BAĞIŞ MÜRACATLARINDA (EŞTEN EŞE) İSTENEN BELGELER
1-İçişleri Bakanlığına hitaben dilekçe
2-Malı devredecek şahsın devredeceği kişiyi ve miktarı belirttiği tastikli, mühürlü ve pullu beyanı
3-Malı devralacak şahsın bilgi formu
4-Tasdikli mühürlü ve pullu koçan fotokopisi
5-Malı devralacak şahsın orjinal evlilik belgesi (veya tasdikli mühürlü ve pullu fotıkopisi)
6-Malı devralacak şahsın kendi ülkesinden alacağı orijinal sabıka kayıt belgesi
7-Malı devredecek kişi ile malı devralacak kişinin her ikisinin de pasaport fotokopileri( tasdikli,
mühürlü ve pullu)
8-Müracaat, avukat veya başka bir şahıs tarafından yapılmış ise sözkonusu kişilere verilen
vekaletname
Download

BAĞIŞ MÜRACATLARINDA (EŞTEN EŞE) İSTENEN BELGELER 1