E
4
KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ
(Gerçek Usulde Vergilendirilen Mükellefler İçin)
YILI:
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
AYLIK
ÜÇ AYLIK
OCA
ŞUB
MAR
NİS
MAY
HAZ
TEM
AĞU
EYL
EKİ
KAS
ARA
V.D.KODU
(Vergi Dairesince Doldurulacaktır.)
MÜKELLEFİN
İL -İLÇE
1
Vergi Kimlik Numarası
2
E-Posta Adresi
4
Soyadı (Unvanı)
5
Adı
(T.C.Vatandaşı Olan Gercek Kişilerde T.C. Kimlik Numarası Yazılacaktır.)
3 3
Telefon No:
(Alan Kodu)
(Telefon)
M A T R A H VE V E R G İ B İ L D İ R İ M İ (*)
MATRAHIN VERGİ
ORANLARINA GÖRE DAĞILIMI
TABLO-1 TEVKİFAT UYGULANMAYAN İŞLEMLER
KDV ORANI (%)
TESLİM VE HİZMET BEDELİ
(Yeni Türk Lirası)
HESAPLANAN KDV
(Yeni Türk Lirası)
(YKr)
(1)
(YKr)
6
,
1
7
,
8
,
8
9
,
18
11
19.650
10
12
,
00
3.537
13
,
00
,
,
MATRAHIN VERGİ VE TEVKİFAT
ORANLARINA GÖRE DAĞILIMI
TABLO-2 KISMİ TEVKİFAT UYGULANAN İŞLEMLER
KDV ORANI (%)
TESLİM VE HİZMET BEDELİ
TEVKİFAT ORANI (2)
HESAPLANAN KDV
(Yeni Türk Lirası)
(YKr)
(Yeni Türk Lirası)
(1)
(YKr)
14
,
15
,
16
,
17
,
18
,
19
,
20
,
21
,
TABLO-3 DİĞER İŞLEMLER
TESLİM VE HİZMET BEDELİ
(Yeni Türk Lirası)
22
43 No.lu KDV Genel Tebliği Kapsamındaki İşlemler
(3)
24
61 No.lu KDV Genel Tebliği Kapsamındaki İşlemler
(4)
26 Diğerleri
HESAPLANAN KDV
(Yeni Türk Lirası)
(YKr)
(YKr)
,
23
,
,
25
,
,
27
,
(YKr)
(Yeni Türk Lirası)
28 MATRAH TOPLAMI (6+8+10+12+14+16+18+20+22+24+26)
29
HESAPLANAN KDV TOPLAMI (7+9+11+13+15+17+19+21+23+25+27)
19.650 ,
00
3.537 ,
00
30 İLAVE EDİLECEK KDV
,
31 TOPLAM KDV (29 + 30)
3.537 ,
00
TABLO-4 İNDİRİMLER
32 Önceki Dönemden Devreden KDV
,
%18
825 ,
34 Mal İadeleri veya Gerçekleşmeyen İşlemler Nedeniyle Düzeltilecek KDV
,
(5)
35 43 No.lu KDV Genel Tebliği Kapsamındaki Teslimlerle İlgili Düzeltilecek KDV
,
(6)
36 61 No.lu KDV Genel Tebliği Kapsamındaki Teslimlerle İlgili Düzeltilecek KDV
,
33
Bu Döneme Ait İndirilecek KDV
%1
%8
37 İNDİRİMLER TOPLAMI (32+33+34+35+36)
30
825 ,
30
,
2.711 ,
70
TABLO-5 SONUÇ HESAPLARI
(7)
38 Tecil Edilecek KDV
39
Ödenmesi Gereken KDV (31 - 37 - 38)
40 İade Edilmesi Gereken KDV
(8)
,
41 Sonraki Dönemlere Devreden KDV (37 - 31 - 40)
TABLO-6 DİĞER BİLGİLER
(9)
42 Özel Matrah Şekline Tabi İşlemlerde Matraha Dahil Olmayan Bedel
,
43 Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (28+42+56+68)
,
44
Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (Kümülatif) (10)
(11)
45 Kredi Kartı İle Tahsil Edilen Teslim ve Hizmet Bedelleri
,
,
www.gelirler.gov.tr
27
(*) Beyannamenin Doldurulmasına İlişkin Açıklama ve İşlem Kodlarına Ait Listeler 2047-b ÖRNEK NO.LU FÖY'de Yer Almaktadır. Bu Föy Vergi
Dairelerinden veya Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Sitesinden Sağlanabilir.
MAVİ VEYA SİYAH TÜKENMEZ KALEMLE OKUNAKLI VE BÜYÜK HARFLERLE DOLDURULACAKTIR.
Örnek No : 1934- r
PARASIZDIR
D.M.O. Basım Müessesesi - 2006
Download

sınav cevapları kdv