-Müstakil Ev-
Tarih: …………....……………………
İçişleri Bakanlığı,
Lefkoşa.
Ben ……………………. uyruklu …………………………………………………………………………….….. olup
…………………….…………… ilçesi ……………….……..……….’de Koçan No: ……………………………….………. ,
P/H No: ……....………………………..……………………….……... , Parsel No: ………………….………………………
.......…………………………………………………………………………………………………………..………………………….. ,
Yüzölçümü: …………………………………………………………….. olan taşınmaz malı ve üzerinde inşa
edilen evi satın almak istiyorum.
Gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ederim.
İsim, Soyisim: ……………………….…………..…………………
İmza: …………………………..…..
-Arsa-
Tarih: …………....……………………
İçişleri Bakanlığı,
Lefkoşa.
Ben ……………………. uyruklu …………………………………………………………………………….….. olup
…………………….…………… ilçesi ……………….……..……….’de Koçan No: ……………………………….………. ,
P/H No: ……....………………………..……………………….……... , Parsel No: ………………….………………………
.......…………………………………………………………………………………………………………..………………………….. ,
Yüzölçümü: …………………………………………………………….. olan taşınmaz malı satın almak
istiyorum.
Gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ederim.
İsim, Soyisim: ……………………….…………..…………………
İmza: …………………………..…..
-Daire-
Tarih: …………....……………………
İçişleri Bakanlığı,
Lefkoşa.
Ben ……………………. uyruklu …………………………………………………………………………….….. olup
…………………….…………… ilçesi ……………….……..……….’de Koçan No: ……………………………….………. ,
P/H No: ……....………………………..……………………….……... , Parsel No: ……………………………….…………
.......…………………………………………………………………………………………………………..……… üzerinde kain
……….…. Blok ……….…. Katta …………… nolu daireyi satın almak istiyorum.
Gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ederim.
İsim, Soyisim: ……………………….…………..…………………
İmza: …………………………..…..
Download

Müstakil ev, arsa, daire için