Tecrübeli genç kan
Kendisi ile tanışalı 4 sene kadar
önceydi. Antrenör olarak hizmet
verirken, idman jokeyliğini de
severek ve bilerek yapıyordu.
Yıllar onu yaşlandırsa da tecrübesi
arttı ve hep yeni başarılar
kazandı. On parmağında on
marifet sevgili genç arkadaşımız
Halil Dülgar ile keyifli bir sohbet
gerçekleştirdik.
Necati Doğan: Merhaba Halil Bey, bizlere kendinizden bahsederek at camiasına girmenizi ve çalışmalara
katılmanızı anlatır mısınız?
Halil Dülgar: 1982 yılında Bursa’da dünyaya geldim. Ağabeyim Metin Dülgar’ın etkisi ile camiamıza erken denecek yaşlarda girdim. Bursa Atlı Spor
Kulübü’nde 7 yaşında çalışmalara başladım. İçimdeki
at sevgisi burada bulunduğum süre içerisinde kat be
kat arttı. Orta öğrenimimi bitirip çalışmalara İstanbul
Veliefendi Hipodromunda katılarak camiaya geri dönüşü olmayacak şekilde girdim. Allah bıraktırmasın.
1990’lı yılların ortasında Rahmetli Özdemir Atman
ağabeyimin yanında çalışmalara başladım. 2000 yılına
kadar çalıştığım eküri de rahmetli Özdemir ağabey
benimle birebir ilgilendi ve benim bugünlere gelmemdeki en önemli alt yapıyı kendisi bana sağladı. Allah
gani gani rahmet eylesin, kendisinden çok şeyler öğHalil Dülgar: Bu meslek de sosyal hayatınız sıfır.
rendim.
Her daim sabahları, sabah demeyeyim gece saat: 3.00
1998 yılında girdiğim Ekrem Kurt Eğitim Merkezinden
ya da 4.00 gibi kalkarak sahaya geliyorsunuz. Hatta
2000 yılında mezun oldum. Ancak fiziğimin jokeylik
size hoş bir örnek vereyim, kışın don beklendiğinde
mesleğine ileriki yıllarda müsaade etmeyeceğini bildiya da hava sağanak yağmurlu olduğunda herkes beni
ğimden dolayı her daim idman jokeyliği yaptım. Ancak
arar ve sahanın açık olup olmadığını sorar. Ayrıca can
çalıştırdığım atlar olsun, kıramadığım ağabeylerim olgüvenliği çok dikkat edilmesi gereken bir konu çünkü
sun zevk alarak yarışlara da iştirak ettim. Bu da bana
iki canlı aynı reaksiyonu birlikte veremeyebilir. Ama en
apranti olarak 27 yarış da birinciliğe uzanmamı sağlagüzel yanı yetiştirdiğiniz safkanlar istenilen düzeye gedı. Kilomun elverdiği müddetçe apranti olarak hizmet
lerek istediğiniz gibi koşmaya başlayınca hiçbir şeyin
vermeye devam ettim. Ancak ben idman jokeyliğini
önemi kalmıyor. İyi bir idareci olmalısınız, mesleğinizi
benimsediğim için kendimi bu şekilde geliştive atları mutlak ve mutlak sevmelisiniz. İyi bir
rerek çalışmalarıma devam ettim.
ekibiniz olmalı çünkü siz her şeyi ne kadar iyi
2001 ile 2005 yılları arası yazları İstanbul’da
yaparsanız yapın ekibinizden birinin yaptığı bir
kalarak, kışları ise Adana ve İzmir hipodromhata her şeyi berbat edebilir. Bu da her şeyin
larına giderek çalışmalarıma devam ettim.
sonu demek anlamı taşıyor. Bir de bizim çalış2006 yılında saygı duyduğum ve çok sevdima hayatımızda sabır çok önemli. Bu at sahibi
ğim Allah uzun ömürler versin Fikret Kaya
olsun, antrenör ya da jokey olsun sabır gerekağabeyimden (kendisi camiamızda buluntiren bir iş ve maddi olanağınız yettiği kadar
duğum süre içerisinde bana her zaman yarsabırlı olmayı bilmeniz gerekiyor. Çünkü doğan
dım etmiştir) aldığım Halide isimli safkan ile
her at yarış atı olarak doğmuyor. Bunu herBursa Osmangazi Hipodromuna giderek bukesin kabul etmesi lazım. Bizim mesleğimizde
Necati Doğan
rada kendi adıma yarışlar koştum. Ancak bu
zamanın her şeyin çaresi olduğunu düşünüyosafkan ile başarılı bir yarış hayatımız olmadı.
rum. Ayrıca bizim mesleğimizde dürüst, çalışAynı yıllar içerisinde Emma isimli safkanı alarak aynı
kan ve bilgili olmanız gerekiyor. Bilgi konusunu açmam
hipodromda başarıyı yakaladım. 2007 yılında geldiğim
gerekir ise, atçılık bu konuda dipsiz bir kuyu, buna tüm
İzmir Şirinyer Hipodromunda ise antrenörlük ve idman
çalışanlar katılacaktır. Ne kadar bilirseniz bilin her gün
jokeyliğini bir arada yürüttüğüm iş hayatıma başladım.
yeni şeyler öğrenmeye devam ediyorsunuz. Bilgi buraBu konuda bana güvenerek atlarını teslim eden Allah
da her daim gerekli olan ve sürekli kendini yenileyen
uzun ömürler versin Kerem Başkoç ağabeyime çok
bir olgudur.
teşekkür ederim. Kendisi o günlerin başarılı İngiliz atlarından Keremkoç’u bana emanet etmiştir. Bu güven
Necati Doğan: Yıllar önce sizi at hastanesinde ağbenim hayatımda dönüm noktası olmuştur. Bu safkan
larken görmüş ve bu durum beni çok etkilemişti. Bu
ile birçok başarılı yarışlar koştuk ve sonucunda beanınızı bizlerle paylaşır mısınız?
nim için iyi bir referans oldu. Daha sonraları Süreyya
Halil Dülgar: Necati Bey hala unutmadınız demek
Baytınaz ve Muammer Tütüncüler ekürileri ile aynı
ama bu kötü bir anı herkes ile iyi anılarını paylaşırken
sistem dahilinde çalışarak bu günlere geldim. Halen
böyle bir anımı anlatarak sizleri de üzmeyeyim.
Süreyya Baytınaz ekürisi ile 4 yıldır birlikte başarıyı
kovalıyorum.
Necati Doğan: Hayır. Bizleri üzeceğini sanmıyorum
çünkü sonunu tüm yarış severlerin sizin ağzınızdan
duymasını istiyorum. Bahsederseniz sevinirim.
Halil Dülgar: Baytınaz Ekürisine ait Demirtütün
Necati Doğan: Bizlere mesleğinizden bahseder miisimli safkan, İzmir Şirinyer Hipodromunda koştuğu
siniz? Zorlukları ve sizi motive eden taraflarını anlatır
iki yarışını kazandıktan sonra bağırsak düğümlenmemısınız?
si diyebileceğimiz bir rahatsızlık geçirdi. Hemen has-
“Atçılık dipsiz bir kuyu”
taneye götürerek müdahale etmeye başlanıldı. Ancak
safkanın kurtulamayacağı söylendi ve ölmesine kesin
gözüyle bakıldı. O sırada çok üzüldüm ve ağlamaya
başladım. Şu anda halen İzmir at hastanesinde görev yapan Veteriner Hekimlerimizden Hakan Zaralı
inancını kaybetmedi ve benimde o halimi görerek
Demirtütün’ü bırakmadı. Hakan Bey’in sayesinde
bu nadide safkan hayata tutundu ve kurtuldu. Tabi o
anda dünyalar benim oldu. Kısaca Demirtütün isimli
safkanımızın varolma sebebi Veteriner Hekim Hakan
Zaralı, diyebilirim. Daha sonraları kendine gelebilmesi için 15 gün dışarıda onunla birlikte kaldım. Benim
gibi uykuyu seven biri o sıralar 48 saat hiç uyumadan
onunla birlikte yaşadı. 15 gün hiç ahıra dahi girmeden
lonç (launch-başlatma) da yattık. Allah’ıma şükürler
olsun ki daha sonraları onunla Gazi Koşusunda iyi bir
netice elde ettik.
Necati Doğan: Yaklaşık 7 yıldır İzmir Şirinyer
Hipodromundasınız. Bu yaz sezonu yine sizi burada
görebilecek miyiz?
Halil Dülgar: Daha önce belirttiğim gibi zaman her
şeyin ilacıdır, diye düşünüyorum. Şu anda çalıştığım
ekürinin safkanları ile diğer hipodromlardaki yarışlara
iştirak etmek için birlikte karar vereceğimiz bir başka
hipodroma da gidebiliriz. Ancak bunu zaman gösterecektir. Allah her şeyin iyisini versin.
Necati Doğan: Son olarak ilave etmek istediğiniz
görüşleriniz var mı? Camiamız hakkınızdaki düşüncelerinizden bahseder misiniz?
Halil Dülgar: Necati Bey hayatım boyunca çalıştım.
Beni burada sorsanız işini seven, disiplinli biri diye tabir ederler. 1996-2014 yılları arası sahaya gelmediğim
günlerin sayısı iki elin parmaklarını geçmez. Burada
kimse kimsenin kara kaşına, kara gözüne bakıp da birlikke çalışılmıyor. O yüzden çok çalışarak verilen şansları iyi kullanmaya çalışmalısınız.
Camiamız hakkında söylemem gereken söz ‘’olumlu’’ olacaktır. Bu konuda herkes karamsar olsa da ben
camiamızın önünün açık olduğunu düşünüyorum.
Özellikle hipodrom sayısının artması ve artacak olması
bu duruma verebileceğim en güzel örnektir. Kısaca at
yarışları camiası asırlar boyu devam edecektir, diyebilirim.
Download

“Atçılık dipsiz bir kuyu”