TYAYS Derneği
şubeleri şubat ayında başkanlık
seçimine gidiyorlar
Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri Ve Sahipleri Derneği
Ankara Şube Başkanlığı’ndan
Şubemiz yönetim kurulu 14.01.2015 tarihinde yaptığı toplantıda olağan genel kurul toplantı tarihi
15.02.2015 saat 13.00 Ankara Hipodromu’nda at sahipleri tribününde yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde 22.02.2015 tarihinde aynı yer ve saatte yapmaya karar vermiştir.
Tüzüğün 13. maddesi gereği üyelerimizin en geç seçim tarihinden 15 gün önce yıllık aidatlarını
yatırması gerekmektedir. Aidatlarını yatırmayan üyelerimiz oy kullanamayacaktır.
TYAYS Derneği
Ankara Şubesi Yönetim Kurulu
Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri Ve Sahipleri Derneği
Adana Şube Başkanlığı’ndan
Şubemiz yönetim kurulu 04 Ocak 2015 tarihinde yaptığı toplantıda olağan genel kurul toplantı
tarihini 15 Şubat 2015 Pazar günü saat 11:00’de şube merkezinde yeterli çoğunluk sağlanmadığı
takdirde 22 Şubat 2015 Pazar günü aynı yer ve saatte yapmaya karar vermiştir.
Tüzüğün 13. maddesi gereği üyelerimizin en geç seçim tarihinden 15 gün önce yıllık aidatlarını
yatırması gerekmektedir. Aidatlarını yatırmayan üyelerimiz oy kullanamayacaktır.
TYAYS Derneği
Adana Şubesi Yönetim Kurulu
Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri Ve Sahipleri Derneği
Bursa Şube Başkanlığı’ndan
Şubemiz yönetim kurulu 26.12.2014 tarihinde yaptığı toplantıda olağan genel kurulumuzun tek
toplantı tarihini 08 Şubat 2015 Pazar günü saat 14:00’te Osmangazi Hipodromu at sahipleri salonunda yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde 2. toplantıyı 15 Şubat 2015 Pazar günü aynı yer ve
saatte yapmaya karar vermiştir.
Tüzüğün 13. maddesi gereği üyelerimizin en geç seçim tarihinden 15 gün önce yıllık aidatlarını
yatırması gerekmektedir. Aidatlarını yatırmayan üyelerimiz oy kullanamayacaktır.
TYAYS Derneği
Bursa Şubesi Yönetim Kurulu
Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri Ve Sahipleri Derneği
Şanlıurfa Şube Başkanlığı’ndan
TYAYS Derneği Şanlıurfa şubesi başkanlık seçimi 01.02.2015 tarihinde yapılacak olup gereken
çoğunluk sağlanmadığı takdirde 08.02.2015 tarihinde Tarım İl Müdürlüğü Sosyal Tesisleri’nde
(eski aygır deposu) yapılacaktır.
Tüzüğün 13. maddesi gereği üyelerimizin en geç seçim tarihinden 15 gün önce yıllık aidatlarını
yatırması gerekmektedir. Aidatlarını yatırmayan üyelerimiz oy kullanamayacaktır.
Not: Üyelerimiz 2013 yılı: 30 TL, 2014 yılı: 50 TL ve 2015 yılı: 50 TL Türkiye Yarış Atı Yet. ve
Sahipleri Derneği Hesap no: 32030487 Şekerbank Şanlıurfa şubesine veya makbuz karşılığı dernek binamızda yatırabilirler.
TYAYS Derneği
Şanlıurfa Şubesi Yönetim Kurulu
Download

TYAYS Derneği şubeleri şubat ayında başkanlık