TAŞINMAZ MAL ALIMI SIRASINDA GEREKLİ EVRAKLAR(ŞİRKET)
1.İçişleri Bakanlığına hitaben bir dilekçe
2.Bilgi formunun doldurulması (Direktör/lerin adına)
3.Pasaport fotokopisi (Direktör/lerin)
4.Koçan fotokopisi
5.Yer (sait) planı
6.Varsa Sözleşme fotokopisi
7.Kendi ülkesinden Sabıka Kayıt Belgesi.(Direktör/lerin) Bu belge ORJİNALolacak.
8.Tescil onay belgesi
9.Yatırım amaçlı taşınmaz mal satın alımlarında:
52/2008 Yabancılar Yasanın 8. Maddenin 3. Fıkrası gereği; KKTC’de faaliyet
gösteren herhangi bir bankaya kendisinin veya şirketinin nam veya hesabına en az
3( Üç) Milyon Euro yatırması ve bu meblayı yatırım amaçlı kullanmak koşulu
gerekmektedir.
Sözkonusu banka belgesi Bakanlığımıza ibraz edilmelidir.
NOT: TÜM SUNULAN BELGELER OKUNAKLI OLMALIDIR.
Download

mal alımı sırasında gerekli evraklar