Geleceğe
yansıyanlar
İstanbul Veliefendi, Ankara 75. Yıl, İzmir Şirinyer, Adana
Yeşiloba, Şanlıurfa, Bursa Osmangazi, Diyarbakır, Elazığ, Kocaeli Kartepe Hipodromlarının ardından 22 Şubat Cumartesi
günü yapılan TJK 2014 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında
TJK Başkanı Serdal Adalı hedefleri arasında Antalya, Konya,
Samsun Hipodromlarını açmak olduğunu söyledi. Mevcut
9 hipodroma ilaveten yapılması planlanan 3 hipodrom tamamlandığında
ülkemizdeki hipodrom sayısı 12’ye
yükselecek.
Peki artan hipodrom sayısına rağmen kabul edilebilir oranda artan at
adeti bu hipodromlarda yarış koşmaya
müsait mi?
Aşağıdaki tabloyu dikkatlice inceleyelim.
İkramiye Kazanmış At Adetleri
Yarış Kazanan
At Adeti
Gruplar
Koşan At
Adetleri
İlkbahar-yaz Ahır
Başvurusunda
Bulunan atlar
2013 yılı at istatistikleri
2 Yaşlı İngilizler
1426
860
332
616
3 Yaşlı İngilizler
1185
1120
529
796
4 ve Yukarı İngilizler
1021
1021
482
730
İngilizler Toplam
3632
3001
1343
2142
3 Yaşlı Araplar
1144
911
427
638
4 Yaşlı Araplar
787
740
330
490
5 ve Yukarı Araplar
652
652
381
508
Araplar Toplam
2583
2303
1138
1636
Genel Toplam
6215
5304
2481
3778
Hiç ikramiye kazanamayan safkan adeti 1526’dır. Yukarıdaki tabloda ikramiye kazanan 3778 safkandan 870 adeti
1 TL ile 30.000 TL arasında kazanç sağlarken bir safkanın
yıllık bakım giderlerinin 36.000 TL olduğu göz önüne alınırsa kazanç getiren 870 atın kazançlarının yıllık masraflarını
karşılamadığı görülmektedir.
5304 atın start aldığı 2013 yılında 3778 safkan yarış ikramiyesi kazanırken 1526 safkan 1 TL dahi yarış ikramiyesi
kazanamamıştır. Sami Koçer ile yaptığım röportajda Koçer,
yarışı 5. tamamlayan safkanlara mutlaka yarış ikramiyesi
verilmesi gerektiğine dair haklı bir vurgu yaptı.
Ahır müracaatı yapan 6215 safkandan 5304’ünün yarış
koştuğu, geri kalan 911 safkanın 2 Yaşlı İngiliz ve 3 Yaşlı
Arap tayı ağırlıklı olmak üzere idman hazırlıklarını tam yapamayan veya çeşitli sorunlardan dolayı 2013 yılında yarışlara
hiç kayıt yaptırmayan safkanlar olduğu söylenebilir.
Ülkemizdeki 9 hipodromda dönüşümlü koşan at adeti
2013 yılında 5304’dür. Şu an mevcut hipodromlar için günde iki yarış yapıldığı yarış günleri göz önüne alınırsa 2014
yılında bütçede görülen 653 yerli yarış arasında koşan safkan adeti tartışmaya oldukça açık. 2014 yılında Şanlıurfa
Hipodromu’nun ışıklandırılması halinde 2015 yılında çift yerli
yarış sayısı artacak. Nitekim koşan safkan sayısının artırılması gerekmektedir. İstatistiklere baktığımız zaman 2015 yılında yarış sahalarına gelecek olan 2 yaşlı İngiliz tayları 2013
yılı rakamlarına göre aynı adetlerde görülürken 2013 yılında
göre 2015 yılında hipodromlarımıza 250 adet Arap safkan
daha fazla gelecek. Şanlıurfa’nın ışıklandırılmasıyla birlikte
2015 yılında yerli çift yarış gününün daha fazla olacağı göz
önüne alınırsa bana göre hipodromlarımızda koşan safkan
sayısında acil tedbirler alınması gerekir. Öncelikle Şanlıurfa,
Elazığ, Diyarbakır Hipodromları’ndaki acil ahır sorunu çözüme kavuşturulmalıdır. Şu anki yönetmelikle yarış hayatı
sonlandırılan safkanlara yönetmelik bir kez daha gözden
geçirilerek hatta süre uzatılarak kendi güçlerindeki safkanlarla Elazığ, Diyarbakır, Şanlıurfa Hipodromlarında yıllık yarış
takviminde bu safkanların kendi aralarında güç dengesine
göre yarışlar konulmalıdır. 2015 yılı yarış
takvimini hazırlayacak ekip, 2014 yılında
yapılan şu anki koşuları iyi analiz eder ve
çalışmalarına Nisan ayından itibaren başlarsa en geç 15 Kasım’dan itibaren yıllık
yarış takvimi genel hükümlerle birlikte hazırlanır, bakan onayına sunulup imzalandıktan sonra o günün şartlarına göre atçı
ona göre kış sezonunda hangi hipodroma
safkanını götüreceğine karar verir. Şanlıurfalı atçıların sorunlarına dair yapılması planlanan toplantının kısa bir süre önce iptal edilmesi Şanlıurfalı atçıların hayal kırıklığı oldu. Yeni açılan Kocaeli Kartepe Hipodromu’na
Şanlıurfa Hipodromu’na göre daha fazla yarış ikramiyesi
verilmesine Şanlıurfalı atçıların Yarış Dünyası Dergisi’ne
verdikleri demeçlere tepki olarak yansıdı. Şanlıurfa’da bir
maiden yarış 16.000 TL’ye koşulurken Kocaeli Kartepe
Hipodromu’nda 21.500 TL’ye koşmasına örnekleriyle tepki
gösteren Şanlıurfalı atçıların umarım seslerini duyan birileri olur ve ayrımcılık sona ererek 2015 yılı yarış takviminde
Şanlıurfa yarış ikramiyelerinde iyileştirme yapılır.
Türk atçılığı gün be gün büyüyor. Doğal olarak her yıl
daha fazla safkanın yarış sahalarına gelmesi kaçınılmaz bir
gerçek. Eğer ki bu sorun yurt içinde çözülmezse son yapılan atçılık Çalıştayı’nda YKK başkan ve başkan yardımcısının
önerdiği üzerine bakanlık onayı ile ülkemizde % 100 yarış
ikramiyesiyle foal safkanların koşturulması her an ciddi bir
şekilde gündeme getirilebilir.
Türk atçılığı bir yandan büyürken bir yandan da büyümeyi
yurt dışına taşımayı arzuluyor. Bir kez daha yinelemek istiyorum ki YKK, özellikle foallerle ilgili bir karar alacaksa mutlaka
tüm atçılarla hipodromlarda toplantı yapmalı ve onların fikirlerini almalıdır. Yüksek Komiserler Kurulu’nun hipodromlarda
açılması beklenen irtibat bürosu 3 yıldır bir türlü açılmadı.
YKK’nın elçisi gibi her yarış günü bir hipodromda görülen
M.Mircan Fırat’ın YKK’dan ayrılmasından beri YKK’yı hipodromlarda temsil edecek bir yetkili kalmadı. Ocak, Şubat aylarında Şanlıurfa, Kocaeli, İzmir, İstanbul, Bursa Hipodromlarında yapılan kupa törenlerinde YKK üyesi hiç görülmedi.
Seyrek de olsa Adana Yeşiloba Hipodromu’nda Behçet Homurlu dikkat çekmektedir. Öyle ya Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığının atçılıktaki temsilcisi YKK’dır.
TJK’nın teşvik şartnamesinde
yurt dışına gönderdiği
kısraklarda son gelişme
2013 aşım sezonunda 14 kısrak için CAPE CROSS, ROCK
OF GIBRALTAR, HENRYTHENAVIGATOR, FASTNET ROCK
isimli aygırlar için kısrak sahipleri tarafından aşım sözleşmesi yapıldı.
2014 aşım sezonunda ise 9 kısrak için DALAKHANI, LAWMAN, SHAMARDAL, NAYEF, HENRYTHENAVIGATOR, ROCK
OF GIBRALTOR, SO YOU THINK, DUKE OF MARMALADE,
HIGH CHAPARRAL, FRANKEL, İFRAAJ, INVINCIBLE SPIRIT,
CHOISIR, EXCELLEBRATION, RIP VAN WINKLE, POUR MOI,
TEOFILO, FASTNET ROCK, CITY ZIP, RAVERNS PASS isimli
aygırlar için seçenekli olarak müracaatta bulunuldu.
Teşvik talimatnamesinin madde7/c teşvik primi için müracaatı bulunup aşım için yurt dışına gönderilen tayının
Türkiye’de doğması ve Türkiye Jokey Kulübü veya TC Gıda
Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Veteriner Hekimleri tarafından düzenlenecek raporla tayın canlı doğumuna müteakip 15 gün içerisinde belgelenmesi halinde komisyon tarafından teşvik tutarını geçmemek koşulu ile ibraz edilecek
canlı tay aşım bedeli faturasının % 50’si oranında ödenecek
olması nedeniyle kısrakların gebelik durumları TJK tarafından takip edilmektedir.
2013 yılı aşım sezonunda yurt dışına aşım için giden 14
kısrak ve 2014 yılında yurt dışına gidecek 9 kısrağın isimlerini ve sahiplerini TJK’dan ısrarla istememize rağmen bu
bilgiler yayın grubumuzla paylaşılmadı. Eğer ki bu bilgiler
yayın grubumuz ile paylaşılırsa Yarış Dünyası Dergisi sütunlarında bulabilirsiniz.
3 Mart Pazartesi günü TJK
cirosu 11.063.203 TL oldu
TJK Yönetimi’nin aldığı karar üzerine 3 Mart Pazartesi dahil olmak üzere 10/17/24/31 Pazartesi tarihlerinde gündüz
Şanlıurfa ve gece İstanbul yarışları yapılacak. İddaa’nın en
zayıf olduğu Pazartesi günü eğer ki çift yerli yarış yapılırsa
TJK’nın iyi bir ciro elde edeceğine zaman zaman yazılarımda
yer vermiştim. Bana göre çok geç alınmış bir karar olsa da
Adalı Yönetimi’ni tebrik ediyorum.
2 Nisan’dan itibaren İstanbul yarışları Çarşamba, Cuma,
Pazar günlerinde devam edecek. Pazartesi yapılan çift
yarışlar gösteriyor ki TJK’nın en fazla ciro elde ettiği Cumartesi ve Pazar’dan sonra üçüncü gün Pazartesi olması pek uzak değil. Tek yarış günü Şanlıurfa olarak yapılan
17/02/2014 tarihinde 5.594.873,67 TL ciro elde edilirken
yoğun sis nedeniyle Çarşamba İstanbul iptal edilen yarışlar
24/02/2014 tarihinde koşturuldu ve gündüz Şanlıurfa yarışlarının 4.503.274,29 TL, gece İstanbul yarışlarının cirosu
6.144.275,10 TL’dir. Toplam 10.647.549,39 TL’dir. 2014
yılı yarış takvimine konulan 03/03/2014 tarihindeki gündüz
Şanlıurfa yarışlarından 4.479.117,46 TL ve gece İstanbul
yarışlarından 6.584.086,95 TL ciro elde edildi. TJK’nın
toplam cirosu ise 11.063.203 TL oldu.
2015 yılı yarış programında her ne olursa olsun her Pazartesi çift yerli yarış yapılması halinde illa ki İstanbul olacak
değil, Adana, İzmir veya ışıklandırılması tamamlandığında
gece Şanlıurfa ve gündüz Bursa, Kocaeli yarışları yapıldığında görülecektir ki TJK cirosunda yükselme olacaktır.
TYAYS Derneği 15 – 16 Mart
tarihlerinde başkanlık
seçimine gidiyor
Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği 15 –
16 Mart tarihlerinde 14 aylık yeni başkanını belirlemek için
başkanlık seçimine gidiyor. 15 Mart Cumartesi günü saat:
11.00’de TYAYS Derneği tüzük tadiline gidecek. 16 Mart Pazar günü ise saat: 11.00’de TYAYS Derneği başkanlık seçimi
yapılacak.
9 Mart Pazar günü TYAYS Derneği’nin başkanlık seçimine
gittiği haberini işlediğim saatlerde tek başkan adayı Bahadır
Gödek idi. Gödek, daha evvel yaptığım röportajlarda bir kez
daha TYAYS Derneği başkanı seçilmesi halinde 2015 yılında
yapılacak olan 3 yıl süreli başkanlık seçimine kadar aday
olacağını ancak bu tarihten itibaren TYAYS Derneği başkanlığına aday olmayacağını açıklamıştı.
Haftaya buluşuncaya dek sağlıcakla kalın.
● YA R I Ş D Ü N YA S I D E R G İ S İ ’ N İ N 1 1 M A R T 2 0 1 4 TA R İ H İ N D E Ç I K A N 1 0 4 3 . S AY I S I N D A YAY I N L A N M I Ş T I R
Yurt içi ve Yurt Dışı At Yarışlarında
Gündemi GÜNCEL Belirliyor
At yarışlarında sağlıklı tahmin için sağlıklı veriler ve kaynak gerekmektedir.
İşte GÜNCEL Ekibiniz bunun için hizmet veriyoruz.
Download

Yurt içi ve Yurt Dışı At Yarışlarında