Dr. MURAT ALİ HATİPOĞLU
A. UTMK Dışındaki Mevcut Görev/ler/i:
1. DSİ Genel Müdürlüğü, Etüt Planlama ve Tahsisler Daire Başkan Yardımcısı (2012-…)
2. Euro-Mediterranean Information System on know-how in the Water sector (EMWIS)
Ulusal Odak Noktası (2001-…)
3. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Göl ve Sulak Alan Hidrolojisi İhtisas Heyeti Başkan Yardımcısı
(2013- …)
B. UTMK Dışındaki Önceki Görev/ler/i:
1. DSİ Genel Müdürlüğü, Etüt Planlama ve Tahsisler Daire Başkanlığı, 1.Planlama Şube
Müdürü (2003-2012)
2. ODTÜ, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi (2001-2006)
3. DSİ Genel Müdürlüğü, Etüt Planlama ve Tahsisler Daire Başkanlığı, Uzaktan Algılama ve
CBS Şube Müdürü (1998-2003)
4. ODTÜ, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Araştırma Görevlisi (1989-2007)
C. Mezun Olduğu Okul/lar:
Okul
(Tarihten-Tarihe)
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği (1983-1988)
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği (1988-1991)
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği (1991-1999)
UNESCO-IHE Nehir Mühendisliği (1994-1995)
Aldığı
Diplomalar
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Diploma
D. UNESCO ve UTMK ile ilgili Geçmişteki ve Mevcut Görev/ler/i
1. UNESCO IHP Ulusal Odak Noktası
2. UNESCO UTMK Doğa Bilimleri İhtisas Komisyonu Üyesi
D1. Katıldığı UNESCO Periyodik Toplantıları (Genel Konferans, Genel Kurul, Hükümetlerarası
Komite, Bölgesel Seminer vb.)
1. UNESCO IHP 21. Hükümetlerarası Konseyi (18-20 Haziran 2014, Paris)
2. “Su Güvenliği: Geçmiş, Şimdi ve Gelecek” konulu Kolokyum (16-17 Haziran 2014, Paris)
D2. UTMK Adına Yürüttüğü veya Katıldığı Doğa Bilimleri Projeleri
E. Diğer
Download

A. UTMK Dışındaki Mevcut Görev/ler/i : 1. DSİ Genel