenli çalışmaya istekli olunmalıdır. Bu kulübe katılan öğrencilerin her gün düzenli olarak yaklaşık bir saat
keman çalışması gerekmektedir.
 Gösteri öncesinde yapılacak olan hafta sonu veya okul sonrası çalışmalara katılma konusunda özverili olmak
gerekir.
 Sonuç odaklı olması bakımından bu kulübü seçen öğrencilerimiz, her yıl düzenli olarak Keman Kulübüne
devam etmeye istekli olmalıdır.
Uygulamalar
 Yıl boyunca yapılan çalışmalar çeşitli etkinliklerde sahnelenir.
 Kulüp öğrencileri, yıl sonu gösterisi hazırlıkları ya da okul dışında yapılacak yarışmalara hazırlık dönemlerinde
okul çıkışında ve hafta sonlarında provalara katılır.
 Öğrenciler hafta sonunda yapılacak provalara kendi ulaşımlarını kendi imkânlarıyla sağlar.
 Gösterilerde kullanılacak kostüm ve aksesuarların kiralama veya satın alma bedelleri öğrenciler tarafından
karşılanır.
Çalışmaların değerlendirilmesi
 Yapılan çalışmalar ders öğretmeni tarafından her hafta düzenli olarak kontrol edilir.
Değerlendirme aşamasında dikkat edilen kurallar
 Kemanı tekniğine uygun çalması,
 Seslerin doğru, temiz çalınması,
 Notaları adları ve süreleri ile doğru okuyup, çalabilmesi,
 Toplu halde hareket edebilmesi, çalarken grup içerisindeki diğer arkadaşlarını takip edebilmesi.
115-Ritim Perküsyon Kulübü/Rhythm & Percussion Club
Kategori: Gösteri Sanatları
2.,3. ve 4. sınıf seviyelerinde 12 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Kulübün Amacı
 Dünya müziklerinde kullanılan ritim kalıplarını öğretmek,
 Vurmalı ritim çalgılarını tanıtmak,
 Birlikte çalma alışkanlığını geliştirmek,
 Öğrencilerin müziğe karşı duydukları ilgi ve isteği bir enstrüman kullanarak artırabilmek,
 Türk ve dünya müziğinden örneklerle öğrencilerin ulusal-evrensel müzikleri sevmelerini sağlamak.
Öğrenciler, kulüpte aldıkları temel bilgiler sayesinde okul içi ve okul dışı gösterilerde görev alarak ürünlerini sergiler.
Kulüp Katılım Kriterleri
 Perküsyon çalmaya elverişli fizik yapısına sahip olmak,
 İyi bir müzik kulağına sahip olmak,
 Düzenli çalışmaya istekli olmak,
 Ritimsel belleği geliştirilebilir olmak,
 Çalgı çalma becerisi geliştirilebilir olmak,
 Gösteri öncesinde yapılacak olan hafta sonu veya okul sonrası çalışmalara katılma konusunda özverili olmak.
Kulüp Kuralları
 Yıl boyunca yapılan çalışmalar çeşitli etkinliklerde sahnelenir. Görev verildiği takdirde etkinliklere katılmak
zorunludur.
 Kulüp öğrencileri, yıl sonu gösterisi hazırlıkları ya da okul dışında yapılacak yarışmalara hazırlık dönemlerinde
okul çıkışında ve hafta sonlarında provalara katılır.
 Öğrenciler hafta sonunda yapılacak provalara ulaşımlarını kendi imkânlarıyla sağlar.
 Gösterilerde kullanılacak kostüm ve aksesuarların kiralama veya satın alma bedelleri öğrenciler tarafından
karşılanır.
Çalışmaların Değerlendirilmesi
Yapılan çalışmalar yıl içerisinde çeşitli etkinliklerde veli ve öğrencilerin beğenisine sunulur.
Öğrencilerin gösterdikleri performans kulüp öğretmeni, veli ve arkadaşları tarafından değerlendirilir.
116-Viyolonsel/Cello
Kategori: Gösteri Sanatları
2.,3. ve 4. sınıf seviyelerinde 8 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Yaylı çalgı eğitimi almaya istekli ve yetenekli öğrencilerden seçilerek oluşturulan Viyolonsel Kulübü çalışmalarına,
viyolonsel çalmaya elverişli fizik yapısına ve iyi bir müzik kulağına sahip olan 2.-8. sınıf seviyelerinden öğrenciler
katılabilir. Öğrenciler, kulüpte aldıkları temel bilgiler sayesinde okul içi ve okul dışı gösterilerde görev alarak ürünlerini
sergiler.
Kulübün Amacı
 Öğrencilerin müziğe karşı ilgi ve isteklerini viyolonsel enstrümanını kullanarak artırabilmek, viyolonseli
sevdirmek ve enstrüman çalma becerisini geliştirebilmek,
 Enstrüman yolu ile müziği analiz eden, dinleyen ve doğru teknikle yorumlayan öğrenciler yetiştirmek.
Kulüp Katılım Kriterleri
 Viyolonsel çalmaya elverişli fizik yapısına sahip olmak,
 İyi bir müzik kulağına sahip olmak,
 Ritimsel belleği geliştirilebilir olmak,
 Çalgı çalma becerisi geliştirilebilir olmak.
Kulüp Kuralları
 Enstrümanlar öğrenciler tarafından temin edilir.
 Materyallerin eksiksiz ve düzenli olarak getirilmesi gerekir.
 Çalgıyı temiz kullanmak önemlidir.
 Düzenli çalışmaya istekli olunmalıdır. Bu kulübe katılan öğrencilerin her gün düzenli olarak yaklaşık bir saat
viyolonsel çalışması gerekmektedir.
 Gösteri öncesinde yapılacak olan hafta sonu veya okul sonrası çalışmalara katılma konusunda özverili olmak
gerekir.
 Sonuç odaklı olması bakımından bu kulübü seçen öğrencilerimiz, her yıl düzenli olarak Viyolonsel Kulübüne
devam etmeye istekli olmalıdır.
Uygulamalar
 Yıl boyunca yapılan çalışmalar, çeşitli etkinliklerde sahnelenir.



Kulüp öğrencileri, yıl sonu gösterisi hazırlıkları ya da okul dışında yapılacak yarışmalara hazırlık dönemlerinde
okul çıkışında ve hafta sonlarında provalara katılır.
Öğrenciler hafta sonunda yapılacak provalara kendi ulaşımlarını kendi imkânlarıyla sağlar.
Gösterilerde kullanılacak kostüm ve aksesuarların kiralama veya satın alma bedelleri öğrenciler tarafından
karşılanır.
Çalışmaların değerlendirilmesi
Yapılan çalışmalar ders öğretmeni tarafından her hafta düzenli olarak kontrol edilir.
Değerlendirme aşamasında dikkat edilen kurallar
 Enstrümanın tekniğine uygun çalınması,
 Seslerin doğru, temiz çalınması,
 Notaların, adları ve süreleri ile doğru okunup, çalınması,
 Öğrencinin toplu halde hareket edebilmesi, enstrümanı çalarken grup içerisindeki diğer arkadaşlarını takip
edebilmesi.
117-English For Fun/Eğlenceli İngilizce
Kategori: Hobi-Yaratıcılık
2. ve 3. sınıf seviyelerinde 16 kız/erkek öğrencilerden oluşur.
Kulüp çalışmalarında İngilizce oyunlar ve filmler yoluyla İngilizce programına destek verilir. Yapılan çalışmalarda
özellikle öğrencilerin yıl içinde öğrendikleri İngilizce sözcükler ve kalıplar dikkate alınır. Öğrenciler, kurallarını kendi
belirledikleri oyunlar yaratır ve bu oyunları dönüşümlü olarak oynar. Gruplar halinde kısa skeçler yazıp dramatize
ederler. Öğretmen denetiminde sorularını kendilerinin hazırladığı gruplar arası bilgi yarışmaları düzenlerler. Ayrıca 23 haftada bir İngilizce (alt yazısız) film izlerler. Ardından izledikleri filmle ilgili poster, maske vb. materyaller
hazırlayarak filmdeki karakterler, olaylar ve ilginç sahneler hakkında fikirlerini paylaşıp tartışırlar.
Kulüp Katılım Kriterleri
 İngilizce konuşma ve yazma çalışmalarına istekli olmak.
118-İngilizce Drama Kulübü/Drama in English
Kategori: Gösteri Sanatları
2. ve 3. sınıf seviyelerinde 16 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Kulüpte öğrenciler, oyunculuk yeteneklerini ve İngilizcelerini geliştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürür. Hazırlanan
oyun, yılsonunda diğer öğrencilere ve velilere sergilenir. Kostüm giderleri, öğrenciler tarafından karşılanır.
Kulüp Katılım Kriterleri
 Tiyatro sanatına istekli olmak,
 Yeterli İngilizce seviyesine sahip olmak,
 Düzgün konuşma özelliğini taşımak,
 Hafta sonu ve okul sonrası çalışmalar konusunda özverili ve istekli olmak,
 Deplasman ya da turnuvaya gitmeyi gerektirecek hiçbir spor aktivitesinde veya okul takımında yer
almamak.
119-English For Fun/Eğlenceli İngilizce
Kategori: Hobi-Yaratıcılık
4. sınıf seviyelerinde 16 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Kulüp çalışmalarında İngilizce oyunlar ve filmler yoluyla İngilizce programına destek verilir. Yapılan çalışmalarda
özellikle öğrencilerin yıl içinde öğrendikleri İngilizce sözcükler ve kalıplar dikkate alınır. Öğrenciler, kurallarını kendi
belirledikleri oyunlar yaratır ve bu oyunları dönüşümlü olarak oynar. Gruplar halinde kısa skeçler yazıp dramatize
ederler. Öğretmen denetiminde sorularını kendilerinin hazırladığı gruplar arası bilgi yarışmaları düzenlerler. Ayrıca 2-
3 haftada bir İngilizce (alt yazısız) film izlerler. Ardından izledikleri filmle ilgili poster, maske vb. materyaller
hazırlayarak filmdeki karakterler, olaylar ve ilginç sahneler hakkında fikirlerini paylaşıp tartışırlar.
Kulüp Katılım Kriterleri
 İngilizce konuşma ve yazma çalışmalarına istekli olmak.
120-İngilizce Drama Kulübü/Drama in English
Kategori: Gösteri Sanatları
4. sınıf seviyelerinde 10 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Kulüpte öğrenciler, oyunculuk yeteneklerini ve İngilizcelerini geliştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürür. Hazırlanan
oyun, yılsonunda diğer öğrencilere ve velilere sergilenir. Kostüm giderleri, öğrenciler tarafından karşılanır.
Kulüp Katılım Kriterleri
 Tiyatro sanatına istekli olmak,
 Yeterli İngilizce seviyesine sahip olmak,
 Düzgün konuşma özelliğini taşımak,
 Hafta sonu ve okul sonrası çalışmalar konusunda özverili ve istekli olmak,
 Deplasman ya da turnuvaya gitmeyi gerektirecek hiçbir spor aktivitesinde veya okul takımında yer
almamak.
121-Astronomi/Astronomy
Kategori: Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler-Araştırma
4. sınıf seviyesinde 10 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Kulüpte öğrencilerimize gökyüzünü sevdirmek ve daha fazla ilgi duymalarını sağlamak amaçlanır. Görsel ve basite
indirgenmiş sade bir anlatımla, Güneş sistemimiz ve içinde bulunduğumuz evren hakkında detaylı bilgiler aktarılarak
yaşadığımız ortamı daha iyi algılama ve olaylara bilimsel yaklaşma becerisi kazandırılır. Öğrencilerimize hava
şartlarına ve çalışılan konuya bağlı olarak Eyüboğlu İkiz Gözlemevlerinde gözlem yapma olanağı sunulur.
Kulüp Katılım Kriterleri
 Bilim, teknoloji ve gökyüzü ile ilgili olaylara meraklı olmak,
 Astronomiye ilgi duymak, Bilim Çocuk dergilerini takip etmek ve TÜBİTAK’ın ilgili kitaplarını okuyor olmak,
 Teleskop ve aksesuarlarını kullanmaya meraklı olmak ve bu araçları kullanırken dikkatli ve özenli olmak.
Kulüp Kuralları
 Gözlemevi araç ve gereçlerine zarar verebilecek davranışlardan kaçınmak,
 Yıl içerisinde yapılacak gece gözlemlerine katılmak,
 Gözlemevine ulaşım sırasında, laboratuvar ve tiyatro derslerinde bulunan öğrencileri rahatsız etmeden, sessiz
bir şekilde gözlemevine çıkmak ve ders sonunda aynı şekilde gözlemevinden ayrılmak,
 Gece gözlemleri bitiminde grup halinde, görevli öğretmen gözetiminde gözlemevinden ayrılmak.
122-Lego Robotlar/Lego Robots
Kategori: Matematik ve Fen-Araştırma-Yaratıcılık-Drama-Teknik
3. ve 4. sınıf seviyelerinde en az 5 ve en fazla 15 öğrenciden oluşur.
Kulübün amacı; toplumsal konulara duyarlı, özgüven sahibi, takım halinde çalışabilen, çözüm odaklı, yaratıcı, farklı
tasarımlar üretebilen gençler yetişmesini sağlamaktır. Bu kulüpte öğrenciler, bir taraftan her yıl yeniden belirlenen
toplumsal bir soruna çözüm üretecekler, diğer taraftan lego parçalarıyla tasarladıkları ve programladıkları robotlarla
konuyla ilgili istenen görevleri yerine getirmeye çalışacaklardır.
Kulüp Katılım Kriterleri
 Lego parçalarıyla görevler inşa edebilmek,


NXT robot kullanımına ve programlamasına ilgi duymak,
Toplumsal sorunlara duyarlı olmak ve çözümleri için yaratıcı fikirler üretmek.
Kulüp Kuralları
 Kulübün araç ve gereçlerine zarar verebilecek davranışlardan kaçınılır.
 Kulübe katılan öğrenciler bir takım halinde hareket etmelidir.
 Koçların ve danışmanların rehberliğinde, çözüme ulaşmak için gereken tüm çalışmaları öğrenciler kendileri
yapar.
 Öğrenciler arkadaşça rekabet kurallarına uyar.
 Öğrenciler yaptıkları her şeyde duyarlı profesyonellik gösterirler.
Önemli Not: Kulüp çalışmaları için gerekli olan Lego Eğitim Seti, takım tişörtü ve takım bayrağı gibi malzemelerin alım
ücreti ve yarışmalara katılım ücretleri (ilk kez kulübe katılacak öğrencilerden yıllık 500 TL., kulübe devam edecek
öğrencilerden yıllık 150 TL.)öğrenci velileri tarafından karşılanır.
123-Mental Aritmetik/Mental Arithmetic
Kategori: Matematik-Zekâ Oyunları
2. ve 3. sınıf seviyelerinde 10 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Mental aritmetik, bellek, konsantrasyon, gözlem, odaklanma ve refleksleri geliştirerek, 4-12 yaş grubu öğrencilere
bilişsel olarak ciddi katkılarda bulunur. Mental aritmetik ile öğrenciler çok basamaklı sayılarla olan işlemleri sadece
akıldan, hızlı ve doğru bir şekilde yapmakla kalmayıp; beyinlerinin sağ ve sol loblarını geliştirirler. Böylelikle
öğrenciler, dil, matematik ve fen derslerinde başarılı oldukları kadar resim, sanat ve müzik gibi yaratıcılık gerektiren
alanlarda da başarılı olarak bütünsel bir başarıya ulaşırlar. Kulübün amacı, öğrencilerimizin dikkat ve hafızalarını
geliştirmek, karmaşık görülen hesaplamaları zihinden yapabilme becerisi kazanmalarını sağlamak, hesaplama
becerisinin hızını artırmak, uzun konsantrasyon süresi sağlamak, zihinsel dayanıklılığı artırmaktır.
Kulüp Katılım Kriterleri
 Sayısal işlemlere meraklı olmak,
 Matematiksel oyunlara, kutu ve strateji oyunlarına ilgi duymak.
Kulüp Kuralları
 Kulüp çalışmalarına gelirken tüm materyallerini eksiksiz yanında bulundurmak,
 Kulüp çalışmalarında yapılan çalışmaları düzenli takip etmek,
 Kulüp çalışmaları sonunda verilen egzersiz çalışmalarını, bir sonraki kulüp çalışmasına kadar düzenli tekrar
etmek.
Önemli not: Kulüp çalışmaları için gerekli olan Mental Aritmetik Eğitim seti ücreti öğrenci velileri tarafından
karşılanacaktır.
124-Yaratıcılık Kulübü/Destination ImagiNation (DI)
Kategori: Fen ve Sosyal Bilimler-Araştırma- Yaratıcılık-Drama
4. sınıf seviyesinde en az 5 ve en fazla 7 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Destination Imagination (DI), dünyanın en büyük yaratıcılık ve problem çözme becerisi kazandırmayı hedefleyen
organizasyonudur. DI çalışmaları, okulumuzda kulüp çalışmaları içinde yer almaktadır. Kulübün amacı, yaratıcılık,
eleştirel düşünme, takım içinde çalışabilme, zamanı en iyi şekilde kullanma ve problem çözme becerileri kazandırmak,
anlık yarışmalar sayesinde takım elemanlarına hızlı düşünmeyi, karar vermeyi ve kararını uygulamayı öğretmek ve
kazandığı tüm becerileri günlük hayatlarında uygulayabilmelerini sağlamaktır.
Kulüp Katılım Kriterleri
 Üretmekten, denemekten ve ürün çıkarmaktan zevk almak,
 Yaratıcılığını her alanda kullanabilmek,
 Drama ve dans etme yeteneğine sahip olmak,





Keşfetmek, araştırmak ve gözlem yapmaktan zevk almak,
Özellikle Türkçe, İngilizce, matematik, fen bilimleri derslerinde başarılı olmak,
Grup çalışmasına yatkın olmak,
Deplasman ya da turnuvaya gitmeyi gerektirecek hiçbir spor aktivitesinde veya okul takımında yer almamak,
Gerçekleşebilecek yurt dışı organizasyonlara mazeretsiz katılabilmek.
Kulüp Kuralları
 Görev verildiği takdirde provalara ve gerektiği zaman okul sonrası çalışmalara mutlaka katılmak
gerekmektedir.
 Kulüp çalışmaları sırasında yapılması istenilen tüm aktiviteler ciddi bir şekilde takip edilmeli ve katılımcı
olunmalıdır.
 Uluslararası platformda belirlenen yarışma metinlerini dikkatlice okuyup yorumlamalı ve gerekli araştırmalar
yapılmalıdır.
 Kulübün amacı doğrultusunda çalışmalarda üretken ve yaratıcı olmak; ayrıca takım çalışması kurallarına ciddi
şekilde uymak gerekmektedir.
Uygulamalar
• Okulumuzu, bölgesel, ulusal ve uluslar arası yarışmalarda temsil etmek.
Önemli Not: DI Ulusal Finallerinde başarılı olunduğu takdirde, takım Türkiye’yi temsil etmek üzere Amerika Birleşik
Devletleri’nde yapılacak olan DI Dünya Finallerine katılmaya hak kazanacaktır. Bu durumda yarışmanın tüm masrafları
öğrenci velileri tarafından karşılanacaktır.
125-Çocuklar İçin Programlama /Programming For Kids
Kategori: Bilgisayar-Teknoloji
Bu kulübe; 2., 3., 4. sınıflar seviyelerinde 10 kız/erkek öğrenci alınır.
Öğrenciler, Çocuklar için Programlama Kulübünde;
 Bilgisayarların gerçek kullanım amaçlarını daha iyi anlarlar,
 Kullandıkları bilgisayarların donanımsal ve yazılımsal yapısını daha iyi kavrarlar,
 Bütün programlama dillerinin ortak bileşenleri olan veri, değişken, döngü, koşul, dallanma ve dizin gibi
kavramları öğrenirler,
 Yazılım geliştirmenin analiz, tasarım, geliştirme ve test gibi basamaklardan oluşan bir problem çözme süreci
olduğunu fark ederler.
Programlama öğrenen öğrenciler; sistematik düşünme, problem çözebilme, olaylar arasındaki ilişkileri görebilme,
yaratıcı düşünebilme gibi beceriler kazanırlar. Bu beceriler küçük yaşta edinilerek geleceğin yetişkinleri olan
öğrencilerimizi daha ayrıcalıklı kılar.
126-Elektronik Robotik/Electronıc Robotics
Kategori: Bilgisayar-Teknoloji
2., 3. ve 4. sınıf seviyelerinde 20 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Kulübün Amacı
 Öğrencilerin bilgisel ve deneysel teknolojik gelişimlerini sağlamak,
 Öğrencilerin teknolojik gelişimlere karşı duyarlılıklarını artırmak,
 Öğrenim hayatlarının sonunda, öğrenim hayatları boyunca aldıkları bilgilerin gerçek hayatta ne kadar gerekli
olduğunu hissettirmek,
 Bilgisayarın sadece görsel amaçlı işler için kullanılmayacağını aslında teknoloji de üreten bir cihaz olduğunu
anlatmak,
 Yaşadıkları çevrede kullanılan teknolojilere dair fikir sahibi olmalarını sağlamak,
 Üretkenlik ve bundan kaynaklanan özgüvenlerini artırmak,
 Planlı ve programlı çalışma, rekabet etme, dikkat, sabır ve odaklanma özelliklerini geliştirmek,

Bilimsel fikirler etrafında, ekip çalışması içerisinde her türlü kötü alışkanlıklardan uzak, paylaşım ve katılım
gücü yüksek bireyleri hayata kazandırmak.
Kulüp Katılım Kriterleri
 Tüm öğrenci velilerine yazılı kulüp katılım formu ve bilgilendirme yazısı gönderilir.
 Kulüp tanıtım formunu onaylayan velilerin öğrencileri, kulüp çalışmasına katılım hakkı kazanır.
Kulüp Kuralları
 Kulüp çalışmasını kabul ederek Elektronik ve Robotik Kulübüne katılan her öğrenci kulüp çalışmalarına devam
etmek zorundadır.
 Kulüp çalışmasını kabul ederek gelen Elektronik ve Robotik Kulübüne katılan her öğrenci kulüp çalışmaları
müfredatında yapılacak her uygulamayı yapmak zorundadır.
 Kulüp ücretli olup, verilecek ödeme cetveline göre öğrencilerden toplu olarak proje, araç ve gereç ücretleri
toplanacak ve uygulama bir sonraki hafta yapılacaktır.
 Her uygulama süresi azami 3 haftadır. Boş kalan süre içerisinde görsel ya da yazılı dokümanlarla çalışma
izlenecektir.
 Kulüp çalışmalarında havya ve el aletleri ile şaka yapılmaz.
 Öğrenci, öğretmenin komutları dışında hareket edemez. Öğretmenin gerekli izni vermesi ile öğrenci istediğini
yapabilir.
 Çalışma anında konuşma, el kaldırmadan söz alma kesinlikle yasaktır.
 Öğretmen izin vermeden sırası gelmeyen parça projeye monte edilmez.
 Malzemesine zarar veren öğrenci zararını kendisi karşılar.
 Proje son kontrol yapılmadan çalıştırılmaz.
Bu eğitim 72 saat olup haftada 2 saat gerçekleştirilecek ve eğitimin yüzde 85’i uygulamayı kapsayacaktır. Uygulama
ile geçen eğitim daha verimli olduğu gibi aynı zamanda eğlenceli olacaktır. Eğitim süresince yapılacak elektronik ve
robotik uygulamalarda öğrencinin ihtiyacı olacak elektronik ve mekanik malzemeler öğrenci tarafından karşılanacak
ve yaptığı uygulama kendisinin olacaktır. Yıl boyunca yapılacak masraf yaklaşık 1.400 TL.-’dir.
127-Eğlenceli Deneyler/Science For Fun
Kategori: Fen Bilimleri-Araştırma
3. ve 4. sınıf seviyelerinde 12 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Eğlenceli Deneyler Kulübünde öğrenciler şaşırtıcı, eğlendirici ve aynı zamanda eğitici deneyler yaparken yaşadıkları
çevreyle ve olaylarla ilgili gerçekleri keşfediyor. Günlük hayattaki temel malzemelerle güvenli ve basit deneyler
gerçekleştiren öğrenciler yılsonunda bu eğlenceli deneyleri Bilim Şenliği ve Science Fest etkinliklerinde arkadaşlarıyla
paylaşıyor. “Balon yarışında en uzağa benim balonum gider.”, “Yumurtayı yüksek bir yerden kırmadan atabilirim.”,
“Makarna çubukları ile en yüksek kuleyi ben yaparım.”, “Sıvı üzerinde yürürüm ama batmam.” diyorsanız Eğlenceli
Deneyler Kulübü’nde siz de yerinizi almalısınız.
Kulüp Katılım Kriterleri

Fen ve teknoloji dersine ilgi duymak.
Download

Çamlıca İlkokulu 2., 3. ve 4. Sınıflar