MUHTASAR
BEYANNAME
1003
(GVK 94 üncü ve Geçici 67 nci Maddeleri ile KVK
15 inci ve 30 uncu Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatlar İçin)
1
YILI
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
2
AYLIK
ÜÇ AYLIK
OCA
ŞUB
MAR
NİS
MAY
HAZ
TEM
AĞU
EYL
EKİ
KAS
ARA
V.D. KODU
VERGİ
SORUMLUSUNUN
İL-İLÇE
3
Vergi Kimlik No. (T.C. vatandaşı olan gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası,yabancı kimlik numarası
bulunan yabancı gerçek kişilerde yabancı kimlik numarası yazılacaktır.)
4
E-Posta Adresi
6
Soyadı
7
Adı
5
Telefon No.
(Alan Kodu)
(Telefon)
Unvanı
MATRAH VE VERGİ BİLDİRİMİ
TABLO - 1
ÖDEMELERİN GAYRİSAFİ TUTARI
ÖDEMELERİN TÜR KODU (*)
GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ TUTARI
(Türk Lirası)
(Kr)
(Türk Lirası)
(Kr)
8
12
1.550
,
0
197
,
63
9
22
1.835
,
0
367
,
0
9
10
41
1.750
,
0
350
,
0
10
8
11
,
,
11
12
,
,
12
13
,
,
13
14
,
,
14
15
,
,
15
16
,
,
TOPLAM
17
5.135
a
,
0
914
b
16
,
63
17
18-a
Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan Tevkifatın 5084 Sayılı Kanun Gereği Terkin Edilen Tutarı (**)
,
18-a
18-b
Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan Tevkifatın 5225 Sayılı Kanun Gereği Terkin Edilen Tutarı (**)
,
18-b
18-c
Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan Tevkifatın 5746 Sayılı Kanun Gereği Terkin Edilen Tutarı (**)
,
18-c
18-d
Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan Tevkifatın GVK Geç.80.Md. Gereği Terkin Edilen Tutarı (**)
18-d
914
Terkin Sonrası Kalan Gelir Vergisi Tutarı [17b- (18a+18b+18c+18d)]
MAHSUP EDİLEN
VERGİLER
19
,
63
19
20
KVK 34/8 Maddesi Uyarınca KVK 15/3 Maddesine Göre Yapılan Vergi
Kesintisinden Mahsup Edilecek Kesinti Tutarları
,
20
21
Men.Kıy.Yat.Fonları İle Men. Kıy. Yat. Ort. GVK Geç. Md. 67/8'e Göre Hesaplanacak Vergiye Mahsup Edilecek
TevkifatTutarı
,
21
22
Asgari Geçim İndiriminden Doğan Mahsup Edilecek Gelir Vergisi
80
,
33
22
23
Mahsup Edilecek Toplam Vergi (20+21+22)
80
,
33
23
ÇALIŞTIRILAN İŞÇİ SAYISI (***)
AYLIK
3 AYLIK
1.Ay
2.Ay
3.Ay
Asgari Ücretli
Diğer Ücretli
1
İstisna ve Teşvik
Kapsamındaki
Ücretliler(****)
TOPLAM
1
TAHAKKUKA ESAS İCMAL CETVELİ
TABLO - 2
Vergi Tevkifatı (0003 / 0011)
(Türk Lirası)
1
Matrah (17a)
2
Tahakkuk Eden (19)
3-a
Mahsup (23)
3-b
Tecil Edilecek Tutar (*****)
(Kr)
Tevkifata İlişkin Damga Vergisi (1046)
5.135
,
0
914
,
63
80
,
33
(Türk Lirası)
6
(Kr)
11
Ödenecek
,
Beyannameye Ait Damga Vergisi (1048)
Örnek No. : 1910-z
D.M.O.Basım Müessesesi -2013
(Türk Lirası)
4
Ödenecek (2-3a)
5
İade edilecek (3a-2)
,
834
,
77
7
Ödenecek
(Kr)
27
20
30
,
VERGİ SORUMLUSUNUN
BEYANNAMEYİ DÜZENLEYEN S.M. VEYA S.M.M.M.
Vergi Kimlik No.
(T.C. vatandaşı olan gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası yazılacaktır.)
Adı ve Soyadı
E-Posta Adresi
İmzası
Adı ve Soyadı
İmzası
Tarih
Tarih
(*)
(**)
(***)
(****)
(****)
Ödemelerin türlerine göre kodları arka sayfadaki cetvelde belirtilmiştir.
“www.gib.gov.tr”
a- 5084 Sayılı Kanun uyarınca gelir vergisi stopajı teşvikine ilişkin bildirimin (6) no.lu satırında yer alan tutarların toplamı bu satırda gösterilecektir.
b- 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimleri Teşvik Kanunu uyarınca yapılacak terkin tutarları toplamı bu satırda gösterilecektir.
c- 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanuna ilişkin bildirimde her bir işçi için hesaplanan terkin tutarları toplamı bu satırda gösterilecektir. (Bildirimin (ı) sütunu toplamı)
d- GVK Geç.80.Md. uyarınca yapılacak terkin tutarları toplamı bu satırda gösterilecektir.
GVK 98 inci maddesine göre aylık veya üç aylık beyanname verenler çalıştırılan işçi sayısı olarak ilgili alanları dolduracaktır.
İstisna ve Teşvik Kapsamındaki Ücretlilerin sayısı ve Ücret Ödemelerindeki 013,014,015,016 ve 017 ödeme türlerindeki işçi sayılarının toplamı buraya yazılacaktır.
1 seri no.lu 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği kapsamında tecil edilecek tutar. Aylık gelir vergisi tevkifat tutarlarına ilişkin bildirimin (g) sutununda yer alan tutarlar.
OKUNAKLI VE BÜYÜK HARFLERLE DOLDURULACAKTIR
PARASIZDIR
Download

Pdf yap