İDARİ YARGI 2014 YILI HARÇLARI
2014 Yılı
İDARE MAHKEMESİ HARÇLARI:
BAŞVURU HARCI
25.20-TL (Peşin alınır)
KARAR HARCI
25.20.-TL (Peşin alınır)
NİSPİ KARAR HARCI
Binde 68.31 (1/4’ü peşin alınır) (25.20.-TL’den az olamaz)
YD HARCI
41.50.-TL (Peşin alınır)
DELİL TESPİT HARCI
41.50.-TL (Peşin alınır)
CELSE HARCI Binde 1,98 (17.15.-TL’den az olamaz-Peşin alınır)
SURET HARÇLARI
A) Her sayfa sureti için (Tasdikli fotokopi dahil)
1,60 TL
B) Avukatların tasdik ettiği vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopi dahil)
3,80 TL
C) İlamın her sayfası için (Tasdikli fotokopi dahil)
1,60 TL
İDARE MAHKEMESİ KARARLARININ TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME TALEPLERİNDE:
TEMYİZ BAŞVURU HARCI 123.60-TL (Peşin alınır)
TEMYİZ KARAR HARCI
52.40-TL (Peşin alınır)
YD KARAR HARCI
41.50-TL (Peşin alınır)
KD BAŞVURU HARCI
KD KARAR HARCI
52.40.-TL (KD isteminin reddi halinde Danıştay’ca hükmedilir)
İDARE MAHKEMESİ KARARLARININ İTİRAZ VE KARAR DÜZELTME TALEPLERİNDE:
İTİRAZ BAŞVURU HARCI 68.60.-TL (Peşin alınır)
İTİRAZ KARAR HARCI
25.20.-TL (Peşin alınır)
YD İTİRAZ BAŞVURU HARCI
68.60.-TL (Peşin alınır)
YD KARAR HARCI
41.50.-TL (YD istemli esas itirazlarda peşin alınır)
KD BAŞVURU HARCI
KD KARAR HARCI
VERGİ MAHKEMESİ HARÇLARI:
BAŞVURU HARCI
25.20.-TL (Peşin alınır)
KARAR HARCI
25.20.-TL (Karar Verildikten Sonra Alınır.)
NİSPİ KARAR HARCI
Binde 3.96.-TL (25.20.-TL den az olamaz, Karar verildikten sonra alınır)
CELSE HARCI
Binde 1,98.-TL (25.20.-TL’den az olamaz-Peşin alınır)
SURET HARÇLARI
A )Tarafların isteği üzerine verilecek karar suretleri için karar suretinin her sayfasından (fotokopi dahil) 1.10.-TL
B )Avukatların tasdik ettiği vekaletname suretlerinde (Tastikli Fotokobi Dahil)
3.80 -TL
VERGİ MAHKEMESİ KARARLARININ TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME TALEPLERİNDE:
TEMYİZ BAŞVURU HARCI 109.20.-TL (Peşin alınır)
TEMYİZ KARAR HARCI
52.40.-TL (Danıştay’ca karar verildikten sonra hükmedilir)
YD KARAR HARCI
52.40.-TL (Danıştay’ca YD hakkında karar verildikten sonra hükmedilir)
KD BAŞVURU HARCI
KD KARAR HARCI
VERGİ MAHKEMESİ KARARLARININ İTİRAZ VE KARAR DÜZELTME TALEPLERİNDE:
İTİRAZ BAŞVURU HARCI 72.80.-TL (Peşin alınır)
İTİRAZ KARAR HARCI
25.20.-TL (BİM tarafından karar verildikten sonra hükmedilir)
YD İTİRAZ BAŞVURU HARCI
YD KARAR HARCI
52.40.-TL (YD istemli esas itirazlarda, BİM tarafından, YD hakkında karar
verilmesi halinde hükmedilir)
KD BAŞVURU HARCI
KD KARAR HARCI
Danıştay'ın ilk derece mahkemesi olarak baktığı davalarda Başvurma harcı 38,70 TL
Harçlar Kanunu Genel Tebliğine Göre Düzenlenmiştir.
Download

2014 Yılı Harç Tarifesi - Sivas Bölge İdare Mahkemesi